Najszybsza i najbardziej bezpośrednia droga do wiecznego szczęścia.
METODA ŚWIADOMOŚCI OBSERWUJĄCEJ ŚWIADOMOŚĆ – INSTRUKCJE PRAKTYCZNE.


INSTRUKCJE WSTĘPNE:

1. Przeznacz na praktykowanie świadomości obserwującej świadomość tyle czasu ile tylko jesteś w stanie.
2. Każdego dnia porzucaj tak wiele niepotrzebnych zajęć jak tylko możesz, aby wygospodarować więcej czasu na praktykowanie świadomości obserwującej świadomość.
3. Jeżeli nie jesteś gotowy porzucić wszystkich niepotrzebnych zajęć na rzecz wygospodarowania maksimum czasu na praktykę, wtedy czytaj codziennie rozdział piąty i rozdział trzynasty, aż skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia obudzi się w tobie.
4. Posiłek i prysznic są przykładami niezbędnych czynności.
5. Dla niektórych ludzi praca zarobkowa w celu utrzymanie się jest przykładem niezbędnej czynności.
6. Dla niektórych ludzi zajmowanie się swoimi dziećmi jest przykładem niezbędnej czynności.
7. Przykładami zbędnych czynności są rozrywki, hobby itd.
8. Praktykuj przynajmniej dwie godziny dziennie.
9. Jeżeli nie pracujesz i możesz praktykować dwanaście godzin dziennie, skuteczność praktyki będzie znacznie większa.
10. Lepiej, jeśli w czasie praktyki nikt ci nie przeszkadza.
11. Jeśli praktykujesz w domu, możesz poprosić współmieszkańców, aby ci nie przeszkadzali, chyba że w nagłych okolicznościach.
12. Możesz też znaleźć jakieś inne miejsce do praktyki, takie, gdzie nikt nie będzie ci przeszkadzał.
13. Postawa ciała nie ma znaczenia w praktyce świadomości obserwującej świadomość.
14. Jednakże z uwagi na to, że próbujesz odwrócić uwagę od ciała, ważne jest, aby ciało pozostawało w komfortowej, zrelaksowanej pozycji i nie powodowało żadnych niedogodności.
15. Możesz praktykować siedząc ze skrzyżowanymi nogami, siedząc na krześle, na sofie, fotelu lub nawet leżąc w łóżku, pod warunkiem, że jesteś w stanie robić to bez zapadania w sen.
16. Upewnij się, że pozycja ciała jest komfortowa, nie powoduje bólu, napięcia czy jakiegokolwiek dyskomfortu.
17. Upewnij się, że pozycja ciała sprzyja ignorowaniu go i odwracaniu od niego uwagi.
18. Z praktycznego punktu widzenia muszą zostać użyte następujące definicje słów „świadomość” i „myśl”.
19. Myśl (19-21). Myśli to słowa w twoim ojczystym języku w twoim umyśle.
20. Jeżeli twoim ojczystym językiem jest angielski i myślisz w języku angielskim, wtedy myśli to te angielskie słowa w twoim umyśle.
21. Jeśli myślisz w dwóch językach, wtedy myśli to słowa w dwóch językach w twoim umyśle.
22. Świadomość (22-46). Kiedy budzisz się rano, świadomość jest tą przytomnością, która się budzi.
23. Słowa przychodzą i odchodzą, ale podstawa świadomości pozostaje stała podczas wszystkich godzin czuwania, aż położysz się spać.
24. Świadomość jest tobą, twoją świadomością, tą właśnie świadomością, która teraz spogląda twoimi oczyma.
25. Słowa świadomość, przytomność, uważność, obserwacja, patrzenie, przyglądanie się, widzenie i skupienie, mają to samo znaczenie w praktycznych instrukcjach.
26. Świadomość nie jest myślą.
27. Świadomość jest tym, co jest świadome myśli.
28. Świadomość budząca się rano jest świadoma zarówno, kiedy są myśli jak i kiedy myśli nie ma, ponieważ ta świadomość zachowuje ciągłość podczas wszystkich godzin czuwania, aż położysz się spać.
29. Świadomość to nie emocje.
30. Świadomość jest tym, co jest świadome emocji.
31. Świadomość budząca się rano jest obecna zarówno, kiedy są emocje jak i kiedy emocji nie ma, ponieważ ta świadomość zachowuje ciągłość podczas wszystkich godzin czuwania, aż położysz się spać.
