Najszybsza i najbardziej bezpośrednia droga do wiecznego szczęścia.
PRAGNIENIE WYZWOLENIA


1. Obudzenie skrajnie intensywnego pragnienia wyzwolenia jest najważniejszym pierwszym krokiem, jaki może zostać postawiony w kierunku wyzwolenia tu i teraz, w tym życiu.
2. Skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia to (3-7):
3. Skrajnie intensywne pragnienie urzeczywistnienia prawdy absolutnej.
4. Skrajnie intensywna tęsknota za zakończeniem smutków i doświadczaniem wiecznej miłości-radości.
5. Skrajnie intensywne pragnienie doświadczenia, kim lub czym naprawdę jesteś w swojej najgłębszej istocie i wiecznego życia jako ta prawdziwa Jaźń.
6. Skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia z iluzji i ułudy oraz wyzwolenia od ego, które jest źródłem iluzji i ułudy.
7. Skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia od koszmaru jaki śni człowiek.
8. Skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia jest fundamentem prawdziwej duchowości.
9. Spośród wszystkich czynników determinujących czy znajdziesz wyzwolenie, najważniejsza jest intensywność pragnienia wyzwolenia lub jej brak.
10. Dlatego zrób, cokolwiek jesteś w stanie zrobić, by uczynić swoje pragnienie wyzwolenia jak najsilniejszym.
11. Nie wszystkie nauki duchowe są tak samo wartościowe.
12. Niektóre nauki to potężne klucze.
13. Wiedza o tym, że pogłębienie pragnienia wyzwolenia jest najskuteczniejszym pierwszym krokiem, jakim możesz wykonać, jest takim potężnym kluczem.
14. Wszystkie przeszkody pojawiające się na twojej drodze do wolności, są wynikiem zbyt słabego pragnienia wyzwolenia.
15. Nawet niewielkie pogłębienie pragnienia wyzwolenia jest pomocne.
16. W miarę jak intensywność pragnienia wyzwolenia rośnie, ego tworzy coraz mniej przeszkód.
17. Kiedy pragnienie wyzwolenia staje się bardzo intensywne, domaga się ono, abyś nie zbaczał już z drogi.
18. Kiedy pragnienie wyzwolenia staje się bardzo intensywne, możesz po raz pierwszy zobaczyć, co ma zasadnicze znaczenie dla wyzwolenia a co nie ma.
19. Kiedy pragnienie wyzwolenia jest słabe, ego nie pozwoli ci dojrzeć swoich strategii przetrwania.
20. Kiedy pragnienie wyzwolenia staje się silniejsze, zaczynasz dostrzegać strategie przetrwania ego.
21. Kiedy pragnienie wyzwolenia stanie się jeszcze silniejsze, pragnienie to zapewni ci wszystko, czego potrzebujesz – wliczając odpowiedzi na wszystkie twoje pytania, odnalezienie nauczania bezpośredniej ścieżki, rozwiązania wszystkich problemów etc. - aby zakończyć sukcesem twoje poszukiwanie wyzwolenia.
22. Będziesz także w stanie zobaczyć, w jaki sposób ego, przed obudzeniem skrajnie intensywnego pragnienia wyzwolenia, podsuwało ci nauki duchowe, które pomagały mu chronić siebie.
23. Kiedy pragnienie wyzwolenia stanie się jeszcze intensywniejsze, będziesz w stanie zobaczyć wszystkie strategie przetrwania ego.
24. Kiedy skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia zostanie obudzone, będziesz zdumiony, jak to możliwe, że wcześniej nie dostrzegałeś strategii przetrwania ego.
25. Kiedy skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia zostanie obudzone, będziesz w stanie zobaczyć, jak ego wypaczało nauczanie, nawet nauki bezpośredniej ścieżki.
26. Kiedy skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia zostanie obudzone, będziesz w stanie zobaczyć, że każde duchowe nauczanie z przeszłości było wypaczone przez ego oraz że część nauk duchowych z przeszłości była wprost wykreowana przez ego w celu zachowania siebie.
