Wszystko jest JedniąWszystko jest Jednią

Ty


1. Kim jesteś? Czy jesteś tym ciałem? Jeśli tak, to dlaczego nie jesteś go świadomy, kiedy jesteś w głębokim śnie? Czy zatem możesz być tym ciałem? Z pewnością nie. Musisz być czymś innym, niż to ciało.

2. Czasami, kiedy położysz się spać, śnisz. Wtedy z kimś się identyfikujesz. Czy możesz być tym kimś? Nie możesz. W przeciwnym razie powiedz, czym staje się ten ktoś po zakończeniu snu, w stanie jawy? Nie jesteś nim. Co więcej, czasem wstydzisz się identyfikacji z nim. Z całą pewnością nie jesteś tą osobą. Jesteś kimś jemu dalekim.

3. Przypomnij sobie sen bez marzeń sennych. Jaki jest wtedy twój stan? Czy to może być twoja prawdziwa natura? Z pewnością nie dasz wiary tej idei. Dlaczego? Ponieważ nie jesteś tak głupi, żeby identyfikować się z zasłoną mroku, która przysłania ci wiedzę o stanie w jakim jesteś. Wyróżniając się spośród otaczających cię istnień rozumem, jak mógłbyś przyznać, że jesteś niewiedzą lub pustką? Jak to naprawdę mogłoby być twoją prawdziwą naturą? Nie może nią być. Ty jesteś wiedzącym, który wie, że ten stan jest gęstą zasłoną ciemności przysłaniającą twoją prawdziwą naturę. Jak możesz być tym czego doświadczasz i czego nie uważasz za nic dobrego? Nie jesteś zatem ciemnością głębokiego snu. Od tego też jesteś daleki.

4. Kiedy powiedziano już, że nawet ciało fizyczne nie jest tobą, czy może być tobą cokolwiek innego, co jest jeszcze dalej od ciebie? Tak jak nie jesteś ciałem fizycznym, tak samo nie jesteś niczym od niego oddalonym, nie jesteś też śniącym sny ani ignorancją w głębokim śnie. Jesteś czymś różnym od tych trzech stanów i od tego świata.

5. Te trzy stany mogą zostać sprowadzone do dwóch tylko stanów: jednego, z podmiotem i przedmiotami oraz drugiego z ich brakiem. Ten pierwszy obejmuje stan jawy i śnienia, ten drugi stan głębokiego snu. Wszystkie twoje doświadczenia zawierają się w tych dwóch stanach. Oba są tobie obce. Twoja prawdziwa natura jest od nich różna.

6. Jeżeli zapytasz, czym jest twoja prawdziwa natura, wiedz, że nazywa się turiya, co znaczy czwarty stan. Dlaczego taka nazwa? Ta nazwa jest właściwa, gdyż mówi, że trzy doświadczane przez ciebie stany – jawy, śnienia i snu głębokiego – są tobie obce a twoim prawdziwym stanem jest czwarty stan, który jest różny od tych trzech. Jeśli te trzy stany – jawa, śnienie i sen głęboki – potraktujesz jako jeden długi sen, to czwarty stan jest przebudzeniem z tego snu. Jest on jednocześnie większym wycofaniem niż głęboki sen jak i większą czujnością niż stan jawy.

7. Zatem twoim prawdziwym stanem jest czwarty stan, który jest różny od jawy, śnienia i głębokiego snu. Jesteś tylko tym. Czym jest czwarty stan? To wiedza, która niczego nie wyszczególnia. Nie jest nieświadomością siebie. To znaczy, że czwarty stan jest Czystą Wiedzą, która nie jest świadoma żadnych obiektów, ale nie jest nieświadoma siebie. Tylko ten, kto urzeczywistnił ją choćby na krótką chwilę, urzeczywistnił Prawdę. Ty jesteś tylko tym.

8. Co pozostało dla tego, kto urzeczywistnił czwarty stan? Ten, kto urzeczywistnił czwarty stan, wraca później do tego świata, lecz ten świat nie jest już dla niego taki jak przedtem. Spostrzega on, że to co urzeczywistnił jako czwarty stan, jaśnieje wszędzie dookoła. Już nie wyobraża sobie tego świata jako oddzielnego od Czystej Wiedzy. To, co zobaczył wywnętrz, widzi teraz na zewnątrz w innej formie. W miejsce dawnego rozróżniania znajduje się on teraz w stanie nierozróżniania. Teraz jest wszystkim. Nie ma nic, co byłoby od niego oddzielone. Czy ma otwarte czy zamknięte oczy, jakkolwiek zmienia się wszystko dookoła, jego stan pozostaje niezmienny. To jest stan Brahmana. To jest naturalny stan życia wiecznego. Ty jesteś tym zawsze prawdziwym stanem.

9. Poza tym stanem nie ma nic. Słowa „wewnątrz” i „zewnątrz” nie maja już dla takiego człowieka znaczenia. Wszystko jest jednią. Jego ciało, umysł i mowa nie mogą działać egoistycznie. Ich działanie przynosi wszystkim dobro. Powierzchowne „ja” zostaje na trwałe utracone. Jego ego nie może nigdy odżyć. Dlatego mówi się o nim, że jest wyzwolony tutaj i teraz. Nie żyje on dlatego, że żyje jego ciało, ani nie umiera dlatego, że jego ciało umiera. Jest wieczny. Nie ma nic różnego on niego. Ty jesteś nim.

10. Kim jest Bóg? Jest łaską. Co to jest łaska? To świadomość bez obecności powierzchownego ego. Jak ktoś może się dowiedzieć, że taki stan istnieje? Tylko urzeczywistniając go. Wedy opiewają takiego człowieka jako tego, kto urzeczywistnia Boga i staje się jednym z nim. Dlatego największym dobrem, jakie człowiek może uzyskać na tym świecie i największym dobrem, jakie może temu światu ofiarować jest urzeczywistnienie tego stanu. De facto nie ma stanów poza tym jednym. Pojawiają się tylko w skutek niewiedzy, błędnego poznania. Dla tego kto ma prawdziwą wiedzę, jest tylko jeden stan. Ty jesteś tym.