Specjalna oferta dla poważnych duchowych poszukiwaczy."Padam zjawia się rychło, aby dać się ujrzeć tym wielbicielom,
którzy autentycznie walczą o to, by go zobaczyć".Zainteresowanym prezentowaną na naszych stronach duchowością i szukających możliwości głębszej jej eksploracji oferujemy pomoc.

Proponujemy w tym względzie zogniskowane wokół praktyki Atma-vichary i opierające się na trzech filarach wsparcie:

1. Udostępnieniu silnie sattwicznego miejsca, w którym za sprawą po wielokroć wykonanej praktyki Atma-vichary [jej właściwej fazy] wypracowane są subtelne „ślady”, korzystając z których można samemu łatwiej wykonać praktykę.

Miejsce to jest poświęcone Ramanie Maharishi i znajduje się pod jego opieką.

2. Wspólnej praktyce prowadzonej z doświadczonym, zaawansowanym praktykiem Atma-vichary, w części przypadków dającej szansę podciągnięcia w górę.

3. Zindywidualizowanym objaśnieniu techniki Atma-vichary tak, jak z własnego przykładu wiemy, że ona skutecznie działa, w szczególności w zakresie docierania do doświadczenia przedsmaku Jaźni, sphurany Ja-Ja [Ja jestem Ja].

Oferta ta jest skierowana do ludzi poważnie zainteresowanych duchowością, mających aktywne mumukszu (pragnienie Wyzwolenia, pragnienie Boga), czyste intencje oraz pociąg do nauk oraz bezpośredniej ścieżki Śri Ramany. Przy czym nie jest wymagane żadne wielkie doświadczenie w Atma-vicharze ani tym bardziej na innych ścieżkach (nawyki umysłowe z innych ścieżek mogą wręcz być sporą przeszkodą) – istotna jest czystość serca, intencji i pragnienia Najwyższego. Ważnym wskaźnikiem jest też czysty wewnętrzny pociąg do tego co oferujemy, który powinien się odezwać podczas czytania napisanych tutaj słów lub później. Konieczna jest również dyspozycja do podejmowania wysiłków na duchowej ścieżce.

Oferta ta nie jest natomiast skierowana do ludzi:

a) którzy z premedytacją oszukują, naciągają bądź kantują innych ludzi w jakiejkolwiek dziedzinie życia lub też manipulują nimi;
b) którzy rozmyślnie krzywdzą innych ludzi lub zwierzęta;
c) którzy wywyższają się ponad innych ludzi i uważają za lepszych od nich;
d) którzy uważają się za „oświeconych” lub wszystkowiedzących;
e) którzy uważają się za nauczycieli duchowych i w sposób zorganizowany nauczają innych duchowości albo prowadzą spotkania (on-line bądź na żywo) nazywane przez nich samych „satsangami” na których komunikują słownie duchowe prawdy lub też udzielają się w mediach społecznościowych jako eksperci od duchowości;
f) którzy lubują się w prowadzeniu dysput i sporów na duchowe tematy;
g) u których pojawiają się intencje sprawdzania nas, udowadniania sobie lub komuś czegokolwiek poprzez wizytę u nas lub jakiekolwiek inne pokrętne intencje;
h) którzy cierpią na choroby psychiczne, nawiedzenia bądź inne podobne przypadłości;
i) którzy odurzają się alkoholem lub innymi środkami (wliczając ayahuascę i podobne specyfiki);

ponieważ wystąpienie choćby jednego z większości wymienionych wyżej przypadków zamyka możliwość wykonania takiej pracy duchowej, jaką my proponujemy. Prosimy ludzi spełniających którąkolwiek z powyższych przesłanek o nie zwracanie się do nas w tym temacie.

