Najszybsza i najbardziej bezpośrednia droga do wiecznego szczęścia.
Sztuczki oszusta


1. Ego kontroluje wszystkie myśli, całe myślenie.
2. Ego może wykreować dowolne argumenty za i przeciw wszystkiemu.
3. Odłóż zatem na bok wszystkie argumenty przeciwko temu, co tutaj czytasz, zanim nie przeczytasz całej książki przynajmniej trzy razy.
4. W przeciwnym razie ego stworzy argumenty przeciw wszystkiemu co jest tutaj prezentowane a co mu zagraża, blokując w ten sposób przekaz.
5. Zauważ działanie błędnego koła:
6. Ego, blokując ujawnienie siebie jako oszusta, którym jest i blokując zrozumienie tego, że to ono jest powodem całego smutku i cierpienia człowieka, tworzy argumenty przeciwko temu, co jest napisane w tej książce.
7. Ponieważ to ego ustanawia zasady tej debaty, ego zawsze w niej zwycięża.
8. Metodą wyjścia z błędnego koła jest odrzucenie wszystkich argumentów przeciwko nauczaniu prezentowanemu w tej książce, zanim nie przeczyta się jej przynajmniej trzy razy.
9. Kiedy ego kreuje argumenty przeciw nauczaniu zawartemu w książce, potraktuj to jako strategię zachowania ego i zignoruj je, odsuwając wszystkie argumenty na bok zanim nie poznasz całości nauk.
10. Kierowanie się motywacją chęci zrozumienia zamiast chęci kwestionowania pomoże w osiągnięciu wglądu w to, co jest tutaj prezentowane.
11. Odłóż na bok wszystkie argumenty, do czasu aż nie przeczytasz książki przynajmniej trzy razy.
12. Do tego czasu masz szansę osiągnąć taką biegłość w rozpoznawaniu strategii przetrwania ego, że będziesz w stanie zdecydować o odrzuceniu jego argumentacji raz na zawsze.
13. Przynajmniej daj uczciwą szansę zawartemu tutaj nauczaniu będąc świadomym argumentów tworzonych przez ego i nie zważając na nie, zanim nie obudzi się w tobie wgląd w prezentowaną naukę.
14. Będziesz miał mnóstwo czasu na dywagacje później, po tym, jak przeczytasz całą książkę.
15. Od kiedy istnieje człowiek, ego oszukuje ludzi.
16. Bądź świadom tego, kiedy ego próbuje cię oszukać.
17. Ego kontroluje całe myślenie, dlatego rozmaite kombinacje myśli, koncepcji, wierzeń i opinii są głównym narzędziem stosowanym przez ego do zachowania swojej wyobrażeniowej „jaźni” i uniemożliwienia ci odkrycia twojej prawdziwej Jaźni.
18. Większość ludzi przeżywa swoje życie nie zauważając nawet podstawy swojej świadomości.
19. Dlatego jakakolwiek opinia na temat podstawy świadomości – jakie są jej cechy, czym jest prawdziwa Jaźń itd.- którą żywi większość ludzi, jest całkowicie bezpodstawna.
20. Kiedy będziesz obserwował podstawę świadomości wiele godzin każdego dnia przez wiele lat, wtedy ostatecznie poznasz, że twoja świadomość jest nieskończoną-wieczną-świadomością-miłością-szczęśliwością.
21. Ponieważ większość ludzi spędza całe życie zwracając się na zewnątrz w kierunku myśli, ciała, świata, ludzi, miejsc, rzeczy itd., większość ludzi przez całe życie nie ujrzała swojej świadomości nawet raz, nawet przez sekundę.
22. Tym, co ważne, nie są idee, wierzenia i opinie. Tym, co ważne, jest bezpośrednie doświadczenie.
23. Bądź świadom swoich myśli, idei, wierzeń i opinii i zobacz, w jaki sposób służą ego.
24. Przeczytaj jeszcze raz rozdział pierwszy dla zrozumienia różnicy pomiędzy ego a prawdziwą Jaźnią.
25. Książka ta stanowi praktyczny przewodnik ku bezpośredniemu doświadczeniu, nie jest to jakaś teoria służąca rozrywce intelektualnej.
26. Ponieważ ego obawia się swojego końca, kieruje i tworzy myśli, idee, koncepcje, wierzenia i opinie pomagające mu kontynuować swoją iluzję bycia rzeczywistym i ochraniające je przed tym końcem.
27. Wszystkie te koncepcje są strategiami przetrwania ego. Wszystkie te koncepcje są sztuczkami ego.
28. Ponieważ myśli mogą się układać w tryliony kombinacji, ego jest w stanie stworzyć tryliony strategii przetrwania.
29. Ego posiada zdolność ukrywania tego, co robi.
30. Ego może tworzyć strategie przetrwania przez cały dzień a ty możesz być nieświadomy tego, że ego tworzy strategie przetrwania przez cały dzień.
31. Jeżeli nie jesteś świadom jak ego chroni swoją wyobrażeniową jaźń, ego odnosi sukces w ochronie tej wyobrażeniowej jaźni.
