Najszybsza i najbardziej bezpośrednia droga do wiecznego szczęścia.
Wprowadzenie


1. Od tysięcy lat ludzkość tkwi w tym samym złożu nierozwiązanych wewnętrznych problemów.
2. Tysiące lat temu ludzie borykali się z problemami cierpienia, smutku, lęku, złości, przemocy, oszustwa, kłamstwa, śmierci itd..
3. Dzisiaj ludzie borykają się z tymi samymi problemami cierpienia, smutku, lęku, złości, przemocy, oszustwa, kłamstwa, śmierci itd..
4. Wszystkie te problemy mają jedną przyczynę.
5. W książce tej ujawniony jest powód braku postępu w rozwiązywaniu tych problemów oraz sposób na skuteczne ich rozwiązanie.
6. Istnieje sekret, brakujące ogniwo, błędne koło, które trzyma ludzi w tym samym złożu nierozwiązanych wewnętrznych problemów.
7. Ten sekret, to brakujące ogniwo, to błędne koło zostało ujawnione w tej książce.
8. Ujawniono w niej także jak wyrwać się z tej odwiecznej pułapki.
9. Rozwiązania przekazywane w przeszłości zawiodły.
10. Dzięki rozwiązaniom przekazanym w przeszłości nawet jeden na milion ludzi nie został wyzwolony z cierpienia i ugruntowany w absolutnie doskonałej nieskończonej-wiecznej-świadomości-miłości-szczęśliwości.
11. Możliwe jest bycie wolnym od wszelkiego cierpienia i smutku i doświadczanie absolutnie doskonałej, nieskończonej, wiecznej radości tu i teraz, w tym życiu.
12. To jest możliwe dla wszystkich ludzi, nie tylko dla kilku wybrańców.
13. Istnieje szybka metoda pozwalająca na doświadczanie nieskończonej szczęśliwości.
14. Ta książka naucza tej metody.
15. Ta książka naucza również o strategiach stosowanych przez ego w celu uniknięcia wyzwolenia oraz o tym, jak poradzić sobie z tymi strategiami.
16. Książka ta będzie dla ciebie ogromną pomocą, bez względu na to, na jakiej duchowej ścieżce się znajdujesz.
17. Problem ego utrzymującego uwagę na zewnątrz, wypaczającego i rozpraszającego jest wspólnym problemem wszystkich ludzi, niezależnie od duchowej ścieżki, którą kroczą.
18. Sztuczki ego bardzo rzadko były przedmiotem zainteresowania literatury duchowej.
19. Sztuczki ego zostały ujawnione w tej książce.
20. Mówi ona również o tym, jak położyć kres sztuczkom ego, wnosząc tym samym unikalny i niezwykle istotny wkład w literaturę duchową.
21. Książka ta będzie wielką pomocą dla każdego człowieka, nawet jeśli nie podąża on żadną duchową ścieżką, ponieważ każdy może skorzystać z poznania najszybszego sposobu na zakończenie smutku i cierpienia i życie w świadomości-miłości-szczęśliwości.