Wszystko jest JedniąWszystko jest Jednią

Działanie


1. Wszystkie działania są działaniami Boga. Jego moc obdarzyła każdą rzecz jej unikalną funkcją. Za jego przyczyną byty ożywione i nieożywione wykonują swoją pracę. Wszystkie działania należą do niego.

2. Wszyscy i wszystko wykonują właściwą sobie pracę. Co ma z tym wspólnego Bóg? Rozważmy najpierw byty ożywione, później nieożywione. Należymy do bytów ożywionych. Do kogo więc należą nasze działania? Wszyscy pragniemy dla siebie lepszego stanu niż obecny i podejmujemy w tym celu określone działania. Jednak to co osiągamy jest niejednolite. Czasami cel jest taki sam jak działania, więc dlaczego pojawia się różnica w ich rezultatach? W tym Bóg pokazuje nam, że wszystkie działania są jego. W przeciwnym razie wszystkie musiałyby być takie same. Różnice w warunkach się nie liczą. Czy jest ktokolwiek, kto nie chciałby poprawić sytuacji w jakiej się znajduje? Choć intencje ludzi w stosunku do innych mogą być różne, jednak intencje w stosunku do samych siebie są z pewnością uczciwe. Jednak warunki osób mających tę samą intencję są różne. To dlatego, że wszystkie działania są Boga.

3. Wszystkie istoty mają tę samą intencję; jednak ich działania się różnią, zatem tak samo różny jest ich stan. Po tych słowach pojawia się pytanie: Czym jest wysiłek? Czy nie jest to po prostu mentalny obraz? Wszystkie te obrazy mają wspólne pochodzenie, to znaczy biorą swój początek we wspólnej intencji. Dlaczego więc obraz wysiłku w każdym miałby się różnić? W ten sposób Bóg również pokazuje nam, że wszystkie działania są jego.

4. Jeżeli mówimy, że mając tę sama intencję wysiłki mogą się różnić w zależności od indywidualnych zdolności, to pojawia się pytanie: co jest źródłem tych różnych zdolności? To ciało i umysł. Również otoczenie może na nie wpływać. Człowiek musi uwzględnić wszystkie te czynniki zanim podejmie wysiłek. Jednakże czynniki te nie są pod jego kontrolą, dlatego wysiłki mogą nie być stosowne do zadania. Dlatego wszystkie działania są działaniami Boga.

5. Jeżeli powiedzieć, że ciało, umysł i otoczenie będą wolno dojrzewać by stać się zdolnymi do wykonania zadania, to będzie implikować, że obecnie tej zdolności nie mają. To oznacza, że wszystkie działania są działaniami Boga.

6. Czy nieosiąganie celów jest dla ludzi dobre czy złe? Oczywiście dobre. Dlaczego? Większość z nich jest egoistyczna. Oceń sam siebie, czy skutek twoich zamierzeń jest dobry czy zły dla świata. Zapytasz: czy zatem wszystkie próby podejmowane bez egoizmu nie powinny kończyć się pełnym sukcesem? Choć pod każdym kątem próby te mogą się wydawać pozbawione egoizmu, jednak nie są wolne od skaz. Opierają się na ego. Jeżeli wyobrażony brak egoizmu daje ludziom poczucie wyższości w stosunku do innych Bóg udaremnia ich wysiłki i poucza ich: ”Jesteś taki sam jak inni i ja tobą rządzę”. Z drugiej strony rzeczywisty brak egoizmu i brak ego jest byciem wysłannikiem Boga; u takiego człowieka zasłona ego przysłaniająca Boga nie istnieje i nieustannie jaśnieje z niego Bóg. W przypadku takiego człowieka o czystych intencjach (sattwa sankalpa) wszystkie zamierzenia realizują się. Bóg jaśnieje w nim bezpośrednio. Nie ma w nim ciemności. Tylko on zna boski cel takim, jakim naprawdę jest. Poprzez niego Bóg wypełnia cel swojego stworzenia. Wszystkie działania są działaniami Boga.

