Najszybsza i najbardziej bezpośrednia droga do wiecznego szczęścia.
Oszust


1. Oto definicje słów „myśl”, „ego” i „Jaźń”, które używane są w tej książce.
2. MYŚL: myśli, które są słowami pojawiającymi się w twoim umyśle w twoim języku.
3. Jeśli twoim ojczystym językiem jest polski, piszesz i mówisz po polsku, te same słowa w twoim umyśle są myślami.
4. Niektórzy ludzie mogą mówić, pisać i myśleć w więcej niż jednym języku.
5. EGO: ego jest myślą-ja.
6. Ego jest ja-myślą.
7. „Ja jestem szczęśliwy”, „ja jestem smutny”, „ja jestem tym”, „ja jestem tamtym”. Jest bardzo wiele zdań, które myślane są z zawartym w nich słowem „ja”. Ta myśl „ja” w każdym z nich to ego.
8. Ego jest koncepcją oddzielnej, indywidualnej tożsamości.
9. Ego utożsamia się z ciałem i myślą, nazywając ciało i myśl „ja”.
10. Ego jest myślą.
11. Ego jest myśleniem.
12. JAŹŃ: Jaźń jest nieskończoną-wieczną-świadomością-miłością-szczęśliwością. Te pięć słów wskazuje na jedną i tę samą świadomość. Świadomość-miłość-szczęśliwość to nie są trzy różne rzeczy, są jednym.
13. Jaźń jest podłożem świadomości.
14. Ponieważ niemal wszyscy ludzie mają nawyk kierowania się na zewnątrz w stronę myśli, ciała, świata, ludzi, miejsc itd., wydaje się jakby to podłoże świadomości (Jaźń) budziło się co rano i zasypiało co noc.
15. Jeżeli człowiek skieruje swoją uwagę na podłoże świadomości odkryje w końcu, że jest ono ciągłe i nieprzerwane.
16. Ponieważ niemal wszyscy ludzie mają nawyk kierowania się na zewnątrz w stronę myśli, ciała, świata, ludzi, miejsc itd., wydaje się jakby to podłoże świadomości było ograniczone.
17. Jeżeli uwaga, zamiast być kierowana na ludzi, miejsca, rzeczy, myśli itd., zostanie zwrócona na tę świadomość, która budzi się co ranka, człowiek odkryje ostatecznie, że ta świadomość jest nieskończoną-wieczną-świadomością-miłością-szczęśliwością.
18. Podłoże świadomości, która budzi się rankiem, jest obecne przez cały czas.
19. Myśli przychodzą i odchodzą, lecz podłoże świadomości, które jest świadome tych myśli w ciągu całego dnia, nie przychodzi ani nie odchodzi.
20. To podłoże świadomości jest prawdziwą Jaźnią.
21. To podłoże świadomości już tam było, zanim nauczyłeś się języka, w którym teraz myślisz.
22. Wtedy nauczyłeś się słowa „ja” w swoim języku.
23. Twoje ciało dostało imię, i kiedy inni ludzie zobaczyli je mówili: „Idzie Jasio” (lub Andrzej, Marysia, Michał, Julia, itd.) lub nadali jakiekolwiek inne imię twemu ciału.
24. W ten sposób pojawiała się koncepcja: „Ja jestem Jasio, ja jestem tym ciałem”.
25. Ty istniałeś jako podłoże świadomości zanim owa ja-myśl się pojawiła.
26. Myśl nazywająca siebie „jaźnią” jest fałszywą „jaźnią”.
27. Podłoże świadomości jest prawdziwą Jaźnią.
28. Fakt, że istniałeś zanim nauczyłeś się słów, które stały się twoimi myślami, pomaga ujawnić różnicę pomiędzy twoją prawdziwą Jaźnią a oszustem (fałszywą jaźnią).
29. Ponieważ istniałeś jako podłoże świadomości zanim nauczyłeś się języka tworzącego słowa, którymi teraz myślisz, możesz z łatwością zrozumieć, że ja-myśl jest oszustem.
30. Wszystkie myśli są przeciwne twojej prawdziwej naturze.
31. Wiesz, że myśli nie są częścią twojej prawdziwej natury, ponieważ musiałeś się ich nauczyć.
32. Dlatego też nie możesz mówić, pisać i myśleć płynnie językami, których się nie nauczyłeś lub nie przyjąłeś z zewnątrz.
