Śri Ramana Maharishi


“Łaska Satguru jest jak ocean. Jeżeli przychodzisz ze szklanką, nabierzesz tylko szklankę. Nie ma sensu narzekać na brak szczodrości oceanu; im większe naczynie przyniesiesz, tym więcej otrzymasz. Wszystko zależy od ciebie.”Bhagawan Śri Ramana Maharishi - Mędrzec z Arunaczaliramana joga

"A gdy się starało zbliżyć swą ludzką świadomość do Maharisziego, spotykało się bezkres, nieskończoną, niemożliwą do ogarnięcia wielkość, jakby jego indywidualność nie istniała oddzielnie od Świadomości Kosmicznej; odczuwało się w nim Boga niejako bezpośrednio, «dotykalnie». Osobiście widziałam w nim «soczewkę» bożej światłości, żywą, nieskończoną Prawdę, a nie człowieka. "
-------------------------------------- - Wanda Dynowska.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Przed lekturą naszych stron prosimy o zapoznanie się z informacjami znajdującymi się na podstronie O nas
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Śri Ramana Maharishi urodził się 30 grudnia 1879 roku w bramińskiej rodzinie we wsi Tiruchuli, leżącej na południu Indii w stanie Tamil Nadu około trzydziestu mil od miasta Maduraj, otrzymując imię Venkataraman. Jego ojciec zmarł, gdy miał dwanaście lat i od tego czasu wychowywany był przez matkę i wujów.

W dzieciństwie przeszedł ceremonię upanajany, w której chłopcu z warny braminów po raz pierwszy zakłada się świętą nić bramińską upawita. Poza tym nie przechodził żadnych szczególnych inicjacji ani namaszczeń, do szesnastego roku życia nie wyróżnając się specjalnie spośród równieśników(1). Wówczas siłą przeznaczenia trafiła w jego ręce jedna ze świętych ksiąg tamilskich Peryia Puranam, przedstawiająca opowiadania z życia sześćdziesięciu trzech świętych kultu Śiwy, w którą zagłębił się aż "do utraty tchu". Uderzyło go to, iż Bóg, zdający się dotąd odległym, niepojętym olbrzymem, może być osiągalny dla swoich żarliwych wyznawców, że można go dosięgnąć, z nim obcować i ukochać go najwyższą miłością; że całkowite zatonięcie w duchowej praktyce dało tylu świętym poznanie go i nieopisane szczęście. Wielu twierdzi, że młody Ramana już wówczas był na takim samym stopniu doskonałości co święci opisywani w owym dziele, a nawet, że przekroczył już ten duchowy poziom.

W kilka miesięcy później doszło do wydarzenia zmieniającego całe jego życie, a właściwie odsłaniającego dokładnie jego przeznaczenie, wielkość i osiągnięte duchowe szczyty. Sam Maharishi opisał to zdarzenie następująco:

"Ta wielka zmiana w moim życiu zaszła około sześciu tygodni przed moim definitywnym opuszczeniem Maduraj. A była zupełnie nagła. Siedziałem sam w pokoju na pierwszym piętrze domu mego stryja. Chorowałem w ogóle niezmiernie rzadko, a w ów dzień absolutnie nic mi nie dolegało; aż oto nagle ogarnął mnie przerażający lęk przed śmiercią. W stanie mego zdrowia nic nie mogło być tego przyczyną; nie starałem się też przyczyny tej szukać i lęk mój uzasadniać. Po prostu czułem ponad wszelką wątpliwość: «zaraz umrę», i począłem zastanawiać się, co mam zrobić. Nie przyszło mi wcale do głowy, by zwrócił się do lekarza, rodziny lub przyjaciół; czułem, iż mam stanąć z tym faktem twarzą w twarz, zupełnie sam.
Ów wstrząs przenikliwego lęku przed śmiercią(1A) skierował mój umysł w głąb i powiedziałem sobie wewnętrznie, bez formułowania słów: «Oto przyszła śmierć, ale cóż to znaczy? Co ma umrzeć? To ciało umiera.» I od razu zacząłem przeżywać oczekiwany akt śmierci. Położyłem się wyciągając sztywniejące członki, jakby rigor mortis już mnie ogarniał, tak by wnikanie w siebie nabrało jak najwięcej realności. Zatrzymałem oddech, zacisnąłem usta, aby żadne słowo się z nich nie wymknęło, ani «ja», ani żadne inne. «Ciało to już umarło; zaniosą je i spalą na popiół na stosie pogrzebowym. Ale czyż ze śmiercią tego ciała umarłem i ja? Czy to ciało to ja? Wszak jest ono bezwładne i nieme, a JA czuję pełnię sił swego istnienia, a nawet słyszę głos mej Jaźni wewnątrz, w głębi, zupełnie poza ciałem. A więc jestem Duchem transcendującym ciało. Ciało umiera, ale Ducha, który jest ponad nim, śmierć nie może dotknąć. Jestem więc nieśmiertelnym Duchem».
A nie były to mgliste, niewyraźne myśli; były to błyskawice świadomości, żywej bezpośrednio przeżywanej prawdy, niejako poza procesem myślowym. «Ja» było czymś bardzo realnym, jedyną realną rzeczą w tym stanie, a cała świadomość, dotąd związana z ciałem, była teraz ześrodkowana w tym «Ja». Od tej pory «Ja» [Jaźń] siłą potężnego przyciągania skupiło cała swą uwagę na sobie. Lęk przed śmiercią na zawsze zniknął.
Zatopienie w Jaźń było od tego dnia nieprzerwane. "(1B)


