Najszybsza i najbardziej bezpośrednia droga do wiecznego szczęścia.
ODKRYCIE METODY ŚWIADOMOŚCI OBSERWUJĄCEJ ŚWIADOMOŚĆ.


1. Przed 2001 rokiem autor tej książki przestudiował nauki niemal wszystkich religii i niemal wszystkich duchowych ścieżek, co zajęło mu 27 lat, począwszy od 15-tego aż do 42-go roku życia.
2. Przeczytał ponad 2000 książek o duchowości.
3. Sporo czasu spędził wśród nauczycieli duchowych w Ameryce i w Indiach.
4. Miał jasność co do tego, że istota większości duchowych nauk kładzie nacisk na uważność skierowaną na JA JESTEM.
5. Punktem, w którym spotykają się chrześcijaństwo, judaizm, islam i hinduizm, jest zwrócenie się do wewnątrz i skupienie uwagi na JA JESTEM.
6. Najszybszym i najbardziej bezpośrednim środkiem do wiecznego szczęścia, odnalezienia wewnętrznego królestwa, urzeczywistnienia Jaźni itd., jest zwrócenie uwagi do wewnątrz skupiając się na JA JESTEM.
7. Jednym ze współczesnych przykładów wywodzących się z hinduizmu jest Nisargadatta Maharaj.
8. Nauczyciel Nisargadatty polecił mu zwracać uwagę na JA JESTEM z wyłączeniem wszystkiego poza tym.
9. Nisargadatta podążał za tą radą przez trzy lata.
10. Po trzech latach praktyki Nisargadatta urzeczywistnił prawdziwą Jaźń.
11. Nisargadatta musiał pracować żeby utrzymać swą rodzinę, dlatego mógł praktykować tylko w wolnym czasie.
12. Nisargadatta spędzał codziennie godziny na obserwacji prawdziwej Jaźni.
13. Skupianie uwagi na JA JESTEM z wyłączeniem wszystkiego innego, to starożyna praktyka wywodząca się z hinduizmu.
14. W judeochrześcijańskich naukach również odnajdujemy wzmianki o doniosłości zwrócenia się do wewnątrz i poznania JA JESTEM (15-19).
15. Bóg powiedział do Mojżesza „JA JESTEM, KTÓRY JESTEM”, i dalej :”Tak powiedz synom Izraela: JESTEM posłał mnie do was” (Księga Wyjścia, 3:14).
16. „Bądź spokojny i wiedz, że JA JESTEM Bogiem” (Psalm 46:10).
17. Cała traktująca o chrześcijańskim mistycyzmie książka „The Impersonal Life” (brak polskiego wydania – przyp. tłum.), jest osnuta wokół sentencji: „Bądź spokojny i wiedz, że JA JESTEM Bogiem”.
18. Jezus powiedział: „Zanim Abraham stał się, JA JESTEM” (Jan, 8:58).
19. Jezus powiedział: „Królestwo Boże jest w was” (Łukasz, 17-21).
20. Jezus nie powiedział, że Królestwo Boże będzie w was po śmierci ciała.
21. Jezus powiedział w czasie teraźniejszym :”jest”. „Jest” oznacz teraz.
22. Prorok Mahomet powiedział: „Kto zna siebie, zna Pana”.
23. Jest bardzo wiele innych duchowych tradycji i nauk podkreślających, że skupienie uwagi na JA JESTEM jest najszybszą i bezpośrednią drogą do wyzwolenia.
24. Kolejnym współczesnym przykładem wywodzącym się z hinduizmu jest Ramana Mahariszi.
25. Ramana Mahariszi nauczał przez ponad 50 lat, że jedynym skutecznym środkiem na położenie kresu ego a wraz z nim całej niedoli i pozostawanie w wiecznej radości jest skupienie się na Jaźni, ja, JA JESTEM.
26. Przed 2001 rokiem autor niniejszej książki próbował przez 27 lat praktykować metodę skupiania uwagi na JA JESTEM.
27. Przez ten czas zrobił bardzo nikły postęp w tej czy w innych metodach.
28. W Grudniu 2001 autor znalazł się w Indiach, w Tiruvannamalaii, aby wziąć udział w spotkaniu z nauczycielem z tradycji Ramany Mahariszi.
29. Autor był w jego pokoju w domu gościnnym Sesha Bhavan.
30. Autor mówił o wszystkich możliwych znaczeniach JA lub JA JESTEM oraz wszystkich możliwych podejściach do JA lub JA JESTEM jakie stosował przez te wszystkie lata.
31. Myśl ja, myśl JA JESTEM.
32. Poczucie ja, poczucie JA JESTEM.
33. Świadomość ja, świadomość JA JESTEM.