32. Jednym z celów tej książki jest zbadanie w szczegółach w jaki sposób ego chroni swoją wyobrażeniową jaźń.
33. Jeżeli milion ludzi studiowało duchowe nauczanie i tylko jednemu z nich udało się zakończyć iluzję ego, to dlaczego pozostałym dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysiącom dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu osobom nie powiodło się?
34. Te pozostałe dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć osób nie wykorzystało szansy z powodu lęku ego przed własnym końcem.
35. Ego tworzy strategie przetrwania z powodu lęku przed własnym końcem.
36. Wypaczanie nauczania jest jedną z wielu strategii używanych przez ego do ochrony swojej wyobrażeniowej jaźni.
37. To ma zastosowanie zarówno do nauczania znajdującego się w książce, którą teraz czytasz, jak i do innych duchowych nauk.
38. Od samego początku należy zająć się strategiami ego, w przeciwnym razie ego zablokuje przekaz tego, co jest prezentowane w tej książce.
39. Wówczas, zamiast niezwykłą przygodą, książka ta stanie się kolejną zmarnowaną szansą.
40. Strategiom przetrwania ego można położyć kres i w tej książce mówi się, jak to zrobić.
41. Zazwyczaj każda wzmianka o ujawnieniu jadnej ze strategii przetrwania ego powoduje, że ego ucieka w inną.
42. Gotowość do poznania strategii przetrwania ego jest oznaką duchowej dojrzałości.
43. Większość ludzi nie ma ochoty na poznanie strategii przetrwania ego.
44. Przeczytanie książki ujawniającej niektóre ze strategii przetrwania ego nie powoduje uodpornienia się na nie.
45. Jedną ze strategii przetrwania ego jest myśl: „Mnie to nie dotyczy”.
46. U wszystkich ludzi ego jest bardzo sprytne i zwodnicze. U wszystkich ludzi ego jest kłamcą. Ego kłamie swojej wyobrażeniowej jaźni.
47. Dlatego, kiedy coś jest prezentowane w tej książce i pomyślisz: „Mnie to nie dotyczy”, przyjrzyj się temu lepiej jeszcze raz.
48. Może to jednak cię dotyczy a ego blokuje ten fakt, stosując strategię własnej ochrony.
49. Rzuć wyzwanie myśli „Mnie to nie dotyczy”.
50. Myśl „Mnie to nie dotyczy” może być strategią przetrwania ego.
51. Jedną z różnic pomiędzy tym jednym człowiekiem, który się przebudził, a dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysiącami dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięcioma osobami, które się nie przebudziły jest zdolność do skupienia się na istotnych naukach, zanim te nie obudzą wglądu i nie staną się narzędziem, którego można użyć.
52. Fakt, że intelekt rozumie to, co jest tutaj napisane, nie wystarczy.
53. Książka, którą teraz czytasz pełna jest wglądów kładących fundament pod bycie tym jednym, który się przebudzi, a nie dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysiącami dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu osobami, które nie wykorzystają szansy.
54. Zatrzymuj się tak długo nad tym, co jest napisane w każdym zdaniu, aż obudzi się w tobie wgląd, stając się użytecznym narzędziem.
55. Aby obudzić wgląd, nie czytaj tego tekstu tak, jak czytasz gazetę lub jakąś trywialną książkę, i nie czytaj po to, by gromadzić informacje.
56. Aby obudzić wgląd, czytaj tak jakbyś zamierzał wzbić się w przestworza i czytał instrukcję latania, niezmiernie istotną by się nie rozbić.
57. Powoli wnikaj w każde zdanie.
58. Zdania w tej książce są tak poszatkowane właśnie dlatego, aby zachęcić cię do powolnego wnikania w każde z nich i uniknania szybkiego przeskakiwania ze zdania na zdanie.
59. Kontynuuj czytanie i kolejne czytanie długo po tym, jak intelekt zrozumiał znaczenie słów.
60. Bardzo, bardzo wolne czytanie jest czytaniem wglądu.
61. Czytaj bardzo, bardzo powoli.
62. Ego jest jak gąsienica, która puszcza jedną myśl dopiero, kiedy uchwyci się kolejnej.
63. Dlatego czytaj wielokrotnie każdy rozdział raz za razem i nie śpiesz się z przeskakiwaniem na kolejne zdania.
64. Ważne, by odkryć różnicę pomiędzy wglądem a zrozumieniem intelektualnym.
65. Nigdy nie myl intelektualnego zrozumienia z wglądem.
66. Intelektualne zrozumienie, będące zaledwie zrozumieniem słów, jest dobre na początek.
67. Jednakże, jeżeli ktoś zrozumiał już słowa i jeżeli zanim obudzi się w nim wgląd przechodzi od razu do kolejnej koncepcji, wówczas słowa te stają się przeszkodą w radzeniu sobie z ego zamiast być narzędziem, które pozwoli położyć mu kres.
68. Intelektualne „zrozumienie”, intelektualny apetyt i intelektualne podejście do duchowości charakteryzuje tych dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu ludzi, którzy zmarnowali szansę.