Biografowie Maharishiego różnie to przeżycie interpretują. Najczęściej określają je mianem śmierci mistycznej, ostatnim etapem duchowej scieżki owocującym urzeczywistnieniem Jaźni i Wyzwoleniem [Moksza, Mukti]. Mniej liczni utrzymują, że było to pierwsze oświecenie, a po nim nastąpiły lata tzw. tapasu, tj. surowej dyscypliny i wysiłku w coraz głębszym sięganiu w głębiny Ducha, aż do zupełnego stopienia się z nim na stałe. Większość skłania się jednak ku tezie, że wszelkie dyscypliny i wysiłki miał już Maharishi za sobą, że w poprzednich żywotach osiągnął już ich szczyty, a w obecnym wystarczyło jednego silnego wstrząsu, by całkowicie dojrzała, dorosła i z Bogiem już zjednoczona Świadomość na trwałe "przenikęła" niejako w to ciało i poczęła wyrażać się w codzienności. Własne słowa Maharishiego, różne wzmianki i napomknienia potwierdzają to stanowisko.

Od tego dnia Ramanę Maharishi uznaje się za urzeczywistnionego Mędrca [tego, który po zerwaniu węzła ciało-świadomość urzeczywistnił swoją prawdziwą naturę i trwale przebywa w transcendentalnym, niedualnym stanie Jaźni], Jivanmuktę [tego, który jest wyzwolony za życia w ciele] czy Jnaniego [tego, kto osiągnął prawdziwą wiedzę - Jnanę].

Śri Ramana nie miał żyjącego w ciele nauczyciela [Guru] i nie znał przedtem żadnych duchowych metod ani ksiąg [prócz wspomnianej jednej] - "osiągnięcie" w takich warunkach Wyzwolenia [Moksza, Mukti], w dodatku tak nagłego, jest niezmiernie rzadkim, o ile nie bezprecedensowym wydarzeniem w dziejach ludzkości, w historiach życia mędrców i duchowych mistrzów.

Wkrótce po tym wydarzeniu młody Ramana, który od owego dnia zamiast zatapiać się w szkolnych książkach zatapiał się w Jaźni, porzucił rodzinny dom wyjeżdżając do Tiruvannamalai, ośrodka kultu Śiwy i miejsca licznych pielgrzymek, miasta położonego u stóp świętej góry Arunaczali, przez wyznawców(1C) uznawanej za fizyczną manifestację Boga, której imię zawsze rozbrzmiewało w głębinach jego jestestwa.

Udając się do Tiruvannamalai rozpoczął drugi okres po owym pamiętnym przeżyciu, mający trwać kilka lat; zmieniał miejsca pobytu, najpierw w obrębie tej samej świątyni, potem mieszkając w małych, przydrożnych świątyniach albo pod drzewami, a jeszcze później po grotach na stokach Arunaczali - zawsze w tym absolutnym pogrążeniu w świat rzeczywistej, boskiej Świadomości. Przez długi czas nie wymawiał do nikogo ani jednego słowa. Okoliczni mieszkańcy rozpoznający wzniosłą istotę zaspokajali jego materialne potrzeby przynosząc pokarm, wierząc, że mogą zaskarbić sobie łaski poprzez służbę świętej osobie. Choć część otoczenia i biografów uważała ten okres za wstęp do Wyzwolenia, czyli trudną drogę duchowego tapasu, to było to tylko bezpamiętne pogrążenie się w bezkres Rzeczywistości.

Około 1899 roku Śri Ramana na dłużej zamieszkał w jaskini Virupaksha położonej na południowo-wschodnim stoku Arunaczali pozostając tam mniej więcej do 1915-1916 roku, by następnie - wraz z matką i młodszym bratem, którzy nieco wcześniej do niego dołączyli - przenieść się do wzniesionej nieopodal niewielkiej Skandaśramy, gdzie zamieszkiwał do 1922 roku.

