Książki i artykułyNasza strona ma charakter informacyjno-edukacyjny. Wszystkie zamieszczone tutaj treści służą celom informacyjno-edukacyjnym.

Poniżej zamieszczamy utwory zawierające nauczanie Śri Ramany Maharishi autorstwa jego bądź jego uczniów oraz inne utwory nawiązujące do istoty nauk Śri Ramany. Niektóre z utworów prezentowane są w całości, inne tylko we fragmentach.

W naszych pracach nad przekładami dokładamy wszelkich możliwych starań, aby teksty umieszczane na stronie były możliwie najlepszej jakości. Do przekładanych tekstów podchodzimy z szacunkiem, staramy się tłumaczyć je tak wiernie jak to tylko możliwe, nawet jeśli czasem cierpi na tym uroda polszczyzny. W pierwszej kolejności dbamy o wierność oryginałowi i merytoryczny poziom przekazu, w drugiej o jego piękno i poprawność językową, co nie zawsze udaje się tak, jakbyśmy chcieli, szczególnie z uwagi na ograniczone możliwości wykonywania prac korektorskich. Za wszystkie literówki lub inne błędy, których nie udało nam się wychwycić przepraszamy, prosząc jednocześnie o zrozumienie i wyrozumiałość.

Zdarza się, że z rozmysłem ignorujemy jakąś zasadę pisowni j. polskiego - nie odmieniamy np. członów imion duchowych takich jak „Maharishi”, „Annamalai”, „OM” itp. Uważamy, że ich odmiana nic do tekstu nie wnosi - nieodmienione są doskonale czytelne - a niesie ze sobą ryzyko deprecjacji tych, mających swoje głębokie duchowe znaczenie, słów.

W znajdujących się tutaj tekstach słowa takie jak Serce, prawdziwe Ja, Atma, Sat, Ćit, Ananda, Rzeczywistość, Świadomość, Jnana itp. pisane są czasami wielką, czasami małą literą, co może chwilami sprawiać wrażenie pewnej niespójności. W głównej mierze wynika to faktu, że słowa te tak zostały napisane zostały w oryginale, a my tego nie zmienialiśmy. Również prosimy o zrozumienie. Może się także zdarzyć, że czytelnik napotka u nas różną pisownię tych samych sanskryckich zwrotów.

Przy ostatnim zamieszczonym tekście podajemy datę jego zamieszczenia wraz z dopiskiem "najnowsze".
Na pozostałych podstronach co pewnien czas również są dodawane nowe wątki lub uzupełniane te istniejące, jednak tam nie mamy możliwości podobnego ich oznaczenia.

***Jeśli ktoś ma łatwość w wychwytywaniu literówek i podobnych błędów oraz ochotę do udzielenia wsparcia z wykorzystaniem tej zdolności, a przy tym odrobinę czasu, cierpliwości i wytrwałości, to z wdzięcznością przyjmiemy pomoc takiej osoby w korektach tekstów.
Poszukujemy również osoby znającej język tamilski, co najmniej sympatyzującej z Ramaną Maharishi i jego naukami, która miałaby czas, ochotę i dobre serce by pomóc w przekładach nauk Bhagawana Ramany i jego uczniów dostępnych tylko po tamilsku. ***


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Czytając nauki Ramany Maharishi warto wziąć pod uwagę następujące wskazówki:

Po pierwsze, język nie jest narzędziem precyzyjnym w przekazywaniu duchowych nauk. Nieraz trudno z jego pomocą oddać dokładne znaczenia niektórych terminów czy wyrazić najgłębszy sens pouczeń; słowa zostały stworzone do opisywania zjawisk w świecie przedmiotów podczas gdy nauki Ramany wykraczają poza względne doświadczenia poznającego obiekty podmiotu. Język zamknięty jest w wymiarze uwarunkowanego życia jednostek, tymczasem Bhagawan „mówił” językiem Jaźni, dlatego słowa mogą oddać sens jego nauk tylko mniej lub bardziej niedoskonale. Ramana Maharishi jest nauczycielem, który w pierwszej kolejności naucza w Milczeniu [mouna upadesa].