27. Kiedy skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia zostanie obudzone, będziesz w stanie zobaczyć, że niemal wszystkie duchowe i religijne nauki z przeszłości są wypaczeniami i okrężnymi drogami, które służą ego.
28. Kiedy skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia zostanie obudzone, będziesz zdumiony tym, w jaki sposób ego wcześniej nie pozwalało ci widzieć.
29. Kiedy skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia zostanie obudzone, zobaczysz nieskończony labirynt pojęć stworzony przez ego po to, aby usidlić twoją uwagę.
30. Kiedy pragnienie wyzwolenia stanie się jeszcze intensywniejsze, ego nie będzie już tworzyć strategii przetrwania.
31. Skrajnie intensywne pragnienie bezpośredniego doświadczenia prawdy absolutnej zaprowadzi cię do twojego wewnętrznego nauczyciela.
32. Skrajnie intensywne pragnienie prawdy zaprowadzi cię do praktyki przynoszącej bezpośrednie doświadczenie wiecznego życia.
33. Kluczowa jest intensywność pragnienia urzeczywistnienia prawdy.
34. Pogłębienie pragnienia prawdy absolutnej jest najważniejszym krokiem.
35. Trzeba zacząć od pogłębienia pragnienia wolności.
36. Bez pogłębienia pragnienia wolności wszystkie twoje próby przebudzenia skończą się niepowodzeniem i nie przyniosą doświadczenia wieczności.
37. Bez pogłębienia pragnienia wolności ego wypaczy wszystkie duchowe nauki, jakie pobierasz, wliczając to, co przeczytałeś i czytasz teraz w tej książce.
38. Bez pogłębienia pragnienia wolności ego nigdy nie pozwoli ci zobaczyć prawdy.
39. Kolejnym kluczem jest absolutna uczciwość wobec samego siebie.
40. Uczciwość wobec samego siebie będzie pomocna we wszystkich aspektach poszukiwania wyzwolenia.
41. Uczciwość wobec samego siebie pomoże pogłębić pragnienie wyzwolenia.
42. Uczciwość wobec samego siebie oznacza bycie tak uczciwym, jak tylko można być.
43. Uczciwość wobec samego siebie oznacza bycie w 100% uczciwym wobec siebie w każdej sytuacji.
44. Przyłap swoje ego na stosowaniu strategii przetrwania.
45. Zobacz jak ego wynajduje argumenty oddalające cię od bezpośredniej ścieżki.
46. Co by było, gdyby siła twojego pragnienia wyzwolenia podwoiła się w stosunku do obecnego poziomu?
47. Gdyby siła twojego pragnienia wyzwolenia podwoiła się w stosunku do obecnego poziomu, byłaby to ogromna pomoc.
48. Gdyby siła twojego pragnienia wyzwolenia podwoiła się w stosunku do obecnego poziomu, natychmiast zobaczyłbyś to, czego wcześniej nie byłeś w stanie dostrzec.
49. Co by było, gdyby siła twojego pragnienia wyzwolenia była milion razy większa i milion razy intensywniejsza niż obecnie?
50. Naprawdę, jeśli siła twojego pragnienia wyzwolenia podwoi się lub potroi, pojawią się ogromne zmiany w tym, co ego pozwala ci widzieć.
51. Jeśli twoje pragnienie wyzwolenia znacząco wzrośnie, każdy moment twojego życia będzie poświęcony wyzwoleniu.
52. Bardzo intensywne pragnienie wyzwolenia samo będzie się domagać, żebyś nie marnował żadnej chwili, żebyś powstrzymał kłamstwa ego i porzucił to, co nie ma zasadniczego znaczenia.
53. Wspaniałe jest to, że to samo pragnienie wyzwolenia, które przynosi wiedzę o tym, co ma zasadnicze znaczenie a co nie ma, pozwala ci widzieć po raz pierwszy w życiu.
54. Myślisz, że widzisz przed pojawieniem się skrajnie intensywnego pragnienia wolności, jednak w istocie jesteś ślepy.
55. Po pojawieniu się skrajnie intensywnego pragnienia wolności wszystko staje się jasne a ty nie masz wątpliwości.
56. Po pojawieniu się skrajnie intensywnego pragnienia wolności, po raz pierwszy widzisz.
57. Jeżeli skrajnie intensywne pragnienie wolności nie pojawi się wtedy: 58-62.
58. Żadne ze słów w tej książce nie będzie mieć dla ciebie żadnej wartości.
