O stronie.


Strona mahajoga.org poświęcona jest Ramanie Maharishi i wskazanej przez niego bezpośredniej ścieżce do Wyzwolenia [Moksza, Mukti].

Nasza strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Wszystkie zamieszczone tutaj treści służą celom informacyjno-edukacyjnym. Strona ma całkowicie niekomercyjny charakter; nie zbieramy danych o odwiedzających stronę ani w postaci plików cookies ani w żadnej innej formie; nie jesteśmy powiązani z żadną organizacją czy to religijną czy jakąkolwiek inną.

Na stronie prezentujemy naukę Śri Ramany Maharishi jako nauczyciela, który urzeczywistnił w stopniu doskonałym i ostatecznym najwyższe duchowe stany i ideały, sam będąc ich ucieleśnieniem, w swoich naukach wskazującym drogę do tego samego tym, którzy są gotowi, by nią podążać. Jego naukę uznajemy za ostateczną, wolną od błędów i autorytatywną. Nie wchodzimy w polemiki z żadnymi innymi szkołami duchowymi, filozoficznymi czy religijnymi. Wszelkie próby wciągania w takie spory będą przez nas ignorowane, podobnie jak próby nawracania nas na jakiekolwiek przekonania.

Przedstawiamy tutaj nauki Śri Ramany z praktycznego punktu widzenia w takim ujęciu, aby były one pomocne adeptom kroczącym nauczaną przez Bhagavana ścieżką; nie zajmujemy się akademickimi rozważaniami, filozofowaniem ani teoretycznymi dywagacjami nad różnymi duchowymi koncepcjami czy pojęciami; prezentujemy szczegóły i niuanse nauk, ale tylko w takim zakresie, w jakim jest to do bezpośredniej praktyki - lub do rozwinięcia do niej dyspozycji - potrzebne. Staramy się pisać w sposób prosty, klarowny i przystępny; stronimy od intelektualnej ekwilibrystyki i niepotrzebnego gwatwania i tak niełatwego przekazu.

Wyzwolenie [Mukti, Moksza] jest najwyższą ludzką możliwością i wartością; jako że stan ten transcendentuje nasze psychofizyczne uwarunkowania nie sposób uchwycić go umysłem ani opisać słowem. Prowadząca do Wyzwolenia ścieżka poddaje się opisowi też tylko do pewnego stopnia, jednakże jej głębsze i subtelniejsze wymiary są dostępne w praktyce tylko dla tych, którzy nią na poważnie, z gorliwością i zaangażowaniem kroczą.

Nasza strona jest w pierwszej kolejności adresowana do tych, którzy posiadają potężne pragnienie Wyzwolenia, są gotowi do wstąpienia na prowadzącą do niego drogę i podążania nią z żarliwością, nieugiętością i determinacją; tacy ludzie znajdą tutaj wiele drogocennych wskazówek i nierzadko unikalne, subtelne wsparcie. Również ci, którzy takiej gotowości jeszcze nie posiedli, jednak żywią autentyczne, szczere i głębokie pragnienie Wyzwolenia mogą tutaj znaleść niejedną ważną i pomocną wskazówkę.
Dla tych natomiast, którzy przystępują do lektury motywowani jedynie intelektualną ciekawością, nauki tutaj zawarte będą jednymi z wielu - które pewnie prędko zapomną – a głębsze aspekty pouczeń pozostaną dla nich same z siebie zakryte.

Ostrzeżenie:

Znajdujące się tutaj nauki są w przeważającej części adresowane do dojrzałych duchowo aspirantów ukierunkowanych na poważną, prowadzącą do Wyzwolenia praktykę [atma-sadhana]; przez pozostałych mogą być odbierane jako zbyt radykalne, bezkompromisowe czy śmiałe; mogą okazać się nieuchwytne, trudne lub wręcz niemożliwe do przyswojenia. Przedstawiona na naszych stronach duchowość jest duchowością na wskroś wschodnią - dlatego ze względu na istotne różnice kulturowe dla osób o zachodnich umysłach prezentowane tutaj podejścia, postawy i pouczenia mogą być niezrozumiałe, nieakceptowalne lub niepokojące, mogą je odbierać jako dalece radykalne, dziwaczne lub ekscentryczne.

Nie jest zamiarem tej strony nawracanie kogokolwiek na jakiekolwiek poglądy, wpływanie na zmianę czyjegokolwiek światopoglądu czy nakłanianie kogokolwiek do wiary w cokolwiek.

