Najszybsza i najbardziej bezpośrednia droga do wiecznego szczęścia.
Jak czytać tę książkę


1. Kiedy uczymy się czytać w szkole, uczeni jesteśmy gromadzenia informacji i przechowywania ich w pamięci, tak abyśmy byli w stanie napisać test lub zdać egzamin.
2. Jeżeli to samo podejście zastosuje się do lektury autentycznego duchowego nauczania, przekaz nie zostanie pojęty.
3. Do czytania duchowych tekstów konieczne jest całkowicie odmienne podejście.
4. Celem autentycznego duchowego nauczania jest rozbudzenie doświadczenia.
5. Celem autentycznego duchowego nauczania jest rozbudzenie wglądu.
6. Aby rozbudzić wgląd, czytaj bardzo powoli.
7. Długo zatrzymuj się na jednym zdaniu zanim przejdziesz do następnego.
8. Nie myśl o tym, co czytasz.
9. Myślenie jest narzędziem ego.
10. Myślenie oddali cię od wglądu.
11. Nie pozwól argumentom wytaczanym przez ego przysłonić nauczania.
12. Nie pozwól ego wypaczyć nauczania.
13. Nie pozwól ego dodawać nic do nauczania, gdyż to jest sposób na wypaczenie nauczania stosowany przez ego.
14. Ta książka jest prowadzącą krok po kroku instrukcją.
15. Ta książka nie służy rozrywce intelektualnej.
16. Aby świadomość człowieka mogła zostać przetransformowana, musi w nią zostać wprowadzone coś nowego.
17. Ta książka wprowadza coś nowego w świadomość człowieka.
18. Bezkresna miłość-szczęśliwość jest dostępna w tym życiu.
19. Przeczytaj każdy rozdział bardzo powoli trzy razy, zanim przejdziesz do następnego.