"Najwyższy kieruje przeznaczeniem dusz, zależnie od karmy każdej z nich. To, co nie jest przeznaczone, nie wydarzy się, choćbyśmy się o to najusilniej starali. A to, co jest przeznaczone, stanie się, choćbyśmy wszystko robili, by tego uniknąć. Jest to niezawodne i pewne. Najlepiej więc pozostawać w milczeniu."Otoczenie poznawało jego mądrość i potęgę stale, acz powoli. Zaczęło się od prostych okolicznych chłopów, potem przychodzili inteligentniejsi i bardziej nabożni ludzie oraz różnego rodzaju sannjasini, potem uczeni w pismach, pandici, jogowie, swami, intelektualiści, lekarze, prawnicy itd. Szczególną rolę w rozpowszechnieniu - zarówno w Indiach jak i na całym świecie - wiedzy o tym wyjątkowym człowieku odegrała opublikowana w 1934 roku książka Paula Bruntona "A Search in Secret India" [polski tytuł: "Scieżkami jogów"], po ukazaniu się której do aśramy pod Arunaczalą zaczęli licznie zjeżdzać pielgrzymi z całego świata. Sam Paul Brunton nazywał Ramanę ostatnim z wielkich duchowych gigantów Indii.

Jeden z pierwszych zachodnich uczniów, gdy po raz pierwszy zobaczył Maharishiego, zadał typowe dla człowieka zachodu pytanie:
"Czy i jak mogę pomóc światu?" Na co otrzymał równie charakterystyczną odpowiedź:
"Dopomóż przede wszystkim sobie, a tym samym pomożesz światu. Nie możesz pomóc światu, jeśli nie pomożesz sobie."

Pewnego dnia zjawił się "przypadkiem" sławny już i wielce poważany mistrz Ganapati Muni. Był człowiekiem wybitnym, znanym, gdyby mu na tym zależało mógłby zająć pierwsze miejsce wśród pisarzy i filozofów swych czasów, ale interesowała go bardziej droga duchowej praktyki - doszedł w niej do znacznych wyżyn; miał wielu uczniów, tak w swych świeckich jak i duchowych umiejętnościach; miał wpływy, powodzenie, zaufanie setek ludzi, a jednak ani spokoju, ani bezpośredniego odczucia Boga. Nie spotkał nigdy silniejszego i mądrzejszego od siebie duchowego praktyka; czuł jednak niedosyt i pragnął kierownictwa. Męczył się i nie wiedział co dalej począć. W takim stanie udał się do groty, którą zamieszkiwał wówczas Maharishi. Rozpoznając w siedzącym przed nim młodzieńcu urzeczywistnionego mędrca, rzucił mu się do stóp i drżącym ze wzruszenia głosem powiedział: "Wszystko co można było przeczytać z filozofii i duchowości - przeczytałem; opanowałem w pełni Wedanta-Śastry, praktykowałem bez końca mantra-dżapę, a jednak nie pojąłem jeszcze, na czym polega prawdziwy tapas. Po to przychodzę do ciebie, poucz mnie, oświeć, powiedz proszę czym jest prawdziwy tapas."

Ramana Maharishi zwrócił wzrok na uczonego i patrzył na niego bez słowa.

Po chwili Ganapati Muni powiedział: "Czytałem o takim milczącym pouczeniu [mouna-upadesa] w śastrach, ale nie jestem w stanie go odczytać. Błagam, przekaż mi to słowami."

Po kolejnych kilku minutach milczenia Maharishi powiedział: "Kiedy badasz skąd wyłania się poczucie «ja», cały umysł roztapia się w Tym; to jest tapas."

Na co Ganapati Muni, przyzwyczajony do praktykowania mantra-dżapy, zapytał: "Czy ten stan można osiągnąć również poprzez mantrę?"

Po upływie kolejnej chwili Śri Ramana odparł: "Gdy powtarzasz mantrę i badasz, czym jest źródło, z którego wydobywa się dźwięk, umysł roztapia się w Tym; to jest tapas."(1D)

Od tego dnia Ganapati Muni, rozpoznając wielkość zamieszkującego jaskinię mędrca i wyjatkowość udzielonych mu pouczeń, pozostawał blisko Ramany; był tym, który nadał mu nowe, "duchowe" imię pod którym znany jest na całym świecie:

Bhagawan Śri Ramana Maharishi.

"Ten, kto wyrzeka się światowego życia, jest miliony razy lepszy od tego, kto żyjąc z rodziną wykonuje dobre uczynki.
Ten, kto wyrzeka się umysłu, jest miliony razy lepszy od tego, kto rezygnuje z domu i rodziny.
Lecz jak opisać wielkość tego, kto przekracza umysł i całą dualność?"Z biegiem czasu coraz więcej ludzi poczęło odwiedzać skalne ustronie by spotkać się z tym niepospolitym człowiekiem. Po śmierci matki w 1922 Śri Ramana przeniósł się do małej chatki zbudowanej przy jej grobie u stóp Arunaczali, a nieprzerwany ciąg odwiedzających wzmagał się z roku na rok. W latach 20-tych i 30-tych XX wieku miejsce to - pod czujnym okiem Śri Ramany i bezpośrednim nadzorem otrzymującego od niego dzień po dniu szczegółowe instrukcje Swamiego Annamalai - rozbudowano tworząc Ramanasramam, który w tym miejscu istnieje i działa do dzisiaj.