32. Świadomość nie jest widzianym oczyma obiektem.
33. Świadomość jest tym, co jest świadome widzianego oczyma obiektu.
34. Świadomość budząca się rano jest obecna zarówno, kiedy otwarte oczy obserwują obiekty jak i kiedy zamknięte oczy nie obserwują obiektów, ponieważ podstawa świadomości zachowuje ciągłość podczas wszystkich godzin czuwania, aż położysz się spać.
35. Świadomość nie jest myślą-ja.
36. Świadomość jest tym, co jest świadome myśli-ja.
37. Świadomość budząca się rano jest obecna zarówno, kiedy ktoś myśli „ja” i kiedy ktoś nie myśli „ja”, ponieważ podstawa świadomości zachowuje ciągłość podczas wszystkich godzin czuwania, aż położysz się spać.
38. Świadomość nie jest pragnieniem.
39. Świadomość jest tym, co jest świadome pragnień.
40. Świadomość budząca się rano jest obecna zarówno, kiedy są pragnienie jak i kiedy nie ma pragnień, ponieważ podstawa świadomości zachowuje ciągłość podczas wszystkich godzin czuwania, aż położysz się spać.
41. Świadomość nie jest czymś odległym, wzniosłym czy tajemniczym.
42. Świadomość jest tym, co patrzy poprzez twoje oczy czytając ten tekst.
43. To jest zwykła, codzienna świadomość.
44. To nie jest jakaś specjalna świadomość.
45. Świadomość jest tym, co budzi się, co ranka i trwa zanim położysz się spać.
46. Świadomość nie jest żadnym postrzeganym obiektem ani doświadczeniem.
47. Spróbuj wykonać eksperyment (48-52).
48. Spójrz na jakiś przedmiot w swoim pokoju.
49. Zauważ świadomość, która patrzy poprzez twoje oczy na ten przedmiot.
50. Teraz zamknij oczy i uprzytomnij sobie, że nadal jesteś świadomy.
51. To jest ta sama świadomość, która chwilę temu patrzyła na pokój.
52. Teraz obserwuj swoją świadomość z zamkniętymi oczyma.
53. Instrukcje opisujące metodę świadomości obserwującej świadomość napisane zostały z użyciem starannie dobranego, nieznacznie różniącego się słownictwa.
54. Ważnym jest, aby do opisu praktyki używać tak mało słów, jak to tylko możliwe.
55. Stosuj tylko jedną instrukcję na jedną sesję praktyki.
56. Jeżeli zamierzasz praktykować dziennie godzinę, dwie lub trzy, przez cały ten czas stosuj się tylko do jednej instrukcji.
57. Zacznij od instrukcji A.
58. Każdego dnia stosuj inną instrukcję, aż wypróbujesz je wszystkie.
59. Wtedy wybierz tę, która jest dla ciebie najłatwiejsza do zrozumienia i praktykowania i trzymaj się tylko jej.
60. Niektóre opisy mówią o rozpoczęciu praktyki z otwartymi oczami, lecz kiedy pojawi się instrukcja zamknięcia oczu, zamknij je i nie otwieraj aż do końca sesji.
61. Innymi słowy, metoda świadomości obserwującej świadomość jest zawsze praktykowana z zamkniętymi oczyma.
62. Kiedy obserwujesz swoją świadomość, pozostań w tym.
63. Nie ma potrzeby robienia czegokolwiek poza tym.
64. W świadomości nie ma obiektów, które próbowałbyś obserwować.
65. Jest tylko świadomość świadoma samej siebie.
66. To nie jest jakiś specjalny rodzaj świadomości.
67. To jest twoja zwykła, codzienna świadomość, która normalnie towarzyszy ci przez cały dzień, patrząca sama na siebie.
68. Możesz nagrać przedstawione poniżej instrukcje na płytę do osobistego użytku.
69. Nagraj każdą z instrukcji oddzielnie.
70. Ważne, aby odsłuchać tylko jedną instrukcję na jedną sesję praktyki.
71. Lepiej nie przerywać praktyki koniecznością wyłączenia odtwarzacza.
72. Dlatego najlepiej nagrać tylko jedną instrukcję na jedno nagranie.
73. Powtórz ten sam opis co 30 minut w każdym nagraniu.

