Istota Pouczenia

1
Karma przynosi owoc,
Tak jak Przedwieczny o tym postanowił.
Czy karma może być Bogiem,
Przecież jest nieświadoma?

2
Owoce działań przemijają
Pozostawiając nasiona pogrążające działającego w oceanie działań,
I dlatego nie dają Wyzwolenia.

3
Lecz bezinteresowne działanie poświęcone Bogu,
oczyszcza umysł i wskazuje drogę do Wyzwolenia.

4
Jest niewątpliwe, że oddawanie czci, powtarzanie mantr i medytacja
Są działaniami wykonywanymi odpowiednio przez ciało, mowę i umysł,
Których wartość wzrasta w takim samym porządku.

5
Oddawanie czci każdej z ośmiu form z myślą,
Że wszystkie te osiem form to formy Boga,
Jest właściwym sposobem oddawania Bogu czci.

6
Powtarzanie mantr jest lepsze niż wychwalanie;
Powtarzanie szeptem jest lepsze niż na głos;
Powtarzanie w umyśle jest lepsze niż powtarzanie szeptem;
To nazywa się medytacją.

7
Najlepiej wykonywać
Nie medytację przerywaną innymi myślami,
Lecz nieprzerwaną medytację Boga,
Podobną do płynącej rzeki albo strugi lejącego się masła ghee.

8
Zamiast nad czymś drugim,
Lepiej medytować nad Nim
Z przekonaniem „On jest Ja”;
To jest zaiste najlepszym ze wszystkich rodzajów medytacji.

9
Przebywanie utwierdzonym siłą medytacji
W stanie Czystego Istnienia,
Który przewyższa medytację,
Jedyne jest istotą prawdziwego oddania.

10
Przebywanie zanurzonym w miejscu wyłaniania się „ja”
To jest karma i bhakti,
To jest joga i dżniana.

11
Tak jak ptak łapany jest w sieć,
Tak i umysł jest opanowywany
Za pomocą powstrzymania oddechu.
To jest metoda powściągnięcia umysłu.

12
Umysł i oddech to dwie gałęzie,
Wyrażające się odpowiednio w myśleniu i działaniu;
Jednak ich korzeń jest jeden.

13
Powściągnięcie umysłu jest dwóch rodzajów,
Czasowe uciszenie i zniweczenie.
To, co czasowo ucicha, odżyje znowu.
Ale to, czego forma umrze, nie odradza się.

14
Kiedy umysł jest powściągnięty przez powstrzymywanie oddechu,
Jego forma umrze,
Jeśli skierować go na [tę jedną] ścieżkę poznania Jaźni.

15
Dla wielkiego jogina, który dzięki zniweczeniu formy umysłu
Ugruntował się w Rzeczywistości,
Nie ma żadnych działań do wykonania,
Gdyż on osiągnął swoją prawdziwą naturę.

16
Kiedy umysł, porzuciwszy poznawanie zewnętrznych obiektów,
Poznaje swoją własną formę światła,
To właśnie jest prawdziwą Wiedzą.

17
Podczas nieprzerwanego badania formy umysłu
Okazuje się, że nie ma czegoś takiego jak umysł.
Oto bezpośrednia droga dla wszystkich.

18
Umysł to tylko myśli.
Ze wszystkich myśli myśl-„ja”
To jeden myśli korzeń,
Dlatego to, co nazywa się umysłem, jest „ja”- myślą.

19
Kiedy bada się wewnętrznie:
«Skąd wyłania się „ja”?»,
To „ja” znika.
To właśnie jest samobadanie [Atma-vichara].

20
W tym miejscu, gdzie znika „ja”,
Samoistnie pojawia się Jedyne
Jako „Ja-Ja” [„Ja jestem Ja”].
Ono samo z siebie jest Całością.

21
To „Ja-Ja” zawsze jest rdzeniem słowa „Ja”,
Gdyż my nie przestajemy istnieć
Nawet w głębokim śnie,
Pozbawionym „ja” [„ja”- myśli lub umysłu].

22
Ponieważ ciało, umysł, intelekt,
Oddech i ciemność [niewiedza w stanie głębokiego snu],
Są wszystkie nieświadome i nierzeczywiste,
Nie są więc Ja - Rzeczywistością [Sat].

23
Ponieważ nie ma innej świadomości,
Aby poznać To, które istnieje,
Tak więc To, które istnieje [Sat] jest Świadomością [Ćit].
Ta Świadomość sama w sobie jest „My” [prawdziwą Jaźnią].

24
W swej prawdziwej naturze istnienia
Bóg i dusze stanowią tylko jedną substancję.
Różnice między nimi są wyłącznie w percepcji atrybutów.

25
Poznanie siebie wolne od atrybutów,
Jest samo w sobie poznaniem Boga,
Gdyż On jaśnieje jako Jaźń
Samoistna rzeczywistość człowieka, „Ja jestem”.

26
Poznać Jaźń to być Jaźnią,
Gdyż nie ma dwóch Jaźni.
To jest stan istnienia - Rzeczywistość.

27
Wiedza wolna od wiedzy i niewiedzy,
Jedyna jest [prawdziwą] wiedzą.
To prawda, gdyż w stanie przebywania w Jaźni
Nie ma niczego różnego [od Jaźni] do poznania.

28
Jeśli człowiek poznaje swoją własną naturę,
Wówczas istnieje i jaśnieje jako samo tylko
Niemające początku ani końca
Nieprzerwane Istnienie-Świadomość-Szczęśliwość [Sat-Ćit-Ananda].

29
Osiągnięcie najwyższej szczęśliwości
I przebywanie w stanie Jaźni,
Pozbawionym więzów i wyzwolenia,
Jest prawdziwym służeniem Bogu.

30
Doświadczanie tego,
Co pozostaje po usunięciu wszystkich śladów „ja”,
To jedyny doskonały tapas.

– tak poucza Ramana, który jest Jaźnią.