Miejsce w którym działamy znajduje się na południu Polski, w pobliżu Bielska-Białej - konieczny jest przyjazd w to miejsce.
Stosujemy zindywidualizowane podejście: na jednej, trwającej ok. 2 godziny sesji, pracujemy z jedną, maksymalnie dwoma osobami.
Przez dwie godziny pobytu u nas wymagana jest rzetelna wewnętrzna praca.
Ani przed rozpoczęciem sesji ani po jej zakończeniu nie prowadzimy dyskusji (poza normalną w danych okolicznościach wymianą zdań), nie ma też możliwości zostania u nas dłużej po zakończeniu sesji.
Nie doradzamy w żadnych sprawach różnych od Atma-vichary i doświadczania Jaźni.
Nie spotykamy się dla towarzystwa, jedynie dla wykonania ściśle określonej duchowej pracy i nie rozciągamy tego na niwę towarzyską. Nie odmawiamy jednak dalszego wsparcia tym, którzy mają dyspozycję do poważnej duchowej pracy, potrzebę dalszego wsparcia i poproszą o nie.
Nie wyjaśniamy na miejscu teorii - jest ona w wystarczającym stopniu wyjaśniona na naszych stronach, prosimy o wcześniejsze zapoznanie się z nią w stopniu dla każdego właściwym.
Stawiamy na doświadczanie a nie na słowa – pracujemy w milczeniu, nie prowadzimy duchowych pogawędek ani przed praktyką, ani w jej trakcie, ani po niej.
Nie ograniczamy możliwości udziału w więcej niż jednej sesji; za pierwszym razem umawiamy się jednak zwykle tylko na jedną (możliwe wyjątki od tej reguły).

Zainteresowanych prosimy o email - adres znajduje się na podstronie O nas.

Zastrzegamy jednak, że nie przyjmujemy wszystkich zgłaszających się.

Kiedy Ramana Maharishi mówił o znajdującym się w naszym wnętrzu i będącym w naszym zasięgu oceanie szczęśliwości Jaźni, to wiedział o czym mówi i bynajmniej ani nie żartował, ani nie kłamał. Ten ocean szczęścia jest osiągalny i manifestuje się w pierwszej kolejności w przebłyskach sphurany Ja jestem Ja [Ja-Ja] pojawiających się w praktyce Atma-vichary. My, odpowiadając na wezwanie Bhagawana, oferujemy pomoc w docieraniu do tego miejsca. Robimy to wyłącznie w ramach służby Najwyższemu - nie szukamy w tym swojej chwały ani nie ubijamy przy tym żadnego swojego interesu. Naszą jedyną intencją jest autentyczna, konkretna pomoc duchowym adeptom tak, żeby sami mogli wykonać praktykę Atma-vichary w jej właściwej fazie i wejść w bezpośrednie doświadczanie przedsmaku szczęśliwości Jaźni, które wielu tak trudno uzyskać.

Zastrzegamy jednak, że nie ma żadnej gwarancji na taki efekt i nie jest on regułą; często trzeba się zadowolić skorzystaniem z miejsca do praktyki, objaśnieniem metodyki i ewentualnie podprowadzeniem w jakimś stopniu do tego punktu. Nawet pod Arunaczalą, w pokoju, w którym mieszkał Ramana Maharishi, gdzie nadal aktywna jest moc jego obecności, taki szybki efekt zdarza się nielicznym. Na krótką metę zadaniem tego typu miejsc jest pobudzenie procesu sadhany i właściwe jej ukierunkowanie, czasem przejście jakiegoś kluczowego punktu, jednak zasadniczą cześć pracy i tak trzeba wykonać samemu w domu ponieważ, jak powiedział Bhagawan, ani Bóg ani nikt inny nie wykona za człowieka tego, co on ma do zrobienia.
Niemniej spektakularne przypadki też się zdarzają i my mieliśmy z nimi do czynienia.

Co do zasady jednak możliwa, i obserwowana przez nas, jest cała gama skutków – od całkowitego braku efektów, aż do doświadczenia przedsmaku Jaźni; prosimy brać to pod uwagę i nie fiksować się na jakichś określonych oczekiwaniach. W najgorszym razie można stracić dwie godziny plus dojazd.

Stanowczo podkreślamy, że to o czym tutaj piszemy nie polega na pracy z energiami, a my nie operujemy na energetyce odwiedzających nas ludzi. Dotykająca Jaźni Atma-vichara jest praktyką czystą i subtelną, pozostając daleko poza zasięgiem jakichkolwiek energetycznych sztuczek. To, na czym się opiera jest wyłącznie Jaźń, która pozwala doświadczać czystego smaku swojej szczęśliwości tylko w stanie Milczenia [Mouna]. W czasie wspólnej praktyki często udaje się otworzyć przestrzeń Milczenia, jednak my nie mamy wpływu na to, czy i na ile ktoś z tego skorzysta czy nie. Prowadzącym Guru jest tutaj Bhagawan Ramana Maharishi, nie my.

PS Zastrzegamy, że to o czym tutaj mówimy ma na tę chwilę charakter programu pilotażowego, w którym mogą być na bieżąco wprowadzane modyfikacje, który może być albo kontynuowany, albo w każdej chwili zakończony.