Po drugie, część używanych do opisu duchowych ścieżek pojęć została przez Ramanę Maharishi na nowo zdefiniowana w sposób różniący się od dotychczasowych definicji Adwaita Wedanty, najczęściej poprzez doprecyzowanie i pogłębienie znaczeń. Poprawne zrozumienie jego pouczeń jest możliwe tylko wtedy, jeśli nauki te rozpatruje się całościowo, wraz z nadanym przez Ramanę znaczeniem tych pojęć. Nie jest dobrym pomysłem wyrywanie pojedynczych słów z całościowego kontekstu jego nauczania i rozpatrywanie ich na gruncie starych definicji lub tym bardziej innych systemów duchowych/religijnych, gdyż prowadzić to może do całkowicie błędnych wniosków.

Po trzecie, mówi się, że przekaz nauczania Adwaita Wedanty był od zawsze dwupoziomowy. Pierwszy poziom adresowany był do ludzi nieświadomych tkwienia w sidłach niewiedzy i niedążących do wyrwania się z nich, gdyż dla nich bezużyteczne byłyby nauki nauczające o tym. Drugi natomiast skierowany był do adeptów świadomych swojej ignorancji (tzn. ignorancji w stosunku do Jaźni) i żywiących szczere pragnienie uwolnienia się od niej. Te dwa nauczania są z konieczności różne. Głębsze aspekty starożytnych nauk pozostają ukryte przed okiem ludzi niedążących do Wyzwolenia. Wprawdzie Ramana Maharishi nauczał w sposób otwarty, a swoimi naukami objaśnił, dopełnił i doprecyzował starożytne objawienia, jednak właściwy, najgłębszy ich sens mogą uchwycić jedynie ci, którzy aktywnie kroczą do Wyzwolenia ścieżką wskazaną przez Śri Ramanę podejmując żarliwą praktykę Atma-vichary. Nie ma możliwości li tylko intelektualnego zrozumienia całości nauk Śri Ramany Maharishi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

"Tekstów duchowych nie czyta się tak, jak czyta się gazetę lub trywialną książkę i nie czyta się ich po to, by gromadzić informacje. Teksty duchowe czyta się tak, jakbyś właśnie zamierzał wzbić się w przestworza i czytał instrukcję latania, niezmiernie ważną, żeby się nie rozbić.
Czytaj tak, aby obudził się w tobie wgląd. Nigdy nie myl intelektualnego zrozumienia z wglądem".


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Kim ja jestem?

(Tytuł oryginału: Nan Yar?)

Najważniejsze pisane prozą dzieło Śri Ramany, zawierające fundamentalne pouczenia udzielone w 1902 roku jednemu z uczniów o imieniu Sivaprakasam Pillai, który spisał je w formie pytań i odpowiedzi. Pouczenia te zostały po raz pierwszy opublikowane w 1923 roku jako „Nan Yar?” - krótkie dzieło w formie 28 pytań i odpowiedzi. Wkrótce potem Śri Ramana własnoręcznie uporządkował i przepisał je w formę eseju, tworząc tym samym logiczną, spójną wersję „Nan Yar?” opartą o te 28 pytań i odpowiedzi, do których jednak Ramana Maharishi dodał i dopisał kilka fragmentów, inne pominął, część zmodyfikował, rozszeszył i poprawił.
Ponieważ tylko ta wersja - której zamieszczony poniżej tekst jest przekładem - została własnoręcznie przygotowana przez Śri Bhagawana należy uznać, iż jest to najważniejsza, autentyczna i autorytatywna wersja.

[Przekład z tamilskiego na angielski: Śri Sadhu Om i Michael James.]

Wstęp

Nan Yar? - Kim ja jestem? (z przypisami i komentarzami Śri Sadhu Om).


Nan Yar? - Kim ja jestem? (bez przypisów i komentarzy).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Girlanda pouczeń Guru -
Guru Vachaka Kovai.

(Tytuł oryginału: Guru Vachaka Kovai.)