74. METODA ŚWIADOMOŚCI OBSERWUJĄCEJ ŚWIADOMOŚĆ.

75. INSTRUKCJE PRAKTYCZNE:

76. Instrukcja A: Zamknij oczy. Zauważ swoją świadomość. Obserwuj tę świadomość. Odwróć swoją uwagę od ciała, świata i myśli i zwróć ją na świadomość obserwującą świadomość. Kiedy zauważysz, że myślisz, odwróć z powrotem swoją uwagę na świadomość obserwującą świadomość.

77. Instrukcja B: Popatrz na pokój w którym się znajdujesz i zauważ swoją świadomość patrzącą przez twoje oczy. Teraz zamknij oczy i zauważ, że ta sama świadomość, która kilka sekund temu patrzyła na pokój, wciąż tam jest. Obserwuj tę świadomość. Jeżeli masz dużo myśli, zignoruj je, i odwróć swoją uwagę od myśli kierując ją na świadomość obserwującą świadomość.

78. Instrukcja C: Zamknij oczy. Zauważ, że jesteś przytomny. Obserwuj tę przytomność. Za każdym razem, kiedy zauważysz myśl, odwróć swoją uwagę od tej myśli i kontynuuj obserwację swojej przytomności. Nie obserwuj myśli. Obserwuj swoją przytomność. Przytomność obserwująca przytomność. Przytomność przytomna przytomności.

79. Instrukcja D: Zamknij oczy. Odwróć swoją uwagę od myśli i obserwuj obserwatora.

80. Instrukcja E: Zamknij oczy. Zauważ swoją świadomość. Bądź świadomy swojej świadomości. Jeżeli zauważysz, że myślisz, odwróć swoją uwagę od myśli i zwróć ją na świadomość obserwującą świadomość.

81. Instrukcja F: Zamknij oczy. Pozostań w świadomej siebie świadomości. Jeżeli pojawią się myśli, zwróć swoją uwagę z powrotem na świadomość świadomą siebie.

82. Instrukcja G: Zamknij oczy. Ty obserwujesz swoją świadomość. Jeśli pojawią się myśli, odwróć od nich swoją uwagę i kontynuuj obserwację świadomości.

83. Instrukcja H: Zamknij oczy. Skieruj swoją uwagę na świadomość i skoncentruj się na świadomości. Koncentruj się w sposób zrelaksowany, bez wysiłku. Jeśli zauważysz myśli, odwróć od nich swoją uwagę i skoncentruj się z powrotem na świadomości.

84. Instrukcja I: Zamknij oczy. Bądź świadomy bycia świadomym. Teraz pozostań w tym uświadomieniu świadomości. Jeśli pojawią się myśli, odwróć od nich uwagę i kontynuuj bycie świadomym bycia świadomym.

85. Instrukcja J: Zamknij oczy. Zauważ, że jesteś świadomy. Spójrz na tę świadomość. Pozostań przy świadomości patrzącej na świadomość. Jeżeli pojawią się myśli, odwróć od nich wzrok i zacznij z powrotem patrzeć na świadomość. Pozostań przy tej świadomości patrzącej na świadomość.

86. Instrukcja K: Zamknij oczy. Twoja obecna świadomość obserwująca twoją obecną świadomość i ignorująca wszystko poza nią.

87. Instrukcja L: Spójrz na pokój. Zauważ swoją świadomość patrzącą przez twoje oczy. Zamknij oczy i obróć swoją uwagę o 180 stopni aby patrzyła na samą siebie. Uważność uważająca na uważność. Pozostań w tym. Nie ruszaj się z tego. Nie uważaj na nic innego. Nie uważaj na myśli. Uważaj tylko na uważność.

88. Instrukcja M: Spójrz na pokój. Zauważ swoją świadomość patrzącą przez twoje oczy. Teraz zamknij oczy. Zauważ tę samą świadomość, która patrzyła przez twoje oczy kilka sekund temu. Teraz obróć swoją uwagę o 180 stopni od świata, myśli i ciała w kierunku samej siebie, na świadomość obserwującą świadomość.

