Najszybsza i najbardziej bezpośrednia droga do wiecznego szczęścia.
NARZĘDZIA OSZUSTA: MYŚL, MYŚLENIE I WIERZENIA.


1. Myśl jest głównym narzędziem, którego ego używa w celu ochrony swojej wyobrażeniowej jaźni.
2. Dlatego tak ważnym jest zobaczenie, w jaki sposób ego używa myśli do kreowania swoich strategii przetrwania.
3. Po pierwsze należy zrozumieć naturę myślenia, myśli, koncepcji i wierzeń oraz mity, jakie ego stworzyło na temat myślenia, myśli, koncepcji i wierzeń.
4. Myśl nie jest sposobem na odkrycie prawdy absolutnej.
5. Ego przekonało niemal wszystkich ludzi i niemal wszystkich duchowych aspirantów, że myśl jest sposobem na odkrycie prawdy absolutnej.
6. Są ludzie którzy myślą, iż już wiedzą, że myśl nie jest sposobem na poznanie prawdy absolutnej.
7. Niemal wszyscy z tych ludzi wciąż próbują użyć myśli jako sposobu na poznanie prawdy absolutnej.
8. To oznacza, iż tak naprawdę nie wiedzą, że myśl nie jest sposobem na poznanie prawdy absolutnej.
9. Pomylili poznanie-wiedzę-wgląd-świadomość z „poznaniem” konceptualnym.
10. Ludzie mają tendencję bezwarunkowo wierzyć swojemu myśleniu.
11. Myślenie jest całkowicie kontrolowane przez ego i ego używa myśli do ochrony swojej wyimaginowanej jaźni.
12. Dlatego zawierzenie swojemu myśleniu skutkuje niepowodzeniem w próbach pozbycia się ego.
13. Punkty 11 i 12 to bardzo istotne klucze.
14. Dla tych niewielu, na poważnie zmierzających do wyzwolenia, podstawową sprawą jest zaprzestanie używania myśli jako sposobu poznania prawdy absolutnej.
15. Równie podstawowe jest zaprzestanie dawania wiary własnym myślom.
16. Zrozumienie natury wierzeń może pomóc zobaczyć, że myśl nie jest sposobem na poznanie prawdy absolutnej.
17. Zobaczenie, że myśl nie jest metodą na poznanie prawdy absolutnej, jest środkiem do zaprzestania używania myśli jako sposobu poznania prawdy absolutnej.
18. Istnieje metoda pokazująca, że myśl nie jest sposobem na poznanie prawdy absolutnej, którą sam możesz wypróbować.
19. Możemy ją nazwać metodą „Skąd masz pewność”.
20. Poniżej instrukcja stosowania metody „Skąd masz pewność”.
21. Przyjrzyj się któremukolwiek ze swoich wierzeń.
22. Postaw pytanie: „Skąd mam absolutną pewność, że to prawda?”.
23. Umysł dostarczy odpowiedzi.
24. W odniesieniu do tej odpowiedzi postaw kolejny raz pytanie: „Skąd mam absolutną pewność, że to prawda?”.
25. Za każdym razem, kiedy umysł udziela odpowiedzi, kwestionuj jego odpowiedź pytaniem: „Skąd mam absolutną pewność, że to prawda?”.
26. Aby cały proces zadziałał, musisz być gotowy poddać w wątpliwość każdą pojawiającą się odpowiedź umysłu.
27. Jeżeli jesteś gotowy poddać w wątpliwość każdą odpowiedź umysłu pytając: „Skąd mam absolutną pewność, że to prawda?”, w końcu pytanie to zawsze znajdzie odpowiedź: „Nie mam absolutnej pewności, że to prawda”.
28. Metoda „Skąd masz pewność” jest doskonałym narzędziem w dostrzeżeniu różnicy między wierzeniem a prawdziwym poznaniem.
29. Metoda „Skąd masz pewność” jest również doskonałym narzędziem przekonania się, że myśl nie jest sposobem na poznanie prawdy absolutnej.
30. Po zakwestionowaniu kilkuset wierzeń, powinno być dla ciebie całkiem oczywistym, że myśl nie jest sposobem na poznanie prawdy absolutnej.
31. Myśl jest jak wielki mistyfikator lub domek z kart.
32. Jedno wierzenie jest podparte drugim.
33. Metoda „Skąd masz pewność” jest sposobem na dostrzeżenie faktu, że kiedy prześledzisz każdą ideę aż do jej początku, okaże się, że tak naprawdę nie ma ona żadnych podstaw.
34. Istnieje jeszcze jeden sposób na przekonanie się, że myśl nie jest narzędziem poznania prawdy absolutnej: zrozumienie natury wierzeń i koncepcji, zobaczenie w jaki sposób kształtują się poglądy i w jaki sposób ego tworzy idee służące zachowaniu jego wyimaginowanej jaźni.