Zbiór ponad tysiąca ustnych pouczeń Śri Ramany Maharishi zapisanych w przeciągu kilkunastu lat przez żyjącego z nim wiele lat Śri Muruganara - najbliższego ucznia, natchnionego poetę i duchowego giganta. Jako jedyne pouczenia te były zapisywane w języku tamilskim w czasie kiedy Bhagawan ich udzielał, Śri Ramana osobiście sprawdził i zredagował ten tekst nanosząc liczne poprawki, samemu komponując dodatkowo kilkadziesiąt wersów. Jest to jedno z bardzo nielicznych dzieł, które zostało z taką troską i pieczołowitością gruntownie zweryfikowane przez Bhagawana, co jest dowodem par excellence na jego pełną akceptację zawartych w nim nauk. Wiele ustnych pouczeń Bhagawana zostało za jego życia zapisanych, lecz bardzo niewiele przez niego sprawdzonych, zredagowanych i zaaprobowanych, z tego względu Guru Vachaka Kovai zajmuje jedno z najbardziej poczesnych miejsc pośród spisanych nauk duchowych Bhagawana.
Kiedy jeden z redaktorów napisał we wstępie do pierwszego wydania: "To dzieło zawiera nauki Śri Ramany Maharishi w niezkazitelnej formie" i pokazał to Bhagawanowi, ten wziął do ręki pióro i dopisał jedno słowo oznaczające "tylko" lub "istotnie", ostatecznie zdanie to brzmiało więc: "Tylko to dzieło zawiera nauki Śri Ramany Maharishi w niezkazitelnej formie" lub "To dzieło istotnie zawiera nauki Śri Ramany Maharishi w niezkazitelnej formie".
Guru Vachaka Kovai jest najgłębszym, najbardziej wiarygodnym i najbardziej całościowym zapisem ustnych pouczeń Śri Ramany Maharishi, ujętym w 1255 wersach skomponowanych przez Śri Muruganara wraz z dodatkowymi wersami napisanymi przez Śri Ramanę. Bez wątpienia najważniejszy zbiór ustnych pouczeń Śri Ramany Maharishi dorównujący poziomem jego własnoręcznie spisanym naukom.

[Przekład z tamilskiego na angielski: Śri Sadhu Om i Michael James, komentarze: Śri Muruganar i Śri Sadhu Om.]

1-101 (Wprowadzenie. Cześć pierwsza - analiza Prawdy. Prawda lub realność świata. Nierzeczywistość świata. Pokusy tego świata. Jałowość tego świata. Odgrywanie swojej roli w świecie. Vivartha Siddhanta. Ajata Siddhanta.)

102-200 (Powód powstania różnych teorii stworzenia. Boska gra. Trzy podstawowe istności. Zasłona zapomnienia. Jednostkowość. Związek z nierzeczywistym. Pandit. Poeta. Bezużyteczność studiowania pism. Wielkość Wedanty. Działanie prarabdhy. Moc prarabdhy. Natura ego i Jaźni. Moc wasan. Węzeł ego. Moc ego. Gra ego. Zdrada Jaźni. Niebo i piekło. Trwoga przed piekłem. Zwycięstwo nad piekłem. Wielkość Aham-mukhi. Królestwo Boże. Śiwa. Jedność Hara i Hari.)

201-300 (Śiwa i Śiakti. Śiwa Pudża. Namaskaram. Oddawanie czci posągom bóstw. Wibhuti. Święty byk Śiwy. Śiakti i Shanti. Mahat i Anu. Pragnienie siddhi. Nieśmiertelność. Kaya i Kalpa. Nieśmiertelności ciała. Vairagya. Jnana i Vairagya. Natura Ćittam. Ćitta Suddhi. Śmierć. Mieszkanie jivy. Serce. Guru. Łaska Guru. Kilka zapewnień.)

301-407 (Guru Uchishtam. Guru Pudża. Wielkość Guru. Towarzystwo Sadhu. Wielkość Wyznawców. Brahma Vidya. Prawda wszystkich religii. Wizja ograniczoności. Utrata jednostkowości. Czyste Ja. Promienistość Jaźni. Wyzbycie się utrapień. Bezpragnieniwość. Więzy i Wyzwolenie. Samobadanie [Atma-Vichara].)

408-501 (Prawdziwy tapas. Prawdziwe Poznanie. Nirwana. Osiągnięcie [urzeczywistnienie] Jaźni. „Ostateczna możliwa do zrozumienia wiedza” oraz „Wiedza urzeczywistniona”. Doświadczenie szczęśliwości. Sen głęboki. Prawdziwa Rzecz. Utrata poczucia sprawstwa. Osiągnięcie niedziałania. Samopoddanie. Postawa względem wrogów. Prostota życia. Występek nadmiaru. Pokora. Co warto.)