69. Wgląd jest tym, co charakteryzuje tego jednego, który doprowadził do ostatecznego końca ego.
70. Większość ludzi zgłębia „duchowe” nauczanie, ponieważ satysfakcjonuje ich poznawanie koncepcji.
71. Ego jest z gruntu nieuczciwe i posiada zdolność ukrywania tego, co czyni, przed swoją wyimaginowaną „jaźnią”.
72. Dlatego większość ludzi nie pozwala sobie dostrzec, że zgłębiają „duchowe” nauki dlatego, że cieszy i satysfakcjonuje ich samo poznawanie koncepcji.
73. Pragnienie, aby szybko przejść do kolejnej koncepcji, gromadzić więcej i więcej informacji, czytać więcej i więcej duchowych książek, rozmyślać nad tym, co się przeczytało i rozmawiać o tym, co się przeczytało i wydumało, to wszystko są symptomy intelektualnego apetytu i intelektualnej „duchowości”.
74. Opisane wyżej (73) podejście do zgłębiania duchowości, charakteryzuje tych dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy dziewięciuset dziewięćdziesięciu dziewięciu ludzi, którzy ponieśli porażkę.
75. W tej książce nie prezentuje się opinii, filozofii ani wierzeń.
76. W tej książce opisuje się świadectwo bezpośredniego doświadczenia i podaje praktyczne wskazówki prowadzące do bezpośredniego doświadczania.
77. W tej książce nie wskazuje się na koncepcje.
78. W tej książce wskazuję się na świadomość, która jest wcześniejsza niż myśl, i mówi się, jak praktycznie doświadczyć tej świadomości.
79. Ego lubuje się w rozpraszaniu uwagi.
80. Rozpraszanie uwagi jest jedną ze strategii przetrwania ego.
81. Myślenie jest rozpraszaniem uwagi.
82. Skupienie uwagi na jednym i utrzymanie tak skupionej uwagi przez bardzo długi czas jest sposobem na obudzenie wglądu.
83. Wgląd nie jest ani myśleniem ani wierzeniem.
84. Wgląd jest trwale nową perspektywą.
85. Znalezienie jednego znaczącego fragmentu - lecz nie fragmentu, który wybierze chcące się chronić ego - i pozostawanie z nim tak długo, aż obudzi się wgląd, jest podejściem stosowanym przez tego jednego na milion, który położył kres ego.
86. Można pozostawać z jednym fragmentem przez jeden dzień, tydzień, lub dłużej. Tych, którzy stosują to podejście, jest bardzo niewielu.
87. Utrzymywanie uwagi skierowanej na zewnątrz jest jedną z podstawowych sztuczek ego.
88. Kreowanie niepotrzebnych działań jest metodą, za pomocą której ego utrzymuje uwagę skierowaną na zewnątrz i jest kolejną sztuczką ego.
89. Porzucenie wszystkich niepotrzebnych działań, aby wygospodarować maksymalną ilość czasu na praktykę duchową, jest podstawowym kluczem do położenia kresu ego.
90. Udawanie, że podróż przez ocean myśli jest autentyczną duchową wyprawą jest kolejną sztuczką ego.
91. Ego ma w zanadrzu tak wiele sztuczek, jak wiele istnieje koncepcji, pomysłów, wierzeń i opinii.
92. Wybór wiary zamiast bezpośredniego doświadczenia jest jedną ze sztuczek ego.
93. Marnowanie czasu jest jedną ze sztuczek ego.
94. Spędzanie na rozrywkach czasu, który mógłby być przeznaczony na duchową praktykę, jest jedną ze sztuczek ego.
95. Prawie wszystkie myśli są sztuczkami ego.
96. Zgłębiaj jedno zdanie przez bardzo długi czas zanim przeczytasz następne.
97. Zgłębianie oznacza wnikanie.
98. Zgłębianie nie oznacza myślenia ani roztrząsania.
99. Bądź z jednym zdaniem zanim nie uzyskasz w nie wglądu.
100. Poprzednie zdanie (99) opisuje kluczowy aspekt zachowania tego jednego na milion, który odniósł sukces i żyje w nieskończonej-wiecznej-świadomości-miłości-szczęśliwości.
101. Jest kilka podstawowych zasad, które należy zrozumieć i do tego wymagane jest nieco lektury.
102. Jednakże ciągłe czytanie duchowych książek jest strategią zachowania ego, kolejną z jego sztuczek.
103. Większość czytania, dysputowania i myślenia o duchowym nauczaniu to sztuczki ego.
104. Ego, podsycając myślenie o duchowych koncepcjach, odsuwa od praktyki, która prowadzi do jego końca.
105. Ego trzyma ludzi w labiryncie bezkresnych koncepcji.
106. Duchowe koncepcje nie prowadzą do wyzwolenia.
107. Tylko praktyka prowadzi do wyzwolenia.
108. Jednakże, musi to być najszybsza i najbardziej bezpośrednia praktyka, a nie praktyka wymyślona i wypaczona przez ego.

Przeczytaj rozdział drugi powoli trzy razy zanim przejdziesz do rozdziału trzeciego.