7. Jeśli zapytać: Czy nie ma na świecie żadnego człowieka o prawych intencjach? I dlaczego świat nie może się cieszyć pełnią błogosławieństw? Odpowiedź, która jest tajemnicą, jest następująca: mędrcy, którzy wiedzą, że wszystkie działania są działaniami Boga, chcą, aby wszyscy inni również to wiedzieli. Nie ma większego dobra ponad wiedzę, że wszystkie działania są działaniami Boga a nie naszymi. Ta wiedza zawiera w sobie wszystkie błogosławieństwa. Dlatego intencją mędrców jest udzielenie jasnych pouczeń dotyczących Boga i jego działań. Ale nawet wtedy nie mówią oni: „Doświadczaj Boga w tym momencie”, lecz uczą nas tylko dróg i sposobów na osiągnięcie tej wiedzy i zachęcają do właściwego postępowania. Nie mówią: „Bądź wyzwolony tu i teraz”. Dlaczego? Gdyż jest to niemożliwe dla przeciętnego człowieka. Nie żądają również do Boga: „Wyzwól wszystkich ludzi tu i teraz”, gdyż są wolni od ego i dlatego mówią: „Bóg wie co i kiedy należy zrobić. Co ja miałbym mu powiedzieć?”. Zatem są oni zainteresowani jedynie tym, by wykonać swoją pracę, bez zainteresowania owocami jakie ona może przynieść. Wiedzą, że owoce działań zależą do Boga. Obserwują po prostu przebieg wydarzeń w świecie i wykonują swoją pracę, nie myśląc nigdy o kształtowaniu świata według swojego uznania. Dlaczego? To byłoby forma egoizmu. Stworzenie jest takie, jak powinno być. Wszystko jest w porządku. Wszystkie działania są działaniami Boga.

8. Wiedząc, że ich działania są podrzędne w stosunku do Najwyższego, jak mogliby mieć nadzieję na spełnianie jakichś swoich pragnień? Nie mogą. Wykonują działania po prostu jako swój obowiązek. Pisma mówią: „Wykonuj swoją pracę, lecz nie myśl o jej owocach”. Tak jak złość przychodzi czasem na człowieka, nawet jeśli jest zdeterminowany by się nie złościć, tak samo mędrcy o czystych intencjach (sattwa sankalpa) mogą pod wpływem szoku spowodowanego nieprawością świata mimowolnie wyrazić intencję: „Boże, spraw żeby to zmieniło się w dobro”. W takim przypadku tak się z pewnością stanie i nastanie dobro. Jest to przyczyną niektórych nadzwyczajnych wydarzeń na świecie. Wypadki te są rezultatem pojawienia się u mędrca takiego życzenia. Takie jest prawo natury. Któż może je zmienić? Wszystkie działania są działaniami Boga.

9. Wszystko cokolwiek się wydarza zachowuje naturalny porządek rzeczy. Jest również dobre. Wszystko dzieje się zgodnie z wolą Boga. Nie jest błędnym myślenie: „Bóg sprawił, że złodziej kradnie”. Dlaczego? Ponieważ gdy przyjdzie czas ponoszenia za kradzież kary, wtedy również Bóg sprawi, że odcierpi on za swoje postępowanie. Dlatego nie należy przypisywać złodziejowi złej woli. Takie są owoce wiedzy o tym, że wszystkie działania są działaniami Boga. I chociaż nie ma przypisywania złej woli złodziejowi, to jest dezaprobata dla kradzieży. To również jest owoc wiedzy o tym, że wszystkie działania są działaniami Boga. W jaki sposób? Ponieważ sam złodziej potępia kradzież: czy siedziałby cicho, gdyby to jego ktoś okradł? Nie. Czy może być ktoś nieświadomy, że dobro jest dobre a zło jest złe? Dlatego wiedza, że wszystkie działania są działaniami Boga przyniesie na świat erę prawego postępowania. Nasza wiedza nie może się dalej posunąć. Możemy tylko powtórzyć to, co już wiemy. Nie musimy się martwić o kłamstwa, leżącą poza zasięgiem naszej wiedzy. To również jest wola Boga.

10. Jednym z owoców wiedzy ofiarowanej nam przez Boga jest wiedza o tym, że wszystkie działania są działaniami Boga. Jesteśmy bezsilni pytając Boga: „Dlaczego działasz w ten sposób?”. Ponieważ owoce naszych działań nie zawsze zależą od nas samych, wszystkie religie postulują bezsilność człowieka. Innymi słowy, ponieważ nasze siły są ograniczone, nie możemy nic ponad przyznanie, że wszystkie działania są działaniami Boga. To prawo, które ma do nas zastosowanie, stosuje się również do obiektów nieożywionych. Nasze prawa nie są inne niż ich. Wszystko jest jednią. Nawet jeśli niektórzy nie chcą przyznać, że wszystkie działania są działaniami Boga, to przyznają, że ich moc jest ograniczona. To też jest działaniem Boga.