Śri Ramana pozostał u stóp Arunaczali do końca swoich ziemskich dni, przyciągając rzesze wielbicieli, którzy w jego milczącym oddziaływaniu znajdowali przedsmak najwyższego szczęścia, rzeczywistego Boga. Jego drzwi były zawsze otwarte dla odwiedzających aśramę pielgrzymów - nawet w dniu, w którym ciało umierało, jego życzeniem było, aby wszyscy odwiedzający mieli do niego niezakłócony dostęp.

Przybywając pod Arunaczalę młody Ramana pozbył się wszystkiego co posiadał - resztek pieniędzy, które przywiózł ze sobą, drobnych przedmiotów, ubrań; założył kaupinę [przepaskę biodrową], która wraz z drewnianym kijem i dzbankiem na wodę stanowiła cały jego osobisty majątek przez wszystkie kolejne lata.

Od dnia przybycia pod Arunaczalę nigdy nie dotykał pieniędzy ani się nimi nie zajmował - żył z tego, co otrzymał od ludzi. Nigdy nie pobierał opłat za swoje nauki czy udzielane darśany. Na początku jadł tylko to, co przynieśli mu życzliwi ludzie; w pierwszym okresie był to zwykle jeden skromny posiłek dziennie. Nawet kiedy zbierający się wokół niego uczniowie schodzili z Arunaczali prosić o jedzenie, nie pozwalał im przyjmować więcej ponad potrzeby jednego dnia.

Póżniej, kiedy powstał już Ramanasramam, każdy przynoszony do aśramu dar był natychmiast dzielony pomiędzy osoby znajdujące się w holu. Z czasem, gdy przybywało pielgrzymów i wielu z nich tradycyjnie przynosiło ze sobą w darze coś do jedzenia, nie sposób było dłużej kontynuować tej praktyki. Wszystkie dary były więc przekazywane do kuchni i dzielone między pielgrzymów w czasie posiłku. Każdy, kto przybywał do aśramy, był najpierw pytany o to, czy jest głodny i oferowano mu posiłek. Do dziś Ramanasramam jest miejscem w którym kwaterunek i posiłki dla mieszkańców, gości i potrzebujących są oferowane za darmo.

14 kwietnia 1950 roku Śri Ramana Maharishi opuścił ciało; jednak jego oddziaływanie i milczące nauczanie nie skończyły się – istnieją nadal z całą mocą i intensywnością.

Jak sam powiedział na chwilę przed śmiercią ciała:

Nigdzie nie odchodzę. Dokąd miałbym pójść?”.

______________
(1) Czytając biografie czy noty biograficzne Śri Ramany Maharishi warto zwrócić uwagę na to, że nie zawsze są one jednakowo rzetelne i poprawne. Co zrozumiałe, mogą zdarzyć się drobne błędy czy niewielkie nieścisłości, trudniej jednak zrozumieć, gdy pojawiają się w nich przez nikogo nie potwierdzone, całkowicie sprzeczne z dobrze znanymi faktami informacje.

Przykładowo już za życia Ramany ukazała się publikacja w której autor twierdził, że Śri Ramana jest prawnikiem, który po wyjątkowo niefortunnej dla siebie sprawie sądowej porzucił żonę z dziećmi salwując się ucieczką w góry i skrywając w jaskiniach jako sannjasin. W internecie z kolei spotkać można informację, jakoby Śri Ramana w wieku dziecięcym przeszedł kilka różnych tajemnych inicjacji właściwych dla eliatnej kasty braminów, od siódmego roku życia odmawiał trzy razy dziennie po 108 razy Gajatri mantrę oraz całe Sandhja Wandanam i znał na pamięć cztery Wedy w Sanskrycie, sugeruje się również, że w aśramie Śri Ramany ukrywało i obecnie ukrywa się przed nieposiadającymi odpowiednich do przystąpienia do ekskluzywnej kasty braminów kwalifikacji ludźmi zachodu pełnię nauk Bhagawana.

To wszystko nie ma nic wspólnego z faktami, przywołujemy to w tym miejscu tylko po to, żeby zasygnalizować występowanie takiego zjawiska, przestrzec czytających i wyczulić ich na tego typu dezinformację.

Przytaczając na naszej stronie wydarzenia z życia Śri Ramany staramy się czynić to możliwie jak najrzetelnej i unikać fikcyjnych, zmyślonych historii, których niestety wiele krąży po świecie. Zastrzegamy jednak, że w centrum naszych zainteresowań nie jest biografia Ramany Maharishi, lecz wskazana przez niego bezpośrednia ścieżka do Wyzwolenia, dlatego z góry przepraszamy, jeśli czytelnik znajdzie i na naszych stronach jakieś biograficzne nieścisłości.

(1A) Pewna część adeptów duchowych podejmujących próby praktykowania Atma-vichary skarży się na „pojawiający się w czasie praktyki lęk”. Niektórzy czytając podany przez Śri Ramanę i przytoczony tutaj opis spontanicznego aktu Atma-vichary jaki miał miejsce w jego przypadku dochodzą do wniosku, że taki lęk jest czymś normalnym i charakterystycznym dla praktyki samobadania „bo przecież nawet Ramana Maharishi się z nim zmagał, jak sam to opisuje”.

