Istota PouczeniaIstota Pouczenia.

przekład na j. polski i opracowanie: Ramanadom, 20091
Karma przynosi owoc,
Tak jak Przedwieczny o tym postanowił.
Jak może karma być Bogiem?
Jest ona nieświadoma.


2
Owoce działań przemijają, pozostawiając nasiona,
Pogrążające działającego w oceanie działań,
I dlatego nie dają Wyzwolenia.3
[Lecz] bezinteresowne działanie
Poświęcone Bogu,
Oczyszcza umysł
I wskazuje Drogę do Wyzwolenia.4
Jest niewątpliwe, że oddawanie czci, powtarzanie mantr i medytacja
Wykonywane [odpowiednio] przez ciało, mowę i umysł,
[Są krokami], których wartość
Wzrasta w takim samym porządku.5
Oddawanie czci każdej z ośmiu form wszechświata
Z myślą o tym, że wszystkie osiem form – to formy Boga,
Jest wspaniałym sposobem adorowania Boga.6
Powtarzania [Jego] Imienia jest lepsze niż wychwalanie.
Jeszcze lepiej jest powtarzać nie na głos, lecz szeptem.
Lecz najlepsze jest powtarzanie w umyśle:
To nazywa się medytacją.7
Lepsza niż medytacja przerywana [myślami],
Jest nieprzerwana medytacja,
Podobna do strumienia wody
Albo lejącej się strugi oczyszczonego masła (ghee).8
Zamiast postrzegać Go jako Drugiego,
Lepiej trzymać się przekonania „On jest Ja”,
Które jest najlepszym
Ze wszystkich [rozmaitych rodzajów medytacji].9
Przebywanie w stanie Czystego Bytu,
Przewyższające medytację,
Jest istotą prawdziwego oddania.10
Pogrążenie [się] w źródle powstawania [„ja”]
(Skąd wyłania się ego),
To jest karma i bhakti,
To jest joga i dżniana.11
Jak ptak jest łapany za pomocą sieci,
Tak umysł jest powstrzymywany
Za pomocą regulacji oddechu.
To jest metoda kontrolowania [umysłu].12
[Gdyż] umysł i oddech życiowy,
Wyrażające się w myśli i działaniu,
Chociaż się rozwidlają jak dwie gałęzie,
Lecz wyrastają z jednego korzenia.13
Podporządkowanie [umysłu] ma dwie różnorakie formy:
Czasowe uciszenie i zniweczenie.
To, co czasowo ucicha, odżyje znowu,
[Ale] to, co umrze, nie odradza się.14
Kiedy umysł jest ujarzmiony przez powstrzymywanie oddychania,
Jego forma umrze,
Jeśli tylko skierować go
Na Drogę [poznania Ja].15
Dla wielkiego jogina, który ugruntował się w Rzeczywistości
Dzięki zniweczeniu umysłu,
Nie ma działań [do dokonywania],
Gdyż On osiągnął Swoją [prawdziwą] naturę.16
Kiedy umysł, porzuciwszy zewnętrzne obiekty,
Poznaje tylko swoją własną formę Światła (Siebie, Ja, Atmana),
To właśnie jest prawdziwą Wiedzą.17
Podczas nieprzerwanego wnikania w naturę umysłu
Okazuje się, że nie ma czegoś takiego jak umysł.
To prosta Droga dla wszystkich.


18
Umysł – to tylko myśli.
Ze wszystkich myśli: „ja” – to myśl-korzeń
[Dlatego] umysł jest tylko „ja”- myślą.


19
Kiedy podczas wyłaniania się „ja”- myśli, bada się:
«Skąd wyłania się „ja”?»,
To „ja” znika.
To jest właśnie Samobadanie.20
W tym miejscu, gdzie zanika „ja”,
Samoistnie pojawia się Jedyne,
Jako „Ja-Ja” („Jam jest”).
Ono samo z siebie jest Całością (purnam).21
To [„Ja-Ja”] zawsze jest rdzeniem słowa „Ja”,
Gdyż my nie przestajemy istnieć
Nawet w głębokim śnie,
Pozbawionym „ja” („ja”- myśli lub umysłu).22
Ponieważ ciało, umysł, intelekt,
Oddychanie i ciemność (niewiedza w stanie głębokiego snu)
Są nieświadome i nierealne,
Nie są więc Ja – rdzeniem Rzeczywistości (Sat).23
Ponieważ nie ma innej świadomości,
Aby poznać To-Które-Istnieje (Sat),
[Tak więc] To-Które-Istnieje jest Świadomością (Cit)
[i ta] Świadomość Sama jest „My” (Atman, Ja).24
W rzeczywistej istocie bytu
Bóg i żywe dusze stanowią jedną substancję.
Różnice pomiędzy nimi
Są tylko w percepcji atrybutów (przesłon, upadhi).25
Poznanie siebie wolne od atrybutów,
Jest samo w sobie poznaniem Boga,
Gdyż On jaśnieje jako Ja,
Samoistna rzeczywistość człowieka, „Jam jest”.26
Poznać Siebie, znaczy być Sobą,
Gdyż nie ma dwóch Ja (Atman jest niedualny).
To jest [stan] istnienia – Rzeczywistość.27
Wiedza, wolna od wiedzy i niewiedzy,
Jako jedyna jest [prawdziwą] Wiedzą.
To – prawda, [gdyż w Samo-istnieniu]
Nie ma obiektów poznania.28
Jeśli człowiek poznał swoją własną naturę,
To istnieje jako Byt bez początku i końca
W nieprzerwanej Świadomości-Szczęśliwości (Sat-Cit-Ananda).29
Przebywanie w stanie Najwyższej Szczęśliwości,
Pozbawionym więzów i wyzwolenia,
Jest niezłomnym służeniem Bogu .30
Uświadomienie TEGO („Ja-Ja”), które pozostaje
Po usunięciu wszystkich śladów „ja”,
Jest to najwspanialszy tapas.Takie jest pouczenie Ramany