59. Ego zinterpretuje to, co napisane jest w książce, którą właśnie czytasz.
60. Ego wynajdzie argumenty przeciwko temu, co jest tutaj napisane.
61. Zamiast widzieć bez interpretacji to, co jest literalnie napisane, ego zacznie interpretować.
62. Ego zmieni nauczanie w coś, co je ochrania, zamiast czegoś, co prowadzi do jego ostatecznego końca.
63. Dlatego kluczem do wszystkiego jest przebudzenie skrajnie intensywnego pragnienia wyzwolenia i pogłębianie go każdego dnia.
64. Jednym z najskuteczniejszych narzędzi, jakich możesz użyć jest zmiana sposobu, w jaki czytasz.
65. Czytaj bardzo wolno, zagłębiając się w każde zdanie i akapit.
66. Upewnij się, że zrozumiałeś jedno zdanie zanim przejdziesz do drugiego.
67. Innymi słowy: czytając rób przerwy, zatrzymuj się i wnikaj w sens czytanych nauk.
68. Czytaj dany ustęp trzy razy zanim przejdziesz do następnego.
69. Jeśli twoje pragnienie wolności nie jest wystarczająco moce, ego zawsze znajdzie sposób na zapełnienie ci czasu zajęciemi innymi niż praktyka duchowa.
70. Dlatego kluczem do położenia kresu ego jest intensywność pragnienia wyzwolenia.
71. Zapał w dążeniu do wolności musi być równy zapałowi człowieka trzymanego pod wodą, który pragnie wydostać się na powierzchnię.
72. Zatrzymaj się nad zdaniem nr. 71.
73. Zapał jest inną nazwą pragnienia wolności.
74. Zobacz jak wielkie, jak intensywne jest pragnienie wydostania się na powierzchnię człowieka trzymanego pod wodą.
75. Chce wydostać się na powierzchnię, lecz jest przytrzymywany pod powierzchnią wody.
76. Zobacz jak wielkie jest jego pragnienie wydostania się.
77. Z każdą sekundą jego pragnienie wydostania się na powierzchnię jest coraz silniejsze.
78. Zobacz, jak wzrosła intensywność jego pragnienia po minucie.
79. Po dwóch minutach pod wodą, jego pragnienie zaczerpnięcia oddechu a tym samym pragnienie wydostania się na powierzchnię jest dziesięć razy silniejsze.
80. Po trzech minutach pod wodą, jego pragnienie wydostania się na powierzchnię jest sto razy silniejsze.
81. Po czterech minutach pod wodą, jego pragnienie wydostania się na powierzchnię jest tysiąc razy silniejsze.
82. Jak wielkie, jak intensywne musi być jego pragnienie?
83. To jest intensywność, jaką musi osiągnąć twoje pragnienie wyzwolenia.
84. Jeżeli brakuje ci skrajnie intensywnego pragnienia wyzwolenia, zawsze znajdziesz sposób na uniknięcie praktyki duchowej.
85. Zdolność ego do zwodzenia prawie nie ma ograniczeń.
86. Gdyby przebudzony mędrzec napisał książkę, miałaby ona tysiąc stron, a jedynymi słowami zapisanymi na każdej z nich byłyby: 87-93.
87. Jedyną skuteczną metodą zakończenia iluzji ego jest: 88-93.
88. Odwróć swoją uwagę od myśli, ciała, świata, ludzi, miejsc, rzeczy, doświadczeń, itd. i skieruj ją na swoją własną świadomość.
89. Jeżeli próbujesz położyć kres ego innymi sposobami, będzie się wydawać, że ego zniknęło, lecz pojawi się znowu.
90. Zatem nie ma innych skutecznych metod położenia kresu ego, całemu smutkowi i cierpieniu, aby żyć jako bezkresna-wieczna-świadomość-miłość-szczęśliwość.
