Najszybsza i najbardziej bezpośrednia droga do wiecznego szczęścia.
JAK OBUDZIĆ SKRAJNIE INTENSYWNE PRAGNIENIE WYZWOLENIA?


1. Podstawowym sposobem na obudzenie skrajnie intensywnego pragnienia wyzwolenia jest codzienny wybór jednej z dwóch podanych niżej opcji wyboru, aż do chwili, gdy skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia zostanie obudzone.
2. Opcją A to wybór położenia kresu ego poprzez porzucenie wszystkich niepotrzebnych działań, tak aby znaleźć każdego dnia jak najwięcej czasu na praktykowanie najszybszej i najbardziej bezpośredniej ścieżki do wyzwolenia.
3. Najszybszą i najbardziej bezpośrednią ścieżką do wyzwolenia tu i teraz, w tym życiu, jest metoda świadomości obserwującej świadomość opisana w rozdziale siódmym.
4. Opcja A to wybór nieskończonej-wiecznej-świadomości-miłości-szczęśliwości bez smutku i cierpienia.
5. Opcja A to życie wieczne.
6. Opcja A to życie wieczne jako prawdziwa Jaźń.
7. Opcja A to absolutnie doskonała radość.
8. Powyższe punkty (2-7) podsumowują wybór opcji A.
9. Dla niektórych pomocne może się okazać przeczytanie obszerniejszych charakterystyk na temat opcji A napisanych w przeszłości przez przebudzonych; takie opisy lub lista książek znajdzie się w kolejnych publikacjach wydawnictwa The Freedom Religion. (http://www.thefreedomreligion.com)
10. Opcja B to wybór identyfikacji z ciałem, to bycie przedmiotem cierpienia, smutku, chorób, śmierci, przemocy, lęku, złości etc.
11. Opcja B to pozwolenie oszustowi zwanemu ego na udawanie twojej jaźni i kontrolowanie cię.
12. Opcja B to pozwolenie trwać oszustowi zwanemu ego, który jest powodem wszystkich wojen, chorób, śmierci, smutku, cierpienia i zła doświadczanego kiedykolwiek przez człowieka.
13. Opcja B to chwilowe i dlatego daremne życie, które prowadzi tylko do śmierci.
14. Aby lepiej zrozumieć opcję B, wypisz wszystkie formy jakie może przybrać ludzkie cierpienie i smutek.
15. Możesz tam wpisać listę tysięcy wojen, tysięcy chorób, tysięcy aktów przemocy oraz wszystkie inne rodzaje cierpienia i smutku, jakich doświadcza człowiek. Zazwyczaj ludzie dostrzegają tylko małą cząstkę oceanu cierpienia i smutku. Celem napisania tej listy jest zobaczenie za jednym razem całego oceanu cierpienia i smutku. Celem napisania tej listy jest zobaczenie za jednym razem całej ciemnej strony ludzkiego życia.
16. Potrzebujesz przeczytać tę listę tylko raz.
17. Potem powinno wystarczyć podsumowanie znajdujące się w rozdziale piątym.
18. Czytaj rozdział piaty codziennie porównując opcję A z opcją B aż do chwili, kiedy obudzi się w tobie skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia.
19. Czytaj rozdział piaty codziennie porównując opcję A z opcją B aż do chwili, kiedy wybierzesz opcję A.
20. Skąd będziesz wiedział, że skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia zostało przebudzone?
21. Kiedy porzucisz wszystkie niepotrzebne działania i wykorzystasz ten czas na praktykowanie najbardziej bezpośredniej i najszybszej ścieżki do wyzwolenia, będziesz wiedział, że skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia zostało przebudzone.
22. Skąd będziesz wiedział, że wybrałeś opcję A?
23. Kiedy porzucisz wszystkie niepotrzebne codzienne działania i wykorzystasz ten czas na praktykowanie najbardziej bezpośredniej i najszybszej ścieżki do wyzwolenia, będziesz wiedział, że wybrałeś opcję A.
24. Przebudzenie skrajnie intensywnego pragnienia wyzwolenia, albo inaczej „prawdziwy wybór opcji A” to (25-55):
25. Długi na milion kilometrów napis „NIGDY WIĘCEJ” dla:
26. NIGDY WIĘCEJ dla całego zła ludzkości.
27. NIGDY WIĘCEJ dla wszystkich koszmarów wykreowanych przez ego.
28. Niemy krzyk NIGDY WIĘCEJ tak głośny, że gdyby mógł zabrzmieć, popękałyby bębenki w uszach wszystkich ludzi na ziemi.
29. To żądanie prawdy.
30. To bezwarunkowe żądanie prawdy absolutnej.
31. To bezwarunkowe żądanie ostatecznego zakończenia wszystkich wymysłów.
32. To bezwarunkowe żądanie absolutnego dobra.
33. To bezwarunkowe żądanie położenia ostatecznego kresu oszustowi zwanemu ego.
34. To bezwarunkowe żądanie bezpośredniego doświadczenia prawdziwej Jaźni.
35. To jak nieskończenie potężny uchwyt, trzymający się prawdy tak silnie, że żadna siła nie może go osłabić.
36. To jak nieskończenie potężny uchwyt, trzymający się prawdziwej Jaźni tak silnie, że żadna siła nie może go osłabić.
37. Skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia jest jak nieskończenie potężny uścisk trzymający się prawdziwego, nieznającego fałszu ostatecznego dobra tak silnie, że żadna siła nie może go osłabić.
