Śri Ramana Pada MalaiŚri Ramana Pada Malai


1. Błogosławiony niech będzie ten, który pojawił się jako ucieleśnienie łaski. Błogosławiony znawca Wed, który usuwa ignorancję i obdarza wiedzą.

2. Błogosławiony niech będzie Pan, który ucisza umysł tych, którzy mu służą. Błogosławiony, który nie zna ani chęci, ani niechęci.

3. Błogosławiony niech będzie Pan, pojawiający się w formie światła. Błogosławione niech będą stopy tego, który otrzymał łaskę przedwiecznego Pana.

4. Błogosławiony ten, który ucieleśnił prawdę, urzeczywistnił ją i porzucił wszystko inne. Błogosławione stopy tego olbrzyma, który wskazuję drogę do zbawienia taką, jaką naprawdę jest.

5. Błogosławiony ten, który prawdziwie wszystko poznaje, lecz nie ujawnia się jako wiedzący. Błogosławione stopy wielkiego nauczyciela, który naucza najwyższego oddania.

6. Błogosławiony wywyższony uwalaniający od lęku tych, którzy lękając się świata chronią się u jego stóp. Błogosławiony, który nawet truciznę pije jak nektar.

7. Błogosławiony Najwyższy, który oczyszcza z wszystkich grzechów. Błogosławiony ojciec, który chroni od niebezpieczeństw swoich wyznawców.

8. Błogosławiony Pan, którzy odpłaca dobrem nawet tym, którzy jemu wyrządzają zło. Bogosławiony Stwórca, roztapiający nawet najbardziej zatwardziałe serca.

9. Błogosławiony szczodrobliwy, który rozdaje hojnie jak niebiosa deszcz. Błogosławiony, którego mowa jest słodka jak nektar.

10. Błogosławiony, który poucza: ‘Poznaj kim jesteś i pozwól odejść temu co nie jest Jaźnią’. Błogosławiony pełen pokoju, który naucza, że nieszczęścia znikają jeśli człowiek jest tylko Jaźnią.

11. Błogosławiony obdarzający wiedzą: ‘Nie jestem ciałem, które jest mi tak drogie’. Błogosławiony, który poucza: ‘Pozostaw cały ciężar Panu’.

12. Błogosławiony nauczający, iż Najwyższy udźwignie każdy ciężar. Błogosławiony wzniosły, który mówi: ‘Trzymaj się ścieżki wskazanej przez Guru’.

13. Błogosławiony objaśniający, że wszystkie formy są w swej istocie Bogiem a wszystkie działania należą do niego. Błogosławiony nauczający, że prawdziwą przyczyną wszystkich cierpień jest ego, nic innego.

14. Błogosławiony, który mówi: ‘To co pojawia się jako „ja” jest umysłem’. Błogosławiony, który zaświadcza: ‘Jnana jest narzędziem niszczącym ten umysł’.

15. Błogosławiony zalecający: ‘Trwaj w spokoju bez myślenia o czymkolwiek’. Błogosławiony, który naucza: ‘Niezachwianie utrzymuj umysł w Jaźni’.

16. Błogosławiony pouczający: ‘Nie porzucaj Atma-vichary zanim osiągniesz ugruntowanie w Jaźni’.

17. Błogosławiony, który naucza: ‘Przywiązanie do ciała zostanie zniweczone za pomocą badania „Kim ja jestem?”’.

18. Błogosławiony mówiący: ‘Szczęśliwość będzie narastać w miarę jak „ja” będzie się zanurzać wewnątrz głębiej i głębiej’.

19. Błogosławiony najdroższy Pan, który poucza: ‘Złożenie rozgorączkowanego umysłu w darze Przedwiecznemu jest najwyższym oddaniem’.

20. Błogosławiony udzielający wskazówki: ‘Nie porzucaj Pana, który jest wewnątrz, nawet jeśli zjawi się na zewnątrz jako oddzielony od ciebie’.

21. Błogosławiony Wszechmocny nauczający: ‘Jeśli umysł wyrywa się na zewnątrz, zatrzymaj go. Na tym polega oddanie swojej duszy Panu’.

22. Błogosławiony nauczający słowami: ‘Zniszcz każdą myśl, jaka się pojawi. To jest istota prawdziwego nieprzywiązania [vairagya]’.