34. Myślenie ja lub JA JESTEM.
35. Poczucie ja lub JA JESTEM.
36. Skupienie uwagi na ja lub JA JESTEM.
37. Wszelakie kombinacje różnych podejść i poglądów na to, co ja lub JA JESTEM oznacza.
38. Po 27 latach autor wciąż nie był pewien, co JA JESTEM oznacza w bezpośrednim doświadczeniu.
39. Autor zastanawiał się, czy istnieje jakiś sposób, który pozwoliłby rozwiązać te zagadki i wyjaśnić zarówno, co ja lub JA JESTEM oznacza, oraz co ma z nim zrobić; skupić uwagę, czuć, myśleć etc.?
40. Autor pragnął zrozumienia tak jasnego, że nie pozostawiałoby żadnych wątpliwości, żadnych innych możliwości wyboru.
41. Autor NAPRAWDĘ chciał poznać odpowiedź.
42. Autor nie zamierzał dopasować odpowiedzi do swego wcześniejszego rozumienia.
43. Był gotów odrzucić całe swoje poprzednie rozumienie, jeśli to okaże się konieczne.
44. Był gotów przyznać, że być może przez ostatnie prawie trzydzieści lat w ogóle nie zrozumiał, co JA JESTEM oznacza i jak skupić na nim uwagę.
45. Jeśli trzeba, był gotów odrzucić wszystkie swoje dotychczasowe poglądy.
46. Ramana Mahariszi powiedział, że samobadanie jest bardziej jak odczucie niż jak myśl.
47. Pytania „Kim ja jestem?” lub „U kogo pojawia się ta myśl?” są łatwymi do wykonania instrukcjami tak długo, jak długo ktoś obraca się w królestwie myśli.
48. Jednakże jeśli idzie o poczucie „Kim ja jestem?” lub poczucie JA JESTEM zaczyna się robić znacznie trudniej, gdyż czym naprawdę jest poczucie JA JESTEM?
49. W jaki sposób poznaję, że JA JESTEM?
50. Nisargadatta Maharaj i wielu innych mówiło, że JA JESTEM jest świadomością.
51. Autor zastanawiał się, czy JA JESTEM jest ja-myślą, lub czy JA JESTEM jest moją obecną świadomością.
52. Autor myślał:
53. Jeżeli JA JESTEM jest moją obecną świadomością, tą świadomością, która patrzy teraz na ten pokój, wtedy zwrócenie uwagi na świadomość jest:
54. Świadomością obserwującą świadomość!
55. To było objawienie!
56. Zamiast jakiejś niejasnej praktyki, która nakazuje skierować uwagę na JA JESTEM bez pewności, czym to JA JESTEM jest i jak się je odczuwa, dostał absolutnie jasną instrukcję:
57. Moja obecna świadomość obserwująca moją obecną świadomość.
58. Świadomość obserwująca świadomość.
59. Nie jakaś pozornie odległa świadomość nazywana Nieskończoną Jaźnią lub Bogiem.
60. Ta świadomość, moja świadomość, tu i teraz obserwująca siebie a ignorująca myśli, ciało, świat itd.
61. Autor natychmiast wypróbował tę praktykę (59-65).
62. Świadomość obserwująca świadomość a ignorująca myśli.
63. Autor zamknął oczy, gdyż należało również zignorować zjawiskowy świat.
64. Odwrócił świadomość, która normalnie biegnie w stronę świata o 180 stopni kierując ją do wewnątrz.
65. Odwrócił uwagę od myśli i skierował ją na świadomość obserwującą świadomość.
66. Jeżeli autor zauważył myśl, odwracał od niej uwagę i kierował uwagę z powrotem na świadomość obserwującą świadomość.
67. Świadomość utrzymująca uwagę na świadomości z wyłączeniem wszystkiego poza tym.
68. Świadomość zwracająca uwagą wyłącznie na samą siebie.
69. Rezultat był natychmiastowy!
70. Od samego początku, kiedy ktoś próbuje tej praktyki, pozostaje jako świadomość.
71. Nie było czekania!
72. To było takie łatwe!
73. To nie znaczy, że od razu na początku praktyki niweczone jest ego.
74. Miną lata zanim ego zostanie ostatecznie zniweczone .
75.Jednakże od momentu, kiedy ktoś spróbuje tej prostej, łatwej do zrozumienia praktyki, pozostaje jako świadomość.
76. Autor praktykował metodę świadomości obserwującej świadomość przez dwa lata, od Grudnia 2001 do Stycznia 2004.
77. Więcej było w tym czasie dni, kiedy praktykował po dwanaście godzin, niż po dwie godziny.
78. W Styczniu 2004 ego autora, a wraz z nim smutek i cierpienie zostały ostatecznie zniweczone, a tym, co pozostało jest:
79. Bezkresna-wieczna-świadomość-miłość-szczęśliwość.
80. Tym samym metoda świadomości obserwującej świadomość raz jeszcze potwierdziła swoją skuteczność jako najszybsza i najbardziej bezpośrednia metoda prowadząca do wiecznego szczęścia, tu i teraz, w tym życiu.