502-604 (Doniosłość pouczeń. Mahawakje. Doniosłość Upaniszad. Upasana. Milcząca upasana. Zwodniczość sporów. Bezużyteczność oceniania. Wiedza pośrednia. Jedna jiva. Wiedza i ignorancja. Złudzenie. Jawa i śnienie. Różne stany. Dwie karmy – dobra i zła. Diady i triady. Przyjemności zmysłowe. Umysł - Maja. Ignorancja.)

605-702 (Niedojrzałość. Pramada. Samsara. Przeciwności. Cud Maji. Szkodliwość sławy. Szkodliwość wyniosłości. Narodziny nieszczęścia. Dusza. Bezsilność duszy. Prawda o postrzeganych obiektach. Przedmiotowa uważność. Wyłączenie przedmiotowej uważności. Prawdziwa miłość. Forma. Pięć zadań Boga. Działania duszy i Boga. Twórczość duszy i Boga. Negacja. Stan pozbawiony ukrytych skłonności. Prawdziwy post. Właściwa dieta. Achara i czystość. Bezinteresowność. Karany i narządy poznania. Przezwyciężanie karan. Postawa lub asana. Moc jogi. Kontrola oddechu.)

703-801 (Tajemnica działania. Mantra-japa. Prawdziwa świątynia. Święte imię. Oddanie. Niezróżnicowanie bhakti i jnany. Bhakti i vichara. Jednopunktowe oddanie. Medytacja a samobadanie. Medytacja nad Jaźnią. Medytacja nad przestrzenią. Medytacja nad czasem. Praktyka. Jedyna sadhana. Pomoc w samobadaniu. Ograniczenia sadhany. Przebywanie w Jaźni i rozróżnienie. Bycie nieporuszonym. Indywidualne „ja”. Powrót do Źródła. Postępowanie sadhaki. Spokój. Obowiązki ucznia.)

802-902 (Dobroć dla jiv. Obowiązki względem przodków. Czynienie dobra innym. Współczucie dla istot żywych. Równość. Sumienie. Niełamanie słowa. Nieprzywiązanie. Wielkość wyrzeczenia. Prawdziwe wyrzeczenie. Jeden umysł. Anihilacja ego. Poznanie Rzeczywistości. Widzenie. Wiedza bezpośrednia. Zawsze bezpośrednie doświadczenie. Nirvikalpa samadhi. )

903-1004 (Niezmienność. Odosobnienie. Nieprzywiązanie. Opanowanie umysłu. Martwy umysł. Oomniscjencja. Stan transcendujący czwarty stan. Akhanda-writti. Zerwanie węzła. Zrobienie tego, co jest do zrobienia. Nieistnienie nieszczęścia. Wszechobecność snu głębokiego. Świadomy sen głęboki. Niedualna Wiedza-Świadomość. Boska łaska. 19. Istnienie-Świadomość-Szczęśliwość. Wspaniałość Rzeczywistości. Wszystko jest Brahmanem. Zgodność wśród religii. Stan dziecka. Zjednoczenie z Jaźnią. Wspaniałość świadomości.)


1005-1104 (Wspaniałość nieskończonego. Przestrzeń Jnany. Przestrzeń Świadomości. Objawienie. Stan Jaźni. Moc Jaźni. Natura Jaźni. Wielkość Jaźni. Supremacja Jaźni. Stan nieobecności lęku. Niedualność. Ateizm. Teizm. Niemająca początku wolność od nieczystości. Życie w zgodzie z rzeczywistością. Bezforemność.)


1105-1204 (Ten, kto przebywa w stanie naturalnym. Ten, kto pewnie trwa jako Czysta Świadomość. Ten, kto zerwał węzeł. Wielkość Mędrca. Chwała człowieka wielkiego. Ten, którego wasany są martwe. Wyzwolony. Jnani. Działania Jnanich. Natura tych, którzy trwają jako Jaźń. Wspaniałość Milczenia. Czyste Milczenie.)


1205-1254 (Najwyższe oddanie. Osiągnięcie Jnany. Brahman. Istota Wyzwolenia. Najwyższa Prawda. Doskonała Rzeczywistość. Transcendencja myśli. Opis doświadczenia. Stan równości. Chwała. Urai - dodatek.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Istota Pouczenia.

(Tytuł oryginału: Upadesa Undiyar.)