Stan Jaźni jest stanem nieobecności lęku [co obszerniej zostało przez Bhagawana wyjaśnione w pouczeniach zapisanych np. w Guru Vachaka Kovai] a ponieważ istota praktyki samouważności polega na trzymaniu się Jaźni z wyłączeniem wszystkiego innego, nie może być w niej lęku, gdyż te dwie rzeczy wzajemnie się wykluczają. Gdyby w istotę praktyki Atma-vichary był wpisany lęk, nie mogłaby ona żadną miarą doprowadzić do stanu zniweczenia ego.

To prawda, że w przypadku Śri Ramany Maharishi pojawił się potężny lęk przed śmiercią, jednak miało to miejsce przed przystąpieniem do praktyki zaś praktyka Atma-vichary była na ten lęk odpowiedzią i lekarstwem, w wyniku zastosowania którego lęk na zawsze zniknął. Tak jak trudno w lekarstwie dopatrywać się choroby tak i wnikliwiej patrząc w praktyce Atma-vichary Bhagawana nie dopatrzymy się żadnego lęku, próżno go też szukać go u praktykujących ją.

Jeżeli u adepta praktykującego lub usiłującego praktykować samobadanie pojawia się lęk, to ma to miejsce albo na skutek pramady czyli nieuważności Jaźni co równa się wyjściu z praktyki albo na skutek braku dostatecznej czystości umysłu i braku ukierunkowania go na pierwszą osobę, potrzebnych do pełnej samouważności, albo po prostu nie doszedł on jeszcze do etapu właściwej Atma-vichary, co na jedno wychodzi.

W każdym wypadku konieczny jest wysiłek i łaska by przywrócić praktykę samouważności i/lub oczyścić i ukierunkować umysł na tyle, by zacząć poprawnie wykonywać właściwą praktykę.

Do tego tematu Śri Ramana odnosi się w 174 wersie Guru Vachaka Kovai, gdzie wyjaśnia, że lęk i cielesne sensacje u niektórych aspirantów próbujących wejść w stan samadhi wynikają z wciąż aktywnej ego-świadomości i znikają po wejściu w czystą samouważność.

Natomiast w wersie 19 Istoty Pouczenia, gdzie definiuje istotę praktyki Atma-vichary, mówi, że samobadanie jest wtedy, kiedy myśl-ja, korzeń myśli [umysłu], znika; a ponieważ lęk może wystąpić tylko w obecności ja-myśli, nie może być mowy o lęku, kiedy ona zniknęła - co za tym idzie nie może być również mowy o lęku podczas poprawnie wykonanej właściwej praktyki Atma-vichary.

Z reguły ludzie skarżący się na występujący u nich lęk nie przebrnęli jeszcze przez fazę początkową wstępu do Atma-vichary i na tym etapie borykają się z tego typu problemami.

(1B) Chociaż może się wydawać, że użyte tutaj słowa opisują wcale nienadzwyczajne zjawisko, to faktycznie jest inaczej – jest to próba opisu kulminacji fenomenu urzeczywistnienia najwyższej ludzkiej możliwości i wartości, która wydarza się niezwykle rzadko i jest ewenementem na skalę światową.

I choć słowa Śri Ramany prezentują się całkiem zwyczajne, to jest tak tylko dlatego, że zjawisko to wykracza tak dalece poza zasięg słów, że nie są one w stanie żadną miarą oddać tego co opisują. Jako że mowa tutaj o zjawisku transcendentującym umysł oczywistym jest, że należące do królestwa umysłu ułomne słowa nie mogą go poprawnie zobrazować.

(1C) Ilekroć używamy na naszych stronach słowa „wyznawca” mowa o ludziach tęskniących za Najwyższym, kiedy zaś mówimy o „ludziach doczesnych” chodzi o tych, którzy tęsknią za wszelkiego rodzaju dobrami i uciechami jakie oferuje ten świat.

(1D) Opisując na naszych stronach różne wydarzenia z życia Śri Ramany w ciele siłą rzeczy opieramy się na spisanych relacjach ludzi, którzy w tym czasie żyli. Jednakże te same wydarzenia widziane oczyma różnych ludzi mogą być różnie postrzegane, a ich relacje mogą być w znaczącym stopniu różne. Każdy może widzieć i zapamiętać pewne wydarzenia odmienne w zależności od stanu swojego umysłu i innych czynników i dla każdego jego sposób widzenia będzie prawdziwy. Nie możemy też wykluczyć ubarwiania relacji przez niektórych, co bardzo trudno zweryfikować. Prosimy czytelnika, aby nie był zdziwiony, jeśli w innych miejscach zobaczy inny opis tych samych wydarzeń co opisane u nas oraz o wyrozumiałość gdyby okazało się, że jakiś podany przez nas szczegół biografi jest niepoprawny.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Atma-vichara.Nasze ludzkie życie jest pod jednym względem wyjątkowe.