81. Ramana Mahariszi i Nisargadatta Maharaj obaj precyzyjnie opisali metodę świadomości obserwującej świadomość, jednakże ego autora nie pozwoliło mu tego zobaczyć.
82. Metoda świadomości obserwującej świadomość była jak zakopany skarb, ukryty wśród wielu innych nauk na tak wiele różnych tematów.
83. W przyszłych wydaniach tej książki lub w innych publikacjach wydawnictwa Freedom Religion, lub też na stronie internetowej wydawnictwa, zostaną przytoczone słowa mędrców, w których opisują oni metodę świadomości obserwującej świadomość, oraz inne pouczenia, którą mogą być pomocne duchowym aspirantom lub które wspierają nauki zawarte w tej książce.
84. W przeszłości wszystkie duchowe nauki zostały wypaczone i zanieczyszczone przez ego, dlatego w aktualnym wydaniu tej książki znajduje się bardzo mało takich nauk.
85. Innym powodem, dla którego autor nie ujrzał wcześniej prawdziwego znaczenia JA JESTEM, jest fakt, że czytał, iż JA JESTEM, prawdziwa Jaźń, jest bezkresną, ciągłą świadomością.
86. To sprawiło, że sądził, iż musi być czymś różnym od budzącej się co rano świadomości.
87. Z powodu ciągłego nawyku kierowania się na zewnątrz powstaje założenie, że świadomość budząca się rano jest ograniczona.
88. Jeżeli ktoś przez wiele lat obserwuje świadomość, odkrywa ostatecznie, że świadomość jest nieograniczona i ciągła.
89. Znaczenie odkrycia metody świadomości obserwującej świadomość jest istotne z punktu widzenia przekazu nauczania.
90. Można mówić człowiekowi, żeby skupił się na JA JESTEM i nawet po stu milionach lat nie będzie on wiedział, czym JA JESTEM jest.
91. Jednakże, jeżeli powiedzieć mu, że JA JESTEM to świadomość, która budzi się co ranka, że to podstawa świadomości aktywnej w stanie jawy, i podać mu precyzyjne instrukcje jak odwrócić uwagę od myśli itp., i zwrócić ją na świadomość obserwującą świadomość, wówczas może on położyć kres ego, smutkom i cierpieniom w tym życiu, pozostając w wiecznej szczęśliwości.
92. Te precyzyjne instrukcje znajdują się w rozdziale siódmym.
93. Możesz sądzić, że większość ludzi uradowałaby się z odkrycia najszybszej i najbardziej bezpośredniej ścieżki do wiecznego szczęścia.
94. Na skutek sztuczek ego większość ludzi nie będzie się cieszyć z tego odkrycia.
95. Dlatego właśnie książka ta rozpoczyna się identyfikacją oszusta, opisaniem jego sztuczek i motywów działania, pokazaniem doniosłości i sposobów obudzenia skrajnie intensywnego pragnienia wyzwolenia.
96. Nawet jeden na milion ludzi - historycznie rzecz ujmując - nie poświęcił się bezpośredniemu doświadczeniu wiecznej prawdy, która żyje w nas i jest naszą prawdziwą Jaźnią.
97. Metoda świadomości obserwującej świadomość jest i najszybszą i bezpośrednią drogą do zakończenia cierpienia i pozostawania jako bezkresna-wieczna-świadomość-miłość-szczęśliwość.
98. Metoda świadomości obserwującej świadomość jest i najszybszą i bezpośrednią drogą dla osoby wyznającej Judaizm na doświadczenie JA JESTEM, które objawiło się Mojżeszowi.
99. Metoda świadomości obserwującej świadomość jest i najszybszą i bezpośrednią drogą dla chrześcijanina na odkrycie i życie w będącym w nim Królestwie Bożym, w tym życiu, w bezpośrednim doświadczeniu.
100. Metoda świadomości obserwującej świadomość jest i najszybszą i bezpośrednią drogą dla osoby wyznającej Hinduizm na wyzwolenie za życia (dziwanmukti) i życie jako byt-świadomość-szczęśliwość (sat-cit-ananda).
101. Metoda świadomości obserwującej świadomość jest i najszybszą i bezpośrednią drogą dla muzułmanina, aby poznać swoją prawdziwą Jaźń. Prorok Mahomet powiedział: „Ten, kto zna swoją Jaźń, zna Pana”.