Trzydziestostrofowy poemat skomponowany przez Śri Ramanę na prośbę Śri Muruganara. W pierwszych 15 strofach Bhagawan odnosi się do ścieżek karmy, bhakti i jogi, których Śiwa nauczał w dawnych czasach wykonujących błędne praktyki ascetów w lesie Daruka, aby stopniowo podnosić dojrzałość ich umysłów. Dopiero od wiersza 16 Śri Ramana zaczyna opisywać swoją własną ścieżkę samobadania, prawdziwą ścieżkę Jnany. Nie należy przyjmować, że praktyki opisane w wierszach 1-15 są bezpośrednią ścieżka nauczaną przez Śri Ramanę. Bhagawan akceptował je – o ile wykonywane są z oddaniem i bez egoistycznych intencji - jako niebezpośrenie i okrężne sposoby na stopniowe oczyszczanie umysłu, które z czasem mogą doprowadzić aspiranta do drogi samobadania, prostej i bezpośredniej metody dostosowanej do racjonalnego i naukowego podejścia współczesnego człowieka, będącej istotą jego nauk.
Niektóre źródła podają, że utwór ten został włączony do kanonu Adwaita Wedanty na jednej półce z Upaniszadami.

Istota Pouczenia (z komentarzami)


Istota Pouczenia (bez komentarzy)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Czterdzieści wersów o Rzeczywistości.

(Tytuł oryginału: Ulladu Narpadu.)

Ten czterdziestowersowy utwór jest przez wielu uznawany za najważniejsze literackie dzieło Śri Ramany - wyjawia istotę jego nauk.

[Przekład z tamilskiego na angielski: Śri Sadhu Om i Michael James.]


Czterdzieści wersów o Rzeczywistości (z objaśnieniami i komentarzami Śri Sadhu Om).

Czterdzieści wersów o Rzeczywistości (bez objaśnień i komentarzy).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Czterdzieści wersów o Rzeczywistości
- dodatek.

(Tytuł oryginału: Ulladu Narpadu Anubandham.)

Utwór w którym Śri Ramana zebrał kilka swoich pouczeń oraz kilka nauk pochodzących z różnych innych źródeł, które w owym czasie nie były przetłumaczone na tamilski, przekładając je i adaptując.

Czterdzieści wersów o Rzeczywistości - dodatek (z objaśnieniami i komentarzami Śri Sadhu Om).

Czterdzieści wersów o Rzeczywistości - dodatek (bez objaśnień i komentarzy).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Padamalai.Padamalai jest zbiorem ustnych pouczeń Bhagawana Ramany Maharishi spisanych przez Muruganara, pochodzących z tych samych najwyższej próby zapisków z których zostało skomponowane Guru Vachaka Kovai. Stanowi porównywalnie ważne i cenne jak Guru Vachaka Kovai dzieło, które polecamy wszystkim bhaktom Śri Ramany. Na naszych stronach publikujemy jeden z rozdziałów tej książki, całość dostępna: tutaj

Padamalai - Indywidualna tożsamość.

*Słowo „Padam” literalnie znaczy „stopy”, w literaturze duchowej to „boskie stopy”; u Muruganara słowo „Padam” najczęściej używane jest jako synonim Jaźni, czasami odnosi się jednak bezpośrednio do Bhagawana Ramany Maharishi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Inne utwory/nauki Śri Ramany.W tym miejscu prezentujemy inne, krótsze i często mniej znane utwory Śri Ramany Maharishi bądź też jego spisane nauki o podobnym charakterze.

Poznanie Jaźni (z objaśnieniami i komentarzami Śri Sadhu Om).

Śri Ramana o aham sphuranie.
Ganapatii Muni, który było oczytanym panditem, spisał pewnego dnia swoje powstałe na bazie lektury świętych tekstów wątpliwości i przesłał je do Bhagawana Ramany prosząc o wyjaśnienie, pisząc we wstępie, że jeśli nie on, to kto miałby je wyklarować. Jego główne pytanie dotyczyło tego, czy przebywanie w warstwie subtelnego intelektu doprowadzi stopniowo do urzeczywistnienia Jaźni. W odpowiedzi Bhagawan podyktował jednemu z uczniów i przesłał Ganapatiemu wyjaśnienia opisujące aham sphuranę, wskazując, że do urzeczywistnienia Jaźni prowadzi przebywanie w stanie aham sphuarny, nie intelektu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

50 sentencji Bhagawana.