Tylko w tym ludzkim wcieleniu zostaje nam dana zwykła psychofizyczna egzystencja wpleciona w trzy alternujące stany jawy, śnienia i snu głębokiego wraz z poczuciem czegoś ponad tym, czegoś, co może być doświadczane i przeżywane(2). To coś na Wschodzie nazywane jest naszą prawdziwą Jaźnią, Rzeczywistością lub naszą prawdziwą naturą; to stan istnienia, świadomości i permanentnej szczęśliwości [Sat-Ćit-Ananda], w którym transcendentując niedoskonałą część naszej natury żyjemy na jej wyższym, absolutnym poziomie.

Ten stan jest ostatecznym przeznaczeniem człowieka i najwyższym, najwznioślejszym celem jego życia; bez tego, mówią, nigdy nie osiągniemy ani spełnienia ani prawdziwego, trwałego szczęścia.

Mówi się również, że tylko ta ludzka inkarnacja(2A). daje możliwość świadomego dążenia do tego stanu i "osiągnięcia" go.

Niektórzy zabierają się za to, nie jest to jednak takie proste - wymaga przekroczenia wszelkich ułomności ograniczonej ludzkiej natury i urzeczywistnienia jej doskonałego pierwiastka, co wschodnia myśl duchowa nazywa Wyzwoleniem [Moksza, Mukti] lub urzeczywistnieniem Jaźni. Zwyczajowo jest to zadanie niezwykle, niezwykle trudne, wręcz niemożliwe do wykonania. Za nic nie wiadomo jak to zrobić. W wielu szkołach uważa się, że sam człowiek prawie nic tutaj nie może zdziałać; zaleca się całkowite poddanie Bogu w oczekiwaniu na jego wielką łaskę, która jest niezbędna do osiągnięcia sukcesu, a którą on obdziela wedle swego uznania.

Jednakże wraz z pojawieniem się na świecie Śri Ramany Maharishi następuje w tej kwestii zasadniczy przełom.

Ramana Maharishi głosi, że łaska nie jest czymś, czym Bóg jednego obdarza bardziej, drugiego mniej a trzeciego w ogóle, ponieważ wtedy byłby Bogiem stronniczym i niesprawiedliwym. Bóg – mówi dalej - obdarza wszystkich i każdego zawsze, bez ustanku i obficie swoją łaską jaśniejącą w formie czystej świadomości „ja jestem”(2B) obecnej jednako w każdym z nas. Osiągnięcie spełnienia jest dlatego takie trudne, a brak łaski dlatego tak odczuwalny, że my, uwiedzeni zwodniczą grą opartą o naszą nierzeczywistą niższą naturę, odwracamy się od tej łaski-świadomości zwracając się w stronę uwodzicielskich obiektów, poprzez które daremnie szukamy szczęścia. W ten sposób zamiast przybliżać oddalamy się od naszej prawdziwej natury; zafascynowani zewnętrznymi obiektami zostajemy nimi omamieni i zamknięci w kołowrocie przyziemnej egzystencji, gdzie mieleni jesteśmy kołami cierpień i nieszczęść, z których nijak nie możemy się wydostać.

Jednakże Bhagawan Ramana Maharishi i w tym położeniu nie zostawia nas bez wsparcia.

Nieprawda – mówi – że ty nic nie możesz zrobić - możesz i powinieneś, twój wysiłek ma podstawowe znaczenie i jest niezbędny. Ty, poprzez własny wysiłek, możesz odwrócić się od obiektów i zwrócić w stronę świadomości „ja jestem”, uchwycić się jej i trzymać, w ten sposób zanurzając się w źródle łaski, która sama zniszczy wszystko co niedoskonałe zostawiając samą tylko doskonałą Jaźń, Istnienie-Świadomość-Szczęśliwość. Ja daję ci do tego stosowną metodę - dodaje - i wyjaśniam, jak ją stosować. W ten sposób osiągniesz spełnienie ludzkiego życia i na zawsze uwolnisz się od nieszczęść. Tutaj, w tym życiu, nie czyniąc krzywdy ciału, które kontynuować będzie swój żywot.

Metoda jaką w ten sposób oferuje nam Śri Ramana Maharishi nazywa się Atma-vicharą.

[inne nazwy: Self-enquiry, samobadanie, samouważność, wnikanie w Jaźń, samownikanie, badanie "Kim ja jestem?", badanie "Kim jest ja?", "Who am I?", badanie siebie, badanie Jaźni, atmawiczara, atma vićara, atmavićara, wiczara, vićara, vichara, ścieżka Śri Ramany itp.]

Jest to bezpośrednia ścieżka prowadząca do urzeczywistnienia Jaźni, która łączy nasz własny wysiłek i działanie łaski [arul]; my poprzez własny wysiłek odwracamy się od obiektów i zwracamy w stronę źródła łaski, która sama wykonuje całą resztę.