35. Możemy ją nazwać metodą „Argumentowania w obie strony”.
36. Metoda „Argumentowania w obie strony” polega na przyjrzeniu się jakiemuś wierzeniu.
37. Zapisz wszystkie argumenty za swoją opinią na dany temat.
38. Innymi słowy, zapisz wszystkie dowody, argumenty, uzasadnienia i przesłanki, potwierdzające dany pogląd.
39. Następnie wyobraź sobie, że masz przeciwstawny pogląd i zapisz wszystkie dowody, argumenty, uzasadnienia i przesłanki, potwierdzające ten przeciwstawny pogląd.
40. Metoda „Argumentowania w obie strony” ma na celu pokazanie, że ego może stworzyć uzasadnienia, dowody i argumenty potwierdzające każdy dowolny pogląd.
41. Zobaczenie, że ego może stworzyć uzasadnienia, dowody i argumenty potwierdzające każdy dowolny pogląd jest bardzo ważnym kluczem.
42. Metoda „Argumentowania w obie strony” jest kolejnym sposobem wykazania, że w istocie myśl jest bezpodstawna.
43. Metoda „Argumentowania w obie strony” jest także sposobem na zobaczenie, że myśl formułuje wnioski w oparciu o motywację.
44. Dowód nie jest wcale podstawową przesłanką determinującą, jakie wnioski i poglądy zostaną wykreowane.
45. Motywacja jest podstawową przesłanką formowania się wierzeń.
46. Stosowne dowody wspierające określoną motywację zostaną zawsze znalezione.
47. W cokolwiek ego chce wierzyć, znajdzie wszystkie tak zwane dowody i uzasadnienia potwierdzające to, w co chce wierzyć.
48. Podstawowym motywem działania ego jest chęć zachowania swojej wyimaginowanej jaźni.
49. Dlatego ego kieruje myślami i tworzy poglądy w taki sposób, aby pomagały one zachować jego wyimaginowaną jaźń.
50. Pragnienie zachowania przez ego swojej wyimaginowanej jaźni jest bardzo silne u prawie wszystkich ludzi, wliczając w to prawie wszystkich duchowych aspirantów.
51. U prawie wszystkich ludzi i niemal wszystkich duchowych aspirantów i uczniów ego kieruje myślami w taki sposób, aby tworzyć poglądy pomagające zachować jego wyimaginowaną jaźń.
52. Jednym ze sposobów w jaki ego to czyni jest wybór ścieżki duchowej niebędącej bezpośrednią ścieżką.
53. Nawet, jeśli ktoś odnajdzie bezpośrednią ścieżkę, ego wypaczy ją interpretując to, co zostało powiedziane lub napisane, bądź skupiając się na tym, co nie jest najistotniejsze.
54. Mylenie „intelektualnej” duchowości z autentyczną duchowością jest jedną z podstawowych sztuczek, używaną przez ego u duchowych aspirantów.
55. Większość ludzi jest zainteresowana duchowymi zagadnieniami tylko intelektualnie i nie pragnie położenia kresu ego.
56. Większość ludzi po prostu bawi się poznawaniem duchowych nauk.
57. Niektórzy ludzie zdają sobie sprawę, że ich zainteresowanie jest tylko intelektualne.
58. Inni wierzą, że są zainteresowani położeniem kresu ego, a tak naprawdę nie są zainteresowani położeniem kresu ego.
59. Prawie wszyscy ludzie podążający duchowymi ścieżkami, którzy twierdzą, że ich celem jest zakończenie iluzji ego, mają bardzo słabe pragnienie położenia kresu ego.
60. Pogłębienie pragnienia wyzwolenia jest sposobem na zakończenie niemal wszystkich strategii przetrwania ego.
61. Istnieje zaledwie kilka bardzo zwięzłych nauk dotyczących bezpośredniej ścieżki, które mogą okazać się bardzo pomocne.
62. Znajdziesz te nauki w książce, którą właśnie czytasz.
63. Jednakże ciągłe czytanie książek i dyskutowanie na duchowe tematy jest strategią przetrwania ego, mającą utrzymywać cię w królestwie myśli i nie dopuścić do praktyki.
64. Cały ten czas, który spędzasz na czytaniu i dyskutowaniu może być lepiej spożytkowany na praktyce.
65. Praktyka prowadzi do wyzwolenia.
66. Czytanie i dyskutowanie bez końca prowadzi do iluzji.
67. Ego stwarza argumenty przeciwko bezpośredniej ścieżce jako strategie swego przetrwania.
68. Ego nazywa niebezpośrednie ścieżki bezpośrednimi, co jest jedną ze strategii jego przetrwania.
69. Zamiast spędzać czas na praktyce duchowej, ego znajduje niezliczone sposoby na spędzanie czasu na rzeczach takich jak telewizja, rozrywki, czytanie, rozmowy, myślenie etc., i jest to jedna z podstawowych strategii przetrwania ego.
70. Jeżeli porzuciłbyś wszystkie niepotrzebne aktywności, miałbyś dużo więcej czasu na praktykę duchową.
71. Jedną ze strategii zachowania ego (sztuczek oszusta) jest wyszukiwanie argumentów przeciw temu, co jest tutaj napisane, zamiast z otwartym umysłem rozważyć możliwość, że to, co jest ujawniane w tej książce prowadzi do ujrzenia prawdy, której ego nigdy nie pozwala człowiekowi dostrzec.