38. To jak żadną miarą nieusuwalny napis „NIE” dla trylionów ludzkich kłamstw z przeszłości i miliardów ludzkich kłamstw pomyślanych każdego dnia.
39. To absolutne „NIE” dla trylionów okropności wywołanych przez ludzi w przeszłości i milionów koszmarów wywoływanych przez nich codziennie.
40. To bezwarunkowe żądanie zakończenia całego cierpienia i smutku.
41. To bezwarunkowe żądanie bezkresnej-wiecznej-miłości-radości.
42. To bezwarunkowe żądanie, by źródło całego cierpienia, przemocy i zła, którym jest nazywany ego oszust, zostało ostatecznie zakończone.
43. To całkowite oddanie będącej podstawą świadomości prawdziwej Jaźni.
44. Całkowite oddanie przyjmuje formę wycofania uwagi ze świata, ciała, myśli itd. i zwrócenia jej na świadomość obserwującą świadomość.
45. Skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia jest żądaniem prawdy, które nie zna kompromisu.
46. To żądanie zatrzymania myśli.
47. To żądanie bezpośredniego doświadczenia prawdy absolutnej.
48. Kiedy pojawia się skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia, wszystkie te żądania zostają skierowane do wewnątrz, nie do innych.
49. Kiedy pojawia się skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia, człowiek nigdy już nie schyla głowy przed żadnym egoistą.
50. Kiedy pojawia się skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia wszystkie przeszkody zostają odrzucone.
51. To całkowite poświęcenie i oddanie prawdzie absolutnej.
52. To całkowite poświęcenie i oddanie poznaniu prawdziwej Jaźni w bezpośrednim doświadczeniu.
53. Kiedy pojawia się skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia, każda chwila życia jest poświęcona przebudzeniu ze snu.
54. Kiedy pojawia się skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia, wszystkie gry i kłamstwa ego widziane są takimi, jakimi są; wszystkie gry i kłamstwa ego kończą się.
55. Kiedy pojawia się skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia, koszmar stworzony przez ego już nigdy więcej nie może być tolerowany.
56. Ego jest źródłem wszelkiego zła.
57. Ego jest szalone. To prawda w odniesieniu do wszystkich ludzi.
58. Aby spowodować tryliony takich okropności, ego musi być złe i szalone.
59. Coś w tobie tęskni za zakończeniem snu oszusta.
60. Coś w tobie tęskni za nieskończoną miłością.
61. Coś w tobie tęskni za zakończeniem wszelkiego cierpienia i smutku.
62. Coś w tobie tęskni za wieczną-miłością-radością.
63. Możliwe jest zakończenie snu ego i odkrycie prawdziwej Jaźni wolnej od jakiegokolwiek cierpienia i smutku, której naturą jest bezkresna-wieczna-miłość-radość.
64. To jest możliwe w tym życiu, w czasie kiedy to ciało żyje.
65. Współpracuj ze swoim sercem.
66. Przestań słuchać swojego ego.
67. Jeżeli odwrócisz swoją uwagę od myśli i skierujesz ją na świadomość obserwującą świadomość i utrzymasz ten stan przez wiele godzin każdego dnia, wtedy sen ego zostanie ostatecznie zakończony i poznasz prawdziwą Jaźń.
68. Wtedy wszelkie cierpienia i smutki dobiegną końca a pozostanie jedynie wiecznie doskonała świadomość-miłość-szczęśliwość.
69. Wybierz opcję A.
70. Niech twój wybór będzie stanowczy i całkowicie niezłomny.
71. Niech twój wybór będzie stały i ostateczny.
72. Twoja prawdziwa Jaźń, podstawa świadomości, która spogląda teraz twoimi oczami, zasługuje na twoją uwagę.
73. Przez całe życie ignorowałeś swoją prawdziwą Jaźń.
74. Twoja prawdziwa Jaźń, podstawa świadomości, zasługuje na twoją miłość i uwagę.
75. Domaga się rozsądku.
76. Sen człowieka jest szaleństwem.
77. Domaga się rozsądku poprzez porzucenie snu i przebudzenie do rzeczywistości twojej własnej świadomości.
78. Wybierz opcję A porzucając wszystkie niepotrzebne zajęcia, aby wygospodarować więcej czasu na praktykę duchową.
79. Wybierz opcję A porzucając rozrywki, wszystko, co rozprasza czy sprowadza na boczny tor, aby wygospodarować codziennie więcej czasu na praktykę duchową.
80. Wybierz opcję A upewniając się, że twoja praktyka duchowa jest najszybszą i bezpośrednią drogą do wyzwolenia.
81. Cierpienia i smutki, jakie przynosi życie, to również szansa na obudzenie skrajnie intensywnego pragnienia wyzwolenia.
82. Czytanie każdego dnia rozdziału piątego i wprowadzanie jego zaleceń w życie jest jednak znacznie łatwiejszym i znacznie szybszym sposobem na obudzenie skrajnie intensywnego pragnienia wyzwolenia.

Przeczytaj rozdział piąty trzy razy zanim przejdziesz do rozdziału szóstego.