Każdy czytający zamieszczone tutaj informacje czyni to wyłącznie na swoją własną odpowiedzialność, mając w każdej chwili możliwość przerwania lektury i opuszczenia strony. Autor strony ani jej administrator nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek ewentualne szkody mogące być następstwem lektury znajdujących się na tej stronie tekstów czy wykorzystania informacji na niej zawartych.
Ochrona przed spamem

Kontakt.


Wszystkich zainteresowanych kontaktem w sprawach związanych z nauką Śri Ramany lub nauczaną przez niego praktyką prosimy o email na adres: vichara.marga.pl@gmail.com Będziemy również wdzięczni za wskazanie ewentualnych literówek czy innych błędow na stronie.

O nas.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------

„Jeżeli człowiek eksponuje się pragnąc być docenianym przez innych, sam niepotrzebnie pozbawia się ochrony i tworzy przeszkody na drodze praktyki duchowej [sadhany], którą podąża”.

~ Śri Ramana Maharishi


-----------------------------------------------------------------------------------------------------Pragnienie anihilacji ego jest właściwą oznaką atma-sadhany. Jednak uznanie i bycie docenianym przez innych są rzeczami, które są korzystne wyłącznie dla ego. Dlatego jeżeli ktoś przejawia chęć bycia uznawanym i docenianym oznacza to, że nie chce zniszczyć ego. Z tego powodu Śri Ramana mówi, że ten, kto żywi pragnienie bycia cenionym, sam sobie tworzy przeszkody na drodze sadhany. Jeśli zatem atma-sadhana ma przebiegać bez przeszkód i ma być skutecznie chroniona, lepiej jest żeby aspirant prowadził życie pozostając w nieznanym miejscu i sam będąc nieznanym.

~ Sri Sadhu Om w komentarzu do powyższego pouczenia.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Bibliografia.


Maha Yoga, Sri Ramanasramam, 2002.
Nauka Szri Ramana Mahariszi, Pegaz, 1993.
Lepiej jest słuchać spokojnych słów Mędrców – część I, Rozmowy ze Śri Ramana Mahariszim, Omer, 2004.
Lepiej jest słuchać spokojnych słów Mędrców – część II, Kim jestem?, Omer,2004.
Istota Pouczenia, przekład i opracowanie Ramanadom Polska.
Małżeńska Girlanda Liter, przekład i opracowanie Ramanadom Polska
Fabula Rasa, Czytelnik, 1984.
Oto, Czytelnik, 1984.
Samorealizacja - poznanie Absolutu, Stowaszyszenie Sathya Sai, 2001.
Final Talks, David Goodman Avadhuta Fundation, 2006.
Klejnot Mądrości Wschodu, Borgis, 1998.
Living By The Words Of Bhagavan, Sri Annamalai Swami Ashram Trust, 2008
Spotkania z Mędrcem, Pracownia Arkadia, 2007.
No mind, I am the Self, Sri Lakshmana Ashram, 2005
Czym Jestem? - Nauki Mistrza Nisargadatty, RAVI, 2006
The Collected Works of Sri Ramana Maharshi, Sri Ramanasramam, 2007
Joga Vasisthy - Rzeczywistość wyzwolona, Anupaja, 2008
Bhagawad Gita - Pieśń Pana, Biblioteka Polsko-Indyjska, 1956
The Path of Sri Ramana part I, by Sri Sadhu Om, Sri Ramana Kshetra, Kanvashrama Trust, Tiruvannamalai, 2006
The Path of Sri Ramana part II, by Sri Sadhu Om, Sri Ramana Kshetra, Kanvashrama Trust, Tiruvannamalai, 2006
Day by day with Bhagavan, Sri Ramanasramam, 2002
The most direct and rapid means to eternal bliss, The Freedom Religion Press, 2006
The Mountain Path - kwartalnik wydawany przez Sri Ramanasramam
Saranagathi - newsletter wydawany przez Sri Ramanasramam
Guru Vachaka Kovai, ArunachalaRamana Book Trust, 2013
Wiweka-ćudamani, Śri Śankara, przekład Stefan Ziębiński, biblitekajogi3.pl

Na stronie [np. w sekcji "Słowa Mędrców"] wykorzystano również fragmenty niektórych z ww. utworów, głównie jako przytoczenia znajdujących się tam pouczeń.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ochrona przed spamem