Śri Sadhu Om - Ścieżka Śri RamanyŚcieżka Śri Ramany

Atma-vichara Patikam - Jedenaście wersów o Atma-vicharze

1. Myślenie jest aktywnością mentalną (vritti); bycie nie jest aktywnością mentalną ! Jeśli badać: „Kto myśli”, myślenie dobiegnie końca! Czyż ty miałbyś nie istnieć kiedy nie istnieją myśli? Przebywanie w źródle powstawania myśli jest stanem przebywania w Jaźni! Zatem bądź!

2. Ten kto myśli, jest indywidualną duszą (jiva); ten kto jest, jest Najwyższym (Brahman)! Jeżeli myślący myśli z wielką miłością o Tym co zawsze jest, wówczas ta myśl, umiłowanie bycia, zniszczy całe myślenie. Kiedy myślący umiera w ten sposób wraz z całym myśleniem, to co pozostaje jest jednym z Najwyższym (siva-sayujyam)!

3. Ten kto myśli ‘ja’ (jestem tym i tamtym) jest jedną spośród myśli. Ze wszystkich myśli, myśl ‘ja’ (jestem tym i tamtym) jest pierwszą. Dusza (jiva) myśląca ‘ja’ (jestem tym i tamtym) jest tylko naszym odbiciem, gdyż my nigdy nie myślimy ‘ja’ (jestem tym i tamtym), kiedy jaśniejemy jako To (Najwyższe).

4. Myśl ‘ja’ (jestem tym i tamtym) nie istnieje w głębokim śnie. Myśl ‘ja’ (jestem tym i tamtym) nie istnieje również w stanie Jnany. Ponieważ to ‘ja’ pojawia się i znika pomiędzy (tymi dwoma stanami), jest więc nierzeczywiste; stąd owo ‘ja’ jest tylko myślą.

5. Pojawianie się myśli ‘ja’ jest w istocie pojawianiem się nieszczęścia! Myśl ‘ja’ jest tym, co nazywane jest ego. Myśl ‘ja’ zostaje powołana do istnienia i umacnia się wyłącznie w skutek braku badania! Jeżeli jednak, zamiast wzmacniać to ‘ja’, bada się: „Kim jest to ‘ja’?” wówczas to ‘ja’ znika, tracąc swoje istnienie.

6. Druga i trzecia osoba (obiekty) żyją wyłącznie na skutek istnienia korzenia, pierwszej osoby (podmiotu lub ego). Jeżeli niestały umysł skierować na pierwszą osobę, pierwsza osoba przestanie istnieć, a To co naprawdę istnieje, będzie jaśnieć. Ta niezniszczalna, prawdziwa Jaźń jest Jnaną.

7. Myślenie o drugiej i trzeciej osobie jest zwykłą głupotą, gdyż poprzez takie myślenie mentalna aktywność (mano-vritlis) umacnia się! (Z drugiej strony) przylgnięcie do pierwszej osoby jest równoznaczne z samounicestwieniem, gdyż tylko poprzez wnikanie w pierwszą osobę umiera ego.

8. Zajmowanie się drugą i trzecią osobą, zamiast zwrócenia się i skierowania uwagi na pierwszą osobę, wynika wyłącznie z ignorancji (ajnana). Jeżeli zapytasz: „Czy aby kierowanie uwagi na ego nie wynika również z ignoracji?”, posłuchaj:

9. Powód, dla którego ‘ja’ umiera jeśli wnikać w nie badając: „Kim jest to ja?”, jest następujący: Myśl ‘ja’ jest odbitym promieniem Jaźni (Jnany) (i tylko ta myśl jest bezpośrednio połączona z Jaźnią, podczas gdy inne myśli nie są), tak więc kiedy uwaga posuwa się po owym promieniu ‘ja’ coraz głębiej i głębiej, staje się on coraz krótszy i krótszy, a kiedy całkowicie znika, to co wówczas jaśnieje jako „Ja” jest Jaźnią (Jnaną).

10. Nie podejmuj jakichkolwiek działań myśląc: „powinienem to zrobić”. Nic nie jest robione przez ciebie, (gdyż) ty jesteś po prostu niczym! Wiedz o tym od początku, a pozbędziesz się poczucia ‘ja działam’; wszystko będzie we właściwy sposób wykonane przez Niego, zaś twój spokój pozostanie niezmącony!

11. Kiedy bada się: „Co jest rzeczywiste”, okazuje się, że nic na tym świecie nie jest rzeczywiste; tylko Jaźń jest rzeczywista (satyam). Dlatego pozwólmy sobie na to, aby zrzec się wszystkiego pozostając niezmiennie jako Rzeczywistość (sat). To jest jedynym nakazem jaki pozostawił nam nasz Nauczyciel Śri Ramana.