Choć metoda ta była już nauczana przez starożytnych mędrców, to jednak została tak zapisana, że z praktycznego punktu widzenia przez setki, jeśli nie tysiące lat pozostawała niedostępna. Dopiero Bhagawan Ramana zdefiniował ją na nowo w taki sposób, że stała się skutecznym narzędziem służącym dojrzałym i gorliwie praktykującym adeptom jako droga wydostania się z pęt bytu warunkowego i urzeczywistnienia naszej prawdziwej natury – Istnienia-Świadomości-Szczęśliwości [Sat-Ćit-Ananda] – naszego naturalnego stanu szczęśliwości kryjącego się pod niepozwalającymi nam go doświadczać przysłonami.

Śri Ramana Maharishi jest uznawany za nauczyciela, który na nowo otworzył tę starożytną, zapisaną w Wedancie praktyczną, bezpośrednią ścieżkę do Wyzwolenia [Moksza, Mukti] – Atma-vicharę.

Odkrycie i przekazanie nam w sposób otwarty tej pewnej, bezpośredniej drogi do Wyzwolenia [Moksza, Mukti] to bezcenny dar, jaki Ramana Maharishi przyniósł ludzkości.

Sam nazwał ją „Bezpośrednią drogą dla wszystkich”.

Dla poważnych adeptów, trudzących się bezskutecznie przez wieki w próbach przepłynięcia oceanu samsary, dar ten podobny jest górze diamentów, jaką obdarowany zostaje żebrzący biedak. Jest to dar absolutnie wyjątkowy i unikalny; to potężny miecz przecinający więzy względnego bytu, pozornie nie do rozplątania - to co z pozoru niemożliwe, staje się tym sposobem możliwe.

I choć powszechnie przyjmuje się, że Ramana Maharishi w swoich naukach mówił o dwóch ścieżkach do Wyzwolenia, ścieżce samobadania [Atma-vichary] i ścieżce bhakti, to jednak jest to tylko częściowo prawdą – od pewnego szczebla drabiny duchowej nie sposób tych dwóch dróg rozdzielić, są nierozłączne i stanowią jedną ścieżkę - tę, której naucza Śri Ramana. Jak sam powiedział: "Podążaj tymi dwiema nierozerwalnymi ścieżkami nigdy nie rozdzielając jednej od drugiej". Więcej o tym piszemy na stronie Bhakti .

Bezpośrednia ścieżka Atma-vichary jest sednem, istotą i rdzeniem nauk Śri Ramany Maharishi.

Każdy przybyły do aśramy pielgrzym, pytający Bhagawana o duchową praktykę, otrzymywał w pierwszej kolejności pouczenie kierujące go na drogę Atma-vichary. Swoim uczniom, z którymi mieszkał, Ramana każdego dnia po kilkanaście razy zalecał Atma-vicharę i przypominał o niej. Pewnego dnia, kiedy przybyłym do aśramy prostym, niepiśmiennym ludziom z jednej z okolicznych wsi Bhagawan zalecił Atma-vicharę, Ganapati Muni skomentował to bez entuzjazmu słowami: "Jak tacy ludzie mają zrozumieć i praktykować Atma-vicharę? Gdyby przyszli do mnie, zaleciłbym im powtarzanie jako mantry imienia Boga."

Kiedy Ramana usłyszał o krytycznym głosie Ganapatiego powiedział:

"Kiedy ludzie pytają mnie o medytację, zawsze daję im najlepszą możliwą radę. To znaczy mówię im, żeby praktykowali Atma-vicharę. Gdybym powiedział, żeby praktykowali inną metodę, oszukiwałbym ich, udzielając jakiejś podrzędnej wskazówki. Niech Ganapati zaleca im mantrę jeśli chce. Ja zawsze będę dawał ludziom najlepszą możliwą radę zalecając podjęcie praktyki Atma-vichary."(2C)

Obszerniej o Atma-vicharze piszemy w zakładce Praktyka .

---------------
(2) U różnych ludzi poczucie to przybiera różną siłę - u przeciętnego człowieka uwikłanego w materializm jest głęboko zagrzebane i niemal nieodczuwalne, u dojrzałego duchowego adepta jest dominującym wątkiem życia i domaga się, by się nim zająć. Spotyka się to nierzadko z niezrozumieniem ze strony tej pierwszej grupy ludzi i całą gamą różnych ich reakcji, od chłodnej akceptacji, przez dezaprobatę i próby sprowadzania "na ziemię", aż po kpinę, szyderstwo, a nawet agresję.

(2A) Mówi się również, że niektóre dojrzałe dusze, które nie zdołały urzeczywistnić Jaźni na Ziemi, mogą odrodzić się na wyższym planie; aby to mogło nastąpić dusza musi być bardzo czysta i nie mieć żadnych doczesnych pragnień; tylko ci, którzy dedykowali całe swoje życie dążeniu do Jnany, mogą mieć nadzieję na takie wcielenie.