91. Zacznij od przeznaczenia co najmniej dwóch godzin dziennie na praktykę świadomości obserwującej świadomość.
92. Jeżeli porzucając niepotrzebne zajęcia jesteś w stanie wygospodarować na praktykę więcej niż dwie godziny, zrób to.
93. Przeznacz na praktykę świadomości obserwującej świadomość tyle czasu ile możesz dziennie wygospodarować z wyłączeniem innych zajęć zakłócających praktykę.
94. Gdyby te krótkie pouczenia (87-93) zostały zapisane na każdej stronie książki, prawie żaden aspirant nie byłby nigdy w stanie podążać za nimi.
95. Dlaczego? Ponieważ pragnienie wyzwolenia od ego nie jest w nich wystarczająco silne.
96. Pragnienie zachowania ego jest znacznie silniejsze od pragnienia położenia mu kresu; jest to prawdą w odniesieniu do prawie wszystkich ludzi oraz prawie wszystkich duchowych adeptów.
97. Tak więc ego ma w zanadrzu tryliony sztuczek pozwalających zachować jego wyimaginowaną jaźń.
98. Na powyższe pouczenia (87-93) taki duchowy aspirant odpowiedziałby (99-103):
99. „To wcale nie oznacza, że jest to jedynya skuteczna metoda”.
100. „To wcale nie oznacza, że musimy znaleźć czas i zaniechać innych działań”.
101. „To wcale nie oznacza, że musimy praktykować”.
102. „Ta książka ma w sobie zakodowany przekaz”.
103. „Ma w sobie głębsze, znacznie istotniejsze znaczenie”.
104. Jeżeli to (99-103) wydaje ci się szaleństwem, to masz rację, to jest szaleństwo.
105. Słowo „szaleństwo” doskonale pasuje do większości ludzi.
106. Być może nie użyją oni dokładnie tych słów (99-103), żeby wypaczyć i zagmatwać nauczanie.
107. Znajdą swoje własne wypaczające i gmatwające wszystko słowa.
108. Przebudzenie skrajnie intensywnego pragnienia wolności jest jedynym lekarstwem na to wszystko.
109. Co by było, gdyby twoje pragnienie wyzwolenia było milion razy silniejsze niż jest obecnie? (110-114):
110. Wtedy nie miałbyś czasu na te wszystkie gry, okrężne drogi i rozproszenie uwagi.
111. Przestałbyś słuchać nauczycieli, którzy podobno są wyzwoleni, lecz naprawdę nie są wyzwoleni.
112. Nie udawałbyś, że myślenie o duchowości jest duchowością.
113. Nie udawałbyś, że podróż intelektualna jest podróżą duchową.
114. Jedyną drogą, którą mógłbyś zaakceptować, byłaby najbardziej bezpośrednia ścieżka.
115. Byłbyś wówczas jak człowiek trzymany pod wodą, próbujący zaczerpnąć oddechu (116-127):
116. On nie ma czasu na dyskusje.
117. On nie ma czasu na grę.
118. On nie ma czasu na fałszywych nauczycieli.
119. On nie ma czasu na metody niebędące najszybszymi i najbardziej bezpośrednimi.
120. On nie ma czasu na czytanie bez końca.
121. On nie ma czasu na telewizję.
122. On nie ma czasu na projektowanie wyobrażonych znaczeń na nauczanie.
123. On nie ma czasu na rozrywki.
124. On nie ma czasu na udawanie, że chce być wolny.
125. On nie ma czasu na oszukiwanie samego siebie.
126. On nie ma czasu na udawanie, że wydostał się na powierzchnię.
127. On nie ma czasu na rozprawy i spory.
128. On ma czas wyłącznie na skupienie całej swojej uwagi na wydostaniu się na powierzchnię.
129. Dlatego kluczem jest intensywność pragnienia wyzwolenia.
130. Jedynym problemem aspiranta jest zbyt słabe pragnienie wyzwolenia.
131. Skrajnie intensywne pragnienie wyzwolenia rozwiąże wszystkie pozostałe problemy.

Przeczytaj rozdział czwarty bardzo powoli trzy razy zanim przejdziesz do rozdziału piątego.