50 naszych ulubionych sentencji Ramany Maharishi - wybranych spośród tych, których nie ma w innych miejscach na naszych stronach - tworzących samodzielnie kompletne pouczenia.

50 sentencji.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Z zapisków Śri Muruganara.02.2024 - najnowsze.
Niniejsze nauki pochodzą z zapisków Muruganara czynionych w czasie jego życia u boku Ramany Maharishi i później, aż do śmierci w 1973 roku, zawierających zapisy ustnych nauk Bhagawana Ramany, opisy własnego doświadczania Jaźni Muruganara, jak i różnych aspektów nauczania objaśnionych mu przez Bhagawana (za pomocą słów lub poprzez Milczenie).

Zbiór cennych wskazówek dla poważnych adeptów.

Prezentujemy tutaj dwa rozdziały z większego zbioru wydanego pod tytułem „The Shinning of my Lord” i dostępnego tutaj , którego lekturę w całości polecamy.

Praktyka duchowa.

Łaska.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Śri Sadhu Om - Ścieżka Śri Ramany cz. 1Jedna z najważniejszych pozycji opisujących praktykę Atma-Vichary.
Śri Sadhu Om to jeden z najbardziej znanych uczniów Ramany Maharishi, wybitny praktyk Atma-Vichary, szczególnie ceniony z powodu rzadkiego daru objaśniania nauk Śri Ramany w jasny i przystępny sposób, pozwalający poszukujacym prawdziwej wiedzy pojąć praktyczne aspekty nauczania Bhagawana. Książka uważana jest za najlepszy i najbardziej wyczerpujący opis nauczanej przez Bhagawana praktyki Samobadania.Atma-vichara i bhakti (jnana-marga i bhakti marga) - fragment wstępu.


Celem jest trwałe szczęście.


Czym jest szczęście?


Atma-vichara jedyną drogą do szczęścia.


Kim ja jestem?


Badanie „Kim ja jestem?” i cztery rodzaje jogi.


Badanie „Kim ja jestem?” to nie jest Soham Bhavana.


Atma-vichara.


Technika atma-vichary

Dodatki:

Atma-vichara Patikam; Jedenaście wersów o atma-vicharze.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Śri Śankara - Wiweka-czudamaniAbsolutna klasyka. Skierowane do adeptów poszukujących Wyzwolenia dzieło Śri Śankary opisujące w formie rozmowy ucznia z Mistrzem wszystkie ważne aspekty ścieżki prowadzącej do Mokszy; stworzone z myślą o tym, żeby nawet ludzie nie znający Wed i innych pism świętych nie mieli trudności z uchwyceniem, przynajmniej intelektualnym, o co chodzi.
O znaczeniu tego utworu świadczy również fakt, że sam Ramana Maharishi przełożył go na tamilski i napisał do niego wstęp.

1 - 119

120 - 253

254 - 396

397 - 580


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Utwory Sivaprakasam Pillai.Sivaprakasam Pillai znany jest jako ten, który jako pierwszy spisał pouczenia udzielone przez Ramanę Maharishi, kiedy to w roku 1902 poprosił zachowującego wówczas milczenie mędrca o wyjaśnienie natury "ja". Ten napisał odpowiedzi palcem na piasku i krędą na kamieniu. Sivaprakasam spisał te słowa, a w późniejszym czasie zostały one wydane jako jedno z najważniejszych dzieł Śri Ramany "Nan Yar?" (Kim ja jestem?).
Znajdujące się tutaj utwory są wyrazem charakterystycznego dla duchowych adeptów bólu, kiedy to znając nauczanie i żarliwie próbując wprowadzać je w życie nie są w stanie tego dokonać.

Sri Ramana Sadguru Malai.

Sri Ramanopadesam.

Sri Ramana Pada Malai.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Final Talks - fragmenty.Książka jest zapisem nauk udzielonych pod koniec swojego życia przez Swamiego Annamalai - ucznia Śri Ramany, konstruktora Ramanasramam i praktyka Atma-vichary.