23. Błogosławiony mówiący: ‘Jest wiele metod kontrolowania umysłu. Najlepszą z nich jest Atma-vichara’.

24. Błogosławiony pouczający: ‘Jeśli umysł będzie kontrolowany innymi metodami, odżyje dzięki pojawiającym się skłonnościom [wasanom]’.

25. Błogosławiony siddha wyjaśniający: ‘Poprzez mantra-japę umysł będzie się uciszał. Japa jest środkiem prowadzącym do vichara sadhany’.

26. Błogosławiony, który naucza: ‘Kontemplacja formy pozwoli zogniskować umysł. Właściwie stosowana, też jest pewną drogą’.

27. Błogosławiony, który objaśnia: ‘Jeżeli prana [oddech] zostanie zatrzymana, umysł również się zatrzyma. Dlatego pranajama jest również sposobem na powstrzymanie umysłu’.

28. Błogosławiony pouczający: ‘Z wszystkich nijam [nakazów] najważniejsza jest ta, dotycząca spożywania sattwicznych posiłków w umiarkowanych ilościach. Jedno wypowiadziane słowo wywołuje potok słów’.

29. Błogosławiony nauczyciel mówiący: „Kontrola umysłu jest zalecana we wszystkich pismach. Po co ksiażka miałaby być potrzeba aby zobaczyć samego siebie?’

30. Błogosławiony, który poucza: ‘Pragnienia i cała reszta są grą atomów [wasan]. Zaniechanie pragnień to jnana’.

31. Błogosławiony wyzwolony nauczający: ‘Pozbądź się rozróżnienia na mężczyznę i kobietę. Małżeństwo jest sposobem na osiągnięcie tego’.

32. Błogosławiony szlachetny, który wyjaśnia: 'Dawanie innym jest dawaniem samemu sobie. Wiedząc to, kto powstrzyma się od dawania?’.

33. Błogosławiony ideał pokory, który mówi: ‘Im więcej pokory, tym więcj korzyści. Pozbądź się nienawiści, nawet do ludzi nikczemnych’.

34. Błogosławiony przyjaciel nauczający: ‘Kiedy pojawia się „ja”, pojawia się wszystko inne. Kiedy „ja” znika, wszystko inne znika wraz z nim’.

35. Błogosławiony instrułujący: ‘Nie cofaj swych słów. Trzymaj się z dala od spraw innych ludzi’.

36. Błogosławiony pouczający: ‘Jeśli zostałeś obdarzony łaską, dobrze jest samemu praktykować duchową wspinaczkę’.

37. Błogosławiony jogin mówiący: ‘Nie jest bezpiecznym porzucenie tradycyjnych reguł zachowania. Rozważ je i zrozum ich ukryty sens’.

38. Błogosławiony nauczający w milczeniu: ‘Uwierz, że Bóg kieruje wszystkim. Traktuj świat jak sen’.

39. Błogosławiony Pan, który poucza: ‘Jest właściwym, aby żona słuchała głosu męża. Tak postępując zapewni sobie udział w spokoju jaki ma jej mąż’.

40. Błogosławiony nauczyciel mówiący: ‘Zanurz umysł w Jaźni. Wiedz, że tylko to jest honorowaniem nauczania Guru’.

41. Błogosławiony udzielający pouczenia: ‘Nie ma potrzeby abyś ofiarował mi cokolwiek. Wystarczy jeżeli usuniesz poczucie zróżnicowania’.

42. Błogosławiony, który mówi: ‘Okazywanie szacunku jest potrzebe tylko na potrzeby zewnętrznego widowiska. Kiedy mąż i żona są w sypialni, gdzie wtedy miejsce na formalny respekt?’.

43. Błogosławiony Guru, który nawet błędy przyjmuje jak zasługi. Błogosławiony jnani, który przygarnął mnie, człowieka podobnego psu, który nie uprawiał właściwego tapasu.

44. Błogosławiony najsłodszy, który niczym słońce powoduje rozkwit serc u swoich wyznawców. Błogosławiony wolny od skaz, który zamieszkuje pod piękną Arunaczalą.

45. Błogosławiony duchowy krezus, który pojawił się w świętym mieście Tiruchuzhi. Błogosławiony wspaniały, narodzony z pełnej łaski Sundaram Iyer.