33. Możesz zaobserwować ten sam proces u niemowląt.
34. Możesz zaobserwować, że niemowlę jest świadome, zanim nauczy się jakiegokolwiek języka.
35. Możesz zaobserwować dziecko rosnące i uczące się języka.
36. Możesz zaobserwować, kiedy dziecko nauczy się słowa „ja” i kiedy zacznie go używać.
37. Możliwość zaobserwowania, w jaki sposób oszust pojawił się w tobie i w jaki sposób pojawia się w każdym niemowlęciu i dziecku, jest bardzo ważnym narzędziem.
38. To narzędzie jest tak ważne, ponieważ dzięki niemu nie musisz całkowicie polegać na tych, którzy położyli kres oszustowi i przebudzili się z człowieczego snu, aby powiedzieć ci, że ego jest czymś nabytym i nienaturalnym i że jest oszustem.
39. Sam możesz to zaobserwować.
40. Myśl jest czymś spoza, obcym prawdziwej Jaźni.
41. Myśl udaje, że jest Jaźnią.
42. Myśl nie jest Jaźnią.
43. Myśl jest oszustem.
44. Myśl wierzy, że jest prawdziwą istnością i że jest prawdziwą Jaźnią.
45. Myśl nie jest prawdziwą istnością i myśl nie jest Jaźnią.
46. Życie z poziomu myśli zamiast życia z poziomu Świadomości jest przyczyną całego ludzkiego cierpienia.
47. Ten oszust jest przyczyną wszystkich problemów, smutku i cierpienia człowieka.
48. Podstawa świadomości jest prawdziwą Jaźnią.
49. Świadomość, która budzi się rankiem, jest prawdziwą Jaźnią.
50. Świadomość, która teraz spogląda przez twoje oczy, jest prawdziwą Jaźnią.
51. Dla lepszego zrozumienia, możesz potraktować myślenie i pamięć jako coś podobnego do oprogramowania komputerowego.
52. W tym oprogramowaniu jest wirus.
53. Ten wirus to ja-myśl.
54. Ten wirus kontroluje całe oprogramowanie. Ja-myśl kontroluje całe myślenie.
55. Ten wirus udaje, że jest twoją Jaźnią. Ja-myśl udaje, że jest twoją Jaźnią.
56. Ten wirus powoduje straszliwy smutek i cierpienie. Ja-myśl powoduje straszliwy smutek i cierpienie.
57. Ten smutek i cierpienie są niepotrzebne.
58. Tym, co potrzebne, jest skasowanie wirusa, który udaje, że jest „ja”. Tym, co potrzebne, jest usunięcie oszukańczej jaźni.
59. Kiedy człowiek próbuje skasować ten wirus, wirus wysyła niezliczone myśli stwierdzające, że usunięcie go nie jest dobrym pomysłem.
60. Wirus ma wiele strategii na zabezpieczanie iluzji swojej realności i utrzymywanie ułudy, że jest prawdziwą Jaźnią.
61. Program, który pojawia się z zewnątrz i przejmuje kontrolę nad świadomością człowieka nazywa się myślą, językiem, myśleniem.
62. W człowieku wirus ten nazywa się ego lub ja-myśl.
63. Ja-myśl (ego) jest oszustem, udającym, że jest prawdziwą Jaźnią.
64. Ego jest przyczyną całego cierpienia i smutku człowieka.
65. Ego jest przyczyną wszystkich chorób, śmierci, wojen, lęku, złości i przemocy.
66. Ludzkość przez tysiące lat nie zrobiła prawie żadnego wewnętrznego postępu w kierunku zakończenia cierpienia, smutku, wojen, lęku, złości, przemocy i kłamstwa.
67. Tysiące lat temu ludzie borykali się z cierpieniem, smutkiem, wojnami, lękiem, złością, przemocą i kłamstwem.
68. Dzisiaj ludzie borykają się z tym samym cierpieniem, smutkiem, wojną, lękiem, złością, przemocą i kłamstwem.
69. Co trzyma ludzi w tym samym złożu nierozwiązanych wewnętrznych problemów?
70. Ego (oszust) trzyma ludzi w tym samym złożu nierozwiązanych wewnętrznych problemów.
71. Problemy wewnętrzne nie mogą być rozwiązane poprzez kierowanie się na zewnątrz.
72. Problemy wewnętrzne mogą być rozwiązane wyłącznie poprzez skierowanie się do wewnątrz.
73. Ego wie, że jeśli uwaga zostanie skierowana do wewnątrz, ono samo okaże się być mitem, iluzją i oszustem.
74. Dlatego na skutek obawy przed swoim własnym końcem ego utrzymuje uwagę skierowaną na zewnątrz.
75. Nawet kiedy ludzie próbują skierować uwagę do wewnątrz, zwykle, na skutek niezrozumienia co oznacza skierowanie się do wewnątrz, wciąż kierują się na zewnątrz.