Rozmowa 7

Rozmowa 10

Rozmowa 14

Rozmowa 15

Rozmowa 17

Rozmowa 18

Rozmowa 19

Rozmowa 20

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Rozmowy ze Śri Ramaną Maharishim.Tłumaczenia wybranych rozmów ze Śri Ramaną Maharishim.Rozmowa 1

Rozmowa 2

Rozmowa 3

Rozmowa 4

Rozmowa 5

Rozmowa 6

Rozmowa 7

Rozmowa 8

Rozmowa o oddaniu

Wyznawca a uczeń.

Jestem wolny.

Czy Vichara jest trudna.

Rozmowa o samobadaniu.

Daj mi Mokszę.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Utwory Śri Sadhu Om.Tłumaczenia tekstów Śri Sadhu Om pochodzące z różnych żródeł.


Czy potrzebny jest żyjący nauczyciel?


Śri Sadhu Om - czy potrzeba najpierw zbudować silną osobowości, aby później mieć co porzucić?.


Śri Sadhu Om - człowiek "światowy" a człowiek "duchowy".


Śri Sadhu Om - najważniejsze co powtarzał Bhagawan.


Śri Sadhu Om - Bhagawan jako guru dzisiaj.Śri Sadhu Om - O poddaniu.Śri Sadhu Om - Potrzeba śrawany, manany i nididhyasany.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Żyjąc słowami Bhagawana
- rozmowy ze Swamim Annamalai.Książka Living By The Words Of Bhagavan jest widzianą oczyma bohatera historią życia Swamiego Annamalai, głównie opisem lat przeżytych w aśramie u boku Ramany Maharishi, w której znajdziemy wiele ciekawych historii z życia Śri Ramany, przeplatanych to tu to tam jego pouczeniami. Polecamy wszystkim zainteresowanym Bhagawanem, jego życiem i nauką, relacją Guru-uczeń itd. Całość dostępna: tutaj

Zamieszczony na naszych stronach tekst to ostatni rozdział tej książki, zawierający dialogi między Swamim Annamalai a odwiedzającymi go zachodnimi pielgrzymami spisane w latach 80-tych ubiegłego wieku przez pewnego Amerykanina.

Zwracamy uwagę czytelnika, że czytając poniższy tekst może on raz po raz odnieść wrażenie, że Swami tu i tam zaprzecza naukom Ramany Maharishi lub nawet sam sobie. Wynika to przede wszystkim z tego, że pouczenia te w sporej części były kierowane do niezbyt zaawansowanych duchowych aspirantów, zostały więc adekwatnie dostosowywane do poziomu słuchaczy. Należy pamiętać, że w takim wypadku nie są to istotne nauki szkoły Śri Ramany, a jedynie pośrednie pomoce, których zadanie ogranicza się w najlepszym razie do doprowadzenia adepta do jego ścieżki. Jest to dwustopniowa metoda wyjawiania mniej dojrzałym aspirantom pośrednich nauk czy wskazywania pośrednich technik, stosowana wobec niemożności uchwycenia przez nich tych bezpośrednich. Również Śri Ramana stosował tę samą metodę: zdarzało się, że w jednej z rozmów wydawał się polecać komuś daną pośrednią technikę, podczas gdy w innej nazywał ją zwykłą stratą czasu - i tylko to drugie wpisuje się w jego istotną naukę. W razie wątpliwości polecamy odwołać się do pozycji takich jak Ulladu Narpadu czy Guru Vachaka Kovai, które zawierają istotę nauk Śri Ramany nierozrzedzoną do poziomu początkujących.

Podkreślamy również fakt, że Swami Annamalai nie spisał tych nauk własnoręcznie - stan ducha spisujących i tłumaczących jego słowa ludzi czy zabiegi edytorskie też mogły nie pozostać neutralne dla tekstu (z tego względu nie tłumaczyliśmy niektórych pytań i odpowiedzi). Niemniej tekst ten zawiera sporo ważnych wskazówek, które mogą być szczególnie pomocne na wstępnym etapie Atma-vichary, dlatego znalazł się na naszej stronie. Przestrzegamy jednakże przed braniem pośrednich technik za bezpośrednie, czy też mentalnym nakładaniem przytaczanych tutaj absolutnych prawd na relatywny poziom w błędnym mniemaniu, że o to w tym chodzi.

Rozmowy ze Swamim Annamalai 1-6.


Rozmowy ze Swamim Annamalai 7-12.