102. Metoda świadomości obserwującej świadomość jest i najszybszą i bezpośrednią drogą dla buddysty na osiągnięcie Nirwany i ostateczne zakończenie ego, cierpienia, pragnień i żądz.
103. Ego wypaczyło wszystkie religie i całe przeszłe duchowe nauczanie tak, aby służyły jego celom i tak, aby ukryć najszybszą i bezpośrednią drogę do wyzwolenia.
104. W przypadku wszystkich religii i niemal całego przeszłego duchowego nauczania ego czytającego lub słuchającego kooperuje z ego tak zwanego nauczyciela duchowego w taki sposób, aby wykreować nauczanie służące celom ego. Obaj student i nauczyciel nazywają fałszywą naukę prawdziwą nauką.
105. Niektóre z przeszłych duchowych nauk były autentycznymi naukami udzielonymi przez przebudzonych mędrców.
106. Jednakże, już w chwili kiedy przebudzony mędrzec przemawia, ego słuchającego zaczyna wypaczać jego nauczanie.
107. Zatem wypaczenia nie potrzebują czasu, aby zaistnieć. Wypaczenia tworzą się natychmiast, na bieżąco.
108. W momencie, kiedy nauczanie zostało wypaczone przez ego, nauczanie to służy ego.
109. W miarę upływu czasu wypaczenia ego stają się coraz większe.
110. Możliwym jest, aby wyłuskać cenne słowa z przeszłego nauczania, jednak słowa te muszą być wybrane przez przebudzonego mędrca.
111. Jeżeli ktoś, w kim skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia nie zostało obudzone spróbuje wyselekcjonować takie nauki, wybrane nauki będą zwykle tymi, które służą ego.
112. Ponieważ świadomość obserwująca świadomość jest i najszybszą i bezpośrednią drogą do zakończenia ludzkiego nieszczęścia i życia w pokoju i radości, może ona być bardzo korzystna nawet dla tych, którym brak duchowych inklinacji.
113. To, co może się wydawać tylko minimalną różnicą w sposobie praktykowania, robi ogromną, niezwykłą, nadzwyczajną różnicę, prawdziwy skok kwantowy w szybkości pojawiających się rezultatów.
114. To, co może się wydawać tylko minimalną różnicą w sposobie praktykowania, może oszczędzić wiele lat a nawet wcieleń.
115. Dlatego kluczowa jest precyzja, z jaką podane są instrukcje praktykowania.
116. Mała różnica w słownictwie opisującym praktykę spowoduje małą różnicę w sposobie praktyki, czyniąc tym samym praktykę niebezpośrednią i zatracając szybkość jej działania.
117. Istnieją inne, podobne do świadomości obserwującej świadomość metody, jednakże te pozornie podobne metody nie przyniosą natychmiastowych rezultatów i nie oszczędzą kolejnych wcieleń.
118. Te pozornie podobne metody różnią się nieznacznie, a jednak różnice te niweczą ich skuteczność.
119. Metoda świadomości obserwującej świadomość nie potrzebuje zewnętrznego nauczyciela.
120. Wszystkim, czego potrzeba, jest posiadanie instrukcji i stosowanie się do nich w praktyce.
121. Po pierwsze to zapis instrukcji jest nauczycielem, po drugie to sama praktyka jest nauczycielem.
122. Zapis instrukcji jest nauczycielem tylko przez krótką chwilę, potrzebą na przeczytanie lub odsłuchanie go.
123. Zatem to praktyka świadomości obserwującej świadomość jest sama w sobie nauczycielem.
124. Na tej bezpośredniej ścieżce nie potrzebujesz nigdy widzieć fizycznej postaci nauczyciela.
125. Zobaczenie fizycznej postaci nauczyciela odciągnęłoby twoją uwagę na zewnątrz i dało niepożądane rezultaty.
126. Instrukcje do praktykowania świadomości obserwującej świadomość znajdują się za darmo w rozdziale siódmym.
127. Jedynym sposobem przekonania się, czy metoda świadomości obserwującej świadomość działa, jest praktykowanie jej.
128. Jeżeli bez podjęcia takiej próby dojdziesz do wniosku, że ta praktyka nie będzie działać, będzie to oznaczać, że pozwoliłeś oszustowi (myśleniu) na pozbawienie cię ogromnej szansy.
129. Poprzez myślenie dochodzisz do wniosków, opinii i założeń, które mogą być poprawne lub mogą być niepoprawne.
130. Jednakże poprzez praktykę dowiesz się na pewno, czy ta metoda działa czy nie.
131. Dlatego spróbuj dać jej prawdziwą, uczciwą szansę.
132. Kilka miesięcy nie wystarczy na prawdziwą, uczciwą szansę.

Przeczytaj rozdział szósty bardzo wolno trzy razy zanim przejdziesz do rozdziału siódmego.