72. Kolejną ze strategii przetrwania ego (sztuczką, której używa oszust) jest podjęcie z góry decyzji o tym, że dana metoda nie będzie działać, bez rzetelnej próby jej weryfikacji w praktyce.
73. Zobacz, w jaki sposób ego kieruje każdą pomyślaną przez ciebie myślą, aby stworzyć sposób na ochronę swojej wyobrażeniowej jaźni.
74. Innymi słowy, postaw następujące pytanie w odniesieniu do każdej myśli, idei, koncepcji, wierzenia etc. „Czy ta myśl, idea, koncepcja, wierzenie pomaga zachować iluzję ego?”.
75. Kiedy sformułowałeś jakieś wierzenie, nie jesteś bliżej odkrycia prawdy absolutnej niż przed jego sformułowaniem.
76. Kiedy sformułowałeś jakieś wierzenie, stworzyłeś przeszkodę w odkryciu prawdy absolutnej.
77. Gdybyś był uczciwy, powiedziałbyś: „Nie wiem”.
78. Gdybyś naprawdę pragnął prawdy, dążyłbyś do bezpośredniego doświadczenia.
79. Gdybyś naprawdę pragnął prawdy, nigdy nie zaakceptowałbyś żadnych wierzeń. Wierzenie jest tylko zbiorem symboli. Wszystkie słowa to symbole.
80. Kluczem dla położenia kresu sztuczkom ego jest skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia, a książka, którą w tej chwili czytasz, jest instrukcją krok po kroku pokazującą, w jaki sposób takie skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia w sobie obudzić.
81. Zadaniem tej książki jest także ujawnienie strategii, jakich ego używa, by ochronić swoją wyimaginowaną jaźń.
82. Przeczytanie tej książki jest właściwym pierwszym krokiem.
83. Bardzo ważne jest wielokrotne czytanie, pochylenie się raz za razem nad każdym zdaniem.
84. Bardzo ważna jest także motywacja podczas czytania.
85. Właściwe motywacje to (86-89):
86. Skrajnie intensywna uczciwość wobec siebie.
87. Skrajnie intensywne pragnienie poznania prawdy.
88. Gotowość do porzucenia wszystkich zgromadzonych w przeszłości idei.
89. Skrajnie intensywna tęsknota za uwolnieniem od smutku i życiem w radości.
90. Jeżeli obudziło się w tobie skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia, wówczas jasność, uczciwość, prawość, wgląd i żarliwość, jakie skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia ze sobą przynosi, nie pozwolą twojemu pragnieniu wyzwolenia osłabnąć.
91. Jeżeli pragnienie wyzwolenia słabnie, znaczy to, że skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia nie zostało jeszcze obudzone.
92. Kiedy skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia zostaje obudzone, wraz z nim budzą się jasność, szczerość, żarliwość, wgląd i rozróżnienie, i wtedy możesz zobaczyć, co ma zasadnicze znaczenie a co nie ma.
93. Koniec ego jest trwałym końcem cierpienia i smutku.
94. Koniec ego jest nieskończoną-wieczną-świadomością-miłością-szczęśliwością.
95. Uświadom sobie, że położenie kresu ego jest jedynym prawdziwie wartościowym wydarzeniem, które może się zdarzyć w życiu człowieka.
96. Przyjrzyj się wszystkim swoim działaniom minuta po minucie i sprawdź, czy one współgrają z uświadomieniem tego, że położenie kresu ego jest jedyną prawdziwie wartościową rzeczą mogącą wydarzyć się w życiu człowieka.
97. To ego projektuje myśli, fantazje i interpretacje.
98. Jednym ze sposobów na zatrzymanie tych wypaczeń jest postawienie sobie pytania: „Czy ta myśl, która się we mnie pojawia, kiedy to czytam, jest naprawdę w słowach, które czytam, czy też do słów które czytam, dodałem myśl, której tam nie ma?”.
99. Kolejnym ze sposobów na zatrzymanie tych wypaczeń jest postawienie sobie pytania: „Czy dodałem jakąś koncepcję lub interpretację do tego, co czytam?”.
100. Większość ludzi projektuje i dodaje bardzo dużo myśli do czytanych nauk.
101. Ich myśli mają bardzo niewiele wspólnego z naukami, które czytają.
102. Większość ludzi znajduje się w stanie chaotycznego pomieszania.
103. Większość ludzi nie zdaje sobie sprawy, że znajduje się w stanie chaotycznego pomieszania.
104. Myślenie o tym, co jest napisane i interpretowanie tego jest wyrazem chaotycznego pomieszania.
105. Praktykowanie punktów 98 i 99 może być wielka pomocą w zatrzymaniu tego wypaczenia.
106. Obudzenie skrajnie intensywnego pragnienia wyzwolenia zatrzyma kreowanie przez ego strategii przetrwania.
107. Rozdział czwarty mówi o wadze przebudzenia skrajnie intensywnego pragnienia wyzwolenia.

Przeczytaj rozdział trzeci powoli trzy razy, zanim przejdziesz do rozdziału czwartego.