Rozmowy ze Swamim Annamalai 13-18.


Rozmowy ze Swamim Annamalai 19-24.----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadrzędne znaczenie samouważności (Atma-vichary).
Nauki Śri Ramany w przekazie Śri Sadhu Om, zapisane i zredagowane przez Michaela Jamesa.

Część pierwsza.


Część druga.


----------------------------------------------------------------------------------------------------


Kaivalya Navaneeta
- creme de la creme nauk o Wyzwoleniu.
Adwaitawedantyczne nauki o Wyzwoleniu w pigułce, zebrane z pism Wedanty i opracowane przez Swamiego Tandavarayę.
Słowo „navaneeta” oznacza dosłownie „masło”. Mówi się, że starożytni nauczyciele nabrali mądrości z potężnego oceanu mleka Wednaty i przelali je do dzbanów tzn. starożytnych tekstów duchowych. Swami Tandavaraya – jak sam twierdził – zebrał śmietanę z tych dzbanów i ubił z niej masło i tak powstała Kaivalya Navaneeta.
Jedna z książek polecanych przez Ramanę Maharishi wybierającym się w drogę po Wyzwolenie uczniom.

Wstęp.

Część pierwsza - Ujawnienie Prawdy.

Część druga - Wyjaśnienie wszystkich wątpliwości.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Najszybsza i najbardziej bezpośrednia droga do wiecznego szczęścia - fragmenty.Autor: Michael Langford.

Książka napisana przez człowieka Zachodu, który mówiąc kolokwialnie „złapał, o co chodzi”. Na bazie własnych doświadczeń autor wyjaśnia tutaj klarownie, wręcz łopatologicznie, kilka kluczowych na duchowej ścieżce kwestii, zwracając przy tym uwagę na pewne newralgiczne punkty, w których ludzie Zachodu często popełniają błędy. Bardzo dobra pozycja dla początkujących.

WPROWADZENIE.

JAK CZYTAĆ TĘ KSIĄŻKĘ.

OSZUST.

SZTUCZKI OSZUSTA.

NARZĘDZIA OSZUSTA: MYŚL, MYŚLENIE I WIERZENIA.

PRAGNIENIE WYZWOLENIA.

JAK OBUDZIĆ SKRAJNIE INTENSYWNE PRAGNIENIE WYZWOLENIA?

ODKRYCIE METODY ŚWIADOMOŚCI OBSERWUJĄCEJ ŚWIADOMOŚĆ.

METODA ŚWIADOMOŚCI OBSERWUJĄCEJ ŚWIADOMOŚĆ – INSTRUKCJE PRAKTYCZNE.

METODA ŚWIADOMOŚCI OBSERWUJĄCEJ ŚWIADOMOŚĆ – DALSZE ZALECENIA.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wszystko jest Jednią.Kiedy Swami Annamalai zapytał Ramanę Maharishi o lektury odpowiednie dla człowieka dążącego do Wyzwolenia, ten polecił mu sześć ksiąg; ta jest jedną z nich. Jest to anonimowy XIX-wieczny tekst.


Jednia

Ty

Bóg

Pokój

Działanie

Ego

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artykuły:

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Artykuły z serwisu "Happines of Being".
Sedno nauk Śri Ramany

Jak rozpocząć praktykę atma-vichary?

Powtarzanie: „Kim ja jestem?” nie jest atma-vicharą.

Samouważność - wysiłek i łaska.

Pozostawanie przy 'ja jestem'.

Myśl 'ja' jest portalem, który prowadzi do poznania naszego prawdziwego'ja'.

Japa (dżapa) 'ja' lub 'ja jestem'.

W jaki sposób skupić się na "ja"?

Dlaczego atmawiczara jest konieczna?

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozostałe artykuły.
Nie tak szybko, przebudzeni - nauczyciele neo-Adwaity i ich krytycy.
autor: Phillip C. LucasZalecenia Śri Ramany Maharishi odnośnie zdrowia i sposobu odżywiania.
Saranagathi, Grudzień 2016Aham sphurana.
autor: John Grimes

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Filmy:Polecamy powstały w 2018 film o Ramani Maharishim opisujący jego postać i podstawy nauk:

Jnani

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Ciekawostki i osobliwości:


Zjawisko świetlne nad Arunaczalą 24.06.2020

Prognoza - 01.2022.