76. Ludzie są niewolnikami oszukańczej „jaźni”.
77. Głównym celem tej książki jest ukazanie strategii stosowanych przez tę oszukańczą „jaźń”, pokazanie jak położyć jej kres, aby przez to zakończyć wszelkie cierpienie i smutek, pozostając jako prawdziwa Jaźń, której naturą jest bezkresna-wieczna-świadomość-miłość-szczęśliwość.
78. Kres ego nie jest kresem ciała.
79. Kiedy ego dobiega końca, ciało kontynuuje naturalny bieg swojego życia.
80. Człowiek nigdy nie powinien próbować wyrządzać krzywdy swojemu ciału.
81. Ego jest ja-myślą.
82. Położenie kresu ego jest położeniem kresu ja-myśli.
83. Zakończenie życia ciała nie położy kresu ego.
84. Ego stworzy tylko kolejny sen związany z nowym ciałem, kiedy stare umrze.
85. Zatem śmierć ciała nie pomaga w rozwiązaniu problemów.
86. Ludzie prawie zawsze kierują swoją uwagę na zewnątrz w stronę myśli, ludzi, miejsc, rzeczy itd.
87. Podstawą świadomości jest prawdziwa Jaźń i jest ona niemal zawsze ignorowana.
88. Twoja prawdziwa Jaźń zasługuje na to, by zwrócić na nią uwagę.
89. Kiedy ludzie wycofają swoją uwagę z myśli, ciała, świata, ludzi, miejsc, rzeczy, doświadczeń itd., i skierują ją na swoją własną świadomość, doświadczą w końcu swojej prawdziwej Jaźni.
90. Oszust (myśl), udający że jest twoją prawdziwą Jaźnią i nazywający swoją udającą jaźń „ja”, nie powinien być tolerowany ani przez chwilę.
91. W szczególności oszust, który stworzył tak wiele cierpienia i smutku nie powinien być tolerowany ani przez chwilę.
92. Oszust (myśl) jest jak pasożyt.
93. Ponieważ ego wierzy w realność swojego istnienia, obawia się swojego końca.
94. Ego kontroluje całe myślenie.
95. Ponieważ ego obawia się swojego końca i kontroluje całe myślenie, kieruje myślami w taki sposób, żeby zachować swoje wyobrażeniowe istnienie, tak żeby nie dobiegło ono końca.
96. Zadaniem nauczania zawartego w tej książce jest wyjaśnienie, jak pozbyć się oszusta, tak żeby tym, co pozostanie, była tylko prawdziwa Jaźń, której naturą jest bezkresna-wieczna-świadomość-miłość-szczęśliwość.
97. Kiedy znika oszust, całe cierpienie i smutek również dobiegają końca.
98. Myślenie, że myślenie lub myśl jest twoją Jaźnią jest złudzeniem, podobną do snu iluzją.
99. Myślenie, że jesteś żyjącym w świecie ciałem jest złudzeniem, podobną do snu iluzją.
100. Myśl stworzyła te złudzenia.
101. Wszystkie cierpienia, smutki i złudzenia mają jeden wspólny korzeń.
102. Tym wspólnym korzeniem jest myśl.
103. Korzeniem myśli jest ja-myśl.
104. Korzeniem myśli jest myśl-ja.
105. Myśl nie jest częścią twojej prawdziwej natury. Myśl jest czymś, czego się nauczyłeś.
106. Nie pozwól, aby coś, co nabyłeś z zewnątrz udawało twoją prawdziwą Jaźń.
107. Rozdział pierwszy zawiera opis ukrytego mechanizmu, który niewoli ludzi tak długo jak długo istnieje ludzkość.

Przeczytaj Rozdział pierwszy powoli trzy razy, zanim przejdziesz do rozdziału drugiego.