89. Instrukcja N: Spójrz na pokój. Ty jesteś patrzącym. Twoja świadomość jest tym, co widzi. Zamknij oczy. Zobacz widzącego. Pozostań tak. Odwróć uwagę od myśli i zwróć ja na widzącego.

90. Instrukcja O: Zamknij oczy. Odwróć uwagę od poznawanego i poznaj poznającego.

91. Instrukcja P: Zamknij oczy. Świadomość świadoma tylko świadomości. Pozostań w tym. Zamieszkaj tam. Bądź tam. Żyj tam.

92. Instrukcja Q: Zamknij oczy. Jedna świadomość obserwująca jedną świadomość. Nie dwie, jedna obserwująca drugą. Tylko jedna. Obserwuj swoją świadomość. Jeśli zauważysz, że myślisz, nie staraj się dokończyć myśli. Porzuć tę myśli i kontynuuj obserwację swojej świadomości.

93. Instrukcja R: Zamknij oczy. Obserwuj swoją świadomość. Odpręż się w tej świadomości. Pozostań w tym, świadomy tylko swojej świadomości.

94. Instrukcja S: Zamknij oczy. Odwróć swoją świadomość od wszystkiego, czego jest świadoma i skieruj na świadomość wyłącznie samej siebie.

95. Instrukcja T: Zamknij oczy. Doświadcz bezpośrednio swojej świadomości poprzez obserwację tej świadomości i odprężenie w niej. Odpoczywaj w swojej świadomości świadomej świadomości. Odpoczywaj w świadomości świadomej tylko świadomości. Przebywaj w świadomości. Nie przebywaj w myślach.

96. Instrukcja U: Są rzeczy, których jesteś świadomy. Jest świadomość świadoma tych rzeczy. Obserwuj świadomość, zamiast obserwować rzeczy. Zamknij oczy. Są myśli i odczucia. Jest świadomość, świadoma myśli i odczuć. Obserwuj świadomość, zamiast obserwować myśli i odczucia.

97. Instrukcja V: Zamknij oczy. Nie obserwuj myśli. Obserwuj świadomość. Świadomość obserwująca świadomość jest pusta. Nie ma tam rzeczy do obserwowania. Nie komplikuj tego myśleniem, że ma być coś więcej. Świadomość jest subtelna. Gdy świadomość obserwuje świadomość jest tylko świadomość. To proste. Pozostań w świadomości obserwującej samą siebie.

98. Instrukcja W: Zamknij oczy. Skup się na świadomości, w której pojawiają się myśli. Nie skupiaj się na myślach. Myśli przychodzą i odchodzą. Świadomość w której pojawiają się myśli nie przychodzi i nie odchodzi. Bądź świadomy tej świadomości, która nie przychodzi i nie odchodzi. Kiedy pojawią się myśli, obserwuj świadomość, nie myśli. Kiedy nie ma myśli, patrz na świadomość. Są myśli czy nie, kontynuuj obserwację świadomości, nie myśli. Kontynuuj odprężenie i bądź świadomy swojej świadomości. Pozostań w tym. Bądź w tym.

99. Instrukcja X: Zamknij oczy. Jeżeli widzisz światło, odwróć on niego uwagę i skieruj ją na świadomość obserwującą świadomość. Jeżeli widzisz ciemność, odwróć on niej uwagę i skieruj ją na świadomość świadomą tylko świadomości. Jeżeli zauważysz oddech, odwróć on niego uwagę i skieruj ją na świadomość świadomą tylko świadomości. Cokolwiek sobie uświadomisz, odwróć od tego uwagę i skieruj ją na świadomość obserwującą świadomość.

100. Instrukcja Y: Zamknij oczy. Świadomość nieświadoma myśli. Świadomość nieświadoma emocji. Świadomość nieświadoma czegokolwiek, poza samą świadomością. Świadomość nieświadoma niczego, poza samą świadomością. Podstawa świadomości świadoma tylko podstawy świadomości. Świadomość świadoma tylko świadomości. Tylko świadomość. Jedynie świadomość.

Przeczytaj rozdział siódmy bardzo wolno trzy razy zanim przejdziesz do rozdziału ósmego.