Swami Annamalai - Final TalksRozmowa 14

Pytający: Podczas głębokiej medytacji odczuwam spokój. Jednak ciągle mam wrażenie, że spokój ten jest czymś, co przychodzi i odchodzi. Wiem, że to jest tylko koncepcja; chciałbym się jej pozbyć i mieć bezpośrednie doświadczenie spokoju, który nigdy nie przemija.
Bhagawan mówił: „Przez cały czas jesteś Jaźnią. Pozbądź się tylko swojego wyobrażenia o tym, że Nią nie jesteś”. Jak tego dokonać?

Swami Annamalai: Jaźń jest spokojem i szczęśliwością. Urzeczywistnienie w sobie spokoju i szczęśliwości jest prawdziwym urzeczywistnieniem Jaźni. Nie można wprowadzać rozróżnienia pomiędzy spokojem, szczęśliwością i Jaźnią. To nie są oddzielne aspekty. Pojawia się myśl, że spokój i szczęśliwość znajdują się w tobie, poszukujesz więc sposobu, aby je odnaleźć, jednak w tym momencie jest to tylko zabieg konceptualny.
Zapytaj siebie: ‘U kogo pojawiła się ta koncepcja? Kto myśli tę myśl?’
Jeśli chcesz by idea została zastąpiona bezpośrednim doświadczeniem, musisz podążać tym tropem. Spokój nie jest pojęciem, nie pojawia się i nie znika. Ty zawsze jesteś Tym. Więc pozostań jako To. Nie ma narodzin, nie ma śmierci, nie ma zniewolenia, nie ma wyzwolenia. Spokój jest ponadczasowy, wolny od wszelkich myśli i pojęć. Koncepcja ‘ja jestem tym ciałem’ jest cieniem, który przysłania tę prawdę. To jej należy się pozbyć.

Pytający: Więc wyobrażenie o byciu ciałem i umysłem powraca przysłaniajac rzeczywiste doświadczenie?

Swami Annamalai: Tak, właśnie tak. Podczas snu nie ma koncepcji ‘ja jestem ciałem’. We śnie każdy znajduje ukojenie, co jest wynikiem nieobecności myśli w tym stanie. To pojawianie się myśli powoduje wszystkie nasze problemy. W czasie głębokiego snu nie ma oddzielnego bytu, gdyż nie ma myśli, które tworzyłyby ten byt. Po przebudzeniu pojawia się pierwsza myśl: ‘ja jestem ciałem” przynosząc ze sobą podział, zagubienie i wątpliwości. Jeśli byłbyś w stanie uwolnić się od niej na jawie, wówczas osiągnąłbyś poznanie: ‘ja jestem Ramaną, ja jestem Arunaczalą, wszystko jest mną’. Rama, Kriszna etc. – wszystko jest tobą. Myśl ‘ja jestem ciałem’ to jedyna przeszkoda, która odcina cię od tej wiedzy, świadomości tego faktu.
Jnani nawet w stanie jawy wolny jest od ograniczających myśli, nie posiada ego identyfikującego się z nazwami czy formami. Jest to krystalicznie czysty stan. Bhagawan Ramana nie posiadał ego, był wolny od ograniczających myśli, dlatego miał bezpośrednie poznanie siebie jako tego pokoju i tej szczęśliwości, których ty szukasz.

Pytający: W jaki sposób można uniknąć przywiązania do formy Guru, jego osobowości i miejsca gdzie mieszkał?

Swami Annamalai: Jeżeli całkowicie porzucisz przywiązanie do ciała i umysłu, automatycznie znikną wszystkie pozostałe przywiązania. Identyfikuj się z Tym, co nie jest ani ciałem ani umysłem, a wszystkie przywiązania odejdą. Możesz skupić swoja uwagę tylko na jednej rzeczy w danym momencie. Jeżeli jest to ciało bądź umysł, siłą rzeczy nie może to być Jaźń. I odwrotnie, jeśli skupisz uwagę na Jaźni będąc przez nią pochłonięty, nie będziesz pamiętał ani o ciele ani o umyśle.
Każdej nocy pozwalasz, aby przywiązanie do ciała i umysłu odeszło, co skutkuje doświadczeniem pokoju, szczęśliwości i jedności. Możesz zrobić to samo w stanie jawy doświadczając tego spokoju, szczęśliwości i jedności, nie dając wiary tworzącym podziały myślom. Staw opór ograniczającym myślom. Zastąp je innymi, np.: ‘Wszystko jest mną, Jaźnią. Wszyscy są mną. Wszystkie zwierzęta, wszystkie przedmioty są mną’. Stajesz się tym, o czym myślisz. Jeśli rozumiesz i doświadczasz, że wszystko jest tobą, w jaki sposób miałbyś coś lubić lub czegoś nie lubić? Jeżeli wszystko jest tobą, wtedy nie ma miejsca na próby unikania czegokolwiek, nie ma impulsu różnicującego dla powstania jakiejkolwiek preferencji.
Jeżeli potrzebujesz dokonać podziału, oddziel się od złego towarzystwa oraz złych myśli i unikaj ich. Jeśli nagle w nocy poczujesz zimno, okrywasz się kocem. Okryj się kocem oddzielenia, kiedy czujesz, że złe towarzystwo lub złe myśli ściągają cię w dół.
Od czasu do czasu będziesz potrzebował to robić, jednak Jnani jest od tego wolny, ponieważ nic nigdy nie jest w stanie przywrócić go do stanu fałszywej identyfikacji. Przebywa on niezmiennie w stanie wiedzy o tym, że wszystko jest nim. Koncepcja, jakoby istniało cokolwiek oddzielnego od jego własnej Jaźni, już nigdy więcej nie może w nim powstać.