Aktualne i przyszłe wydarzenia okiem astrologa.Tytułem wstępu:

Poniżej zamieszczamy prognozę astrologiczną na najbliższe kilka lat.

Czynimy to w drodze absolutnego wyjątku - co do zasady nie umieszczamy na naszych stronach żadnych tematów innych niż te bezpośrednio związane z nauką Ramany Maharishi i jego ścieżką. Wszelkie podobne prognozy i przepowiednie traktujemy z założenia z dużym dystansem, w szczególności wieszczące końce świata i nowe ery. W tym wypadku czynimy jednak inaczej z następującego powodu.

Do autorki poniższej prognozy zostaliśmy skierowani w sposób nader osobliwy, przypominający charakterystyczny dla Ramany Maharishi sposób komunikowania ważnych spraw. Tak Bhagawan przekazywał swoim uczniom istotne informacje. Uznajemy więc, że może to być wskazówka od Śri Ramany; odkładamy zatem na bok swój sceptycyzm i umieszczamy ją tutaj z domniemaniem, że może być ważna dla kogoś z odwiedzających naszą stronę.

Nie bez znaczenia w tym wszystkim jest również fakt, że owa kobieta okazała się być osobą uprawiającą nie pospolite wróżbiarstwo, lecz „astrologię duchową”, zorientowaną na pomoc ludziom w ich duchowej drodze, na tyle oczywiście na ile astrologia może być w tym pomocna.

To co tutaj prezentujemy nie jest dosłownym przytoczeniem jej słów, lecz sporządzonym przez nas krótkim resume z tego co mówi.

Nie trzeba dodawać, że nie ma żadnej gwarancji na sprawdzalność przytoczonej poniżej prognozy. Osobiście znamy wcześniejsze progonozy uznanych astrologów, przewidujących równie wielkie przeobrażenia na świecie, które okazały się całkowicie nietrafione.

W kontekście ewentualnych sztormów przywołujemy również słowa Muraganara, które Bhagawan Ramana polecił przetłumaczyć i zaadresować do osoby, która przechodziła akurat ciężki okres. Mówią one (nie jest to cytat dosłowny):
"... że Bhagawan Ramana bierze na swoje barki – ponieważ taki jest jego los – ciężary wszystkich tych, którzy przychodzą do jego stóp i uznają go za swe jedyne schronienie, i że jakiekolwiek niebezpieczeństwo może grozić jego wyznawcom, nie mają oni powodu do obaw, oraz że Bhagawan ocalił jego, Muruganara, nakazując mu, żeby się nie bał".

Zwracamy także uwagę na słowa Śri Ramany w których daje on taką oto radę: „Nawet w obliczu śmierci, nigdy, nawet wtedy, nigdy nie porzucaj tego jednego: Atma-vichary”.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------PROGNOZA 2022-2030.

 • Aktualnie przechodzimy okres transformacji na drodze do nowego rozdziału dziejów.
 • Nowe poprzedza upadek starego. Następuje rozpad starych struktur. To dzisiaj widzimy na świecie.
 • Ten proces jest głęboki i bolesny. Nieuchronny. Aktywne są siły ciemności niosące zniszczenie.
 • Te siły próbują urządzić świat po swojemu. Świat tyranii i totalnej kontroli. To im się nie uda.
 • Transformacja odbywa się na wielu planach, nie tylko materialnym. Plan duchowy ma wiodące znaczenie.
 • Ten proces potrwa do 2025 roku.
 • W wymiarze materialnym transformację trzeba przetrwać, nie da się jej uniknąć ani zatrzymać. W wymiarze duchowym można sobie pomóc.
 • Jeśli chcesz sobie pomóc, ukierunkuj się na światło, nie na ciemność.
 • Nie poddawaj się lękowi. Siły ciemności wywołują lęk i na nim operują. Tak ciągną na dno.
 • Ufaj. Pracuj nad duchowością. To daje ochronę. Zamknij dostęp lękowi. Lęk pozbawia ochrony
 • Nie dawaj uwagi toksycznej narracji indukującej lęk. Nie daj się ściągnąć na dno.
 • Im wyżej jesteś duchowo, tym lepiej. Wszyscy przejdą próbę ducha. Nie wszyscy pomyślnie.
 • Od 2025 formuje się nowa era, początkowo oferując dwutorowość.
 • W 2030 ten proces jest domknięty. Nastaje nowa cywilizacja.
 • To cywilizacja z wyższej półki. Cywilizacja wolności. Koniec wyzysku i ucisku.
 • Nowe rozwiązania, nowe możliwości, nowe sposoby życia. Świat ludzi ducha.
 • Jest dobrze. Ufaj. Pracuj nad duchowością. To się opłaci.
 • Cierpliwość się opłaci.

PS Data 2025 jest zgodna z niektórymi (nie ma co do tych dat zgody) wyliczeniami hinduskich ekspertów końca tzw. Kali Yugi, czyli Ciemnego Wieku - najmroczniejszych czasów w dziejach ludzkości; czasów, kiedy ludzkość (tj. zdecydowana większość ludzi) zsuwa się na ścieżkę nieprawości, zatraca w materii, ciemności i ignorancji przy jednoczesnym zaniku pierwiastka duchowego lub przeobrażeniu go w formy gdzie dominują sztywne zasady, rytuały, ceremonie, mechaniczne odklepywanie modlitw czy składanie ofiar.