(2B) Śri Ramana Maharishi lubił cytować fragment Biblii, w którym Bóg odpowiada Mojżeszowi na pytanie o swoje imię mówiąc: "Ja jestem, który jestem" [ewentualnie: "Jam jest, którym jest"]. Są to jedyne słowa w Biblii pisane w całości wielkimi literami. Jak wyjaśniał Bhagawan, w ten sposób Bóg wyjawił sekret swojej prawdziwej natury, która nie jest niczym innym niż "JA JESTEM" nieróżnym od "ja jestem" obecnego w nas. Abyśmy nie mieli problemu z odnalezieniem Boga, Bóg dzięki swej nieprzebranej Łasce jest obecny w każdym bez wyjątku nie jako coś różnego od nas, lecz nieprzerwanie jaśniejąc w nas w czystej świadomości "ja jestem".

(2C)Jest to zapis z relacji Swamiego Annamalai. Z innych dostępnych opisów wynika, jakoby Ramana Maharishi wcale nie każdemu zalecał Atma-vicharę. Trudno w dniu dzisiejszym stwierdzić, jak w istocie było. Prawdopodobnie należy przyjąć, że kiedy dany pielgrzym zadawał otwarte pytanie o właściwą lub najwłaściwszą metodę praktyki Śri Ramana wskazywał na Atma-vicharę, kiedy jednak zadawał uwarunkowane pytanie dotyczące innych ścieżek otrzymywał odpowiedź odnoszącą się do tych ścieżek; w takiej sytuacji należy uznać, że nie była to główna, istotna nauka Bhagawana, a jedynie nauka dopasowana do jego niewystarczających do przyswojenia właściwej nauki możliwości.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Sat-Ćit-Ananda[-nama-rupa].Wprawdzie Ramany Maharishi nie ma już pomiędzy nami w ciele fizycznym, nie oznacza to jednak bynajmniej, że nie możemy korzystać z jego łaski, wsparcia i prowadzenia.

Bliski uczeń Ramany Śri Sadhu Om, odnosząc się do oddziaływania Ramany Maharishi po opuszczeniu ciała, powiedział następujące słowa:

„[…] Jeżeli Bhagawan był naprawdę prawdziwym Guru [naszą prawdziwą Jaźnią] przejawiając się w ciele, musi być prawdziwym Guru także teraz.

Wtedy był pomiędzy nami z wszystkimi swoimi pięcioma aspektami Sat-Ćit-Ananda-nama-rupa [istnienie-świadomość-szczęśliwość-imię-forma], podczas gdy obecnie jest pozbawiony nieprawdziwych aspektów nama-rupa [imię-forma], dlatego jaśnieje nieskrępowany i nieograniczony jako czysty Sat-Ćit-Ananda. Zatem jego moc jest teraz nieskończona. [...]

Bhagawan powtarzał zawsze, że jego ciało przysłania jego prawdziwą naturę, oraz że ci, którzy biorą to ciało za Guru będą zawiedzeni. Teraz jego ciało odeszło, zostawił nas bez zewnętrznej formy, której moglibyśmy się uchwycić, nie mamy więc innej alternatywy poza akceptacją, że tylko „ja jestem” jest Guru. Zauważyłem, że wielu z uczniów, którzy przybyli do niego już po pozostawieniu fizycznego ciała jest bardziej gorliwych i ma lepsze zrozumienie nauk, niż większość z tych, którzy zjawili się wcześniej, ponieważ byli oni zbyt skupieni na jego fizycznej formie.[...]

Powodem pojawiania się zewnętrznego Guru jest umożliwienie nam zrozumienia potrzeby samouważności, rozpalenie w naszych sercach miłości do niej i wskazanie prowadzącej do niej ścieżki. Oczywiście nie ma potrzeby aby robiła to żyjąca w ciele osoba. Pouczenia spisane przez Bhagawana spełniają dobrze tę samą rolę, a on stawia na naszej drodze innych adeptów czy różne inne zewnętrzne pomoce jeśli i kiedy są konieczne. Środowisko czy warunki w jakich żyjemy zostają zapewnione przez Guru, który wie, jakie jest najwłaściwsze środowisko do tego, byśmy stawali się dojrzalsi.[...]

Z chwilą kiedy całym sercem przyjmiemy Bhagawana za swojego Guru nie mamy potrzeby się martwić - jesteśmy wówczas jak dzieci w ramionach matki. [...] Wtedy naprawdę mamy z nim połączenie czyli inaczej satsangę.

Kiedy doświadczamy radości płynącej z takiej satsangi, Bhagawan działa od wewnątrz i od zewnątrz. Od zewnątrz będzie kształtował właściwie fizyczno-materialne okoliczności naszego życia, zaś od wewnątrz będzie pracował w głębi naszej ćitta, gdzie będzie usuwał wasany wypalając, wykorzeniając, wygaszając lub niszcząc je w jakikolwiek inny, najwłaściwszy w danych okolicznościach sposób.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Prostota i bezpośredniość.Scieżka Śri Ramany jest ścieżką prostą i bezpośrednią, prowadzącą adepta prosto do Źródła, z pominięciem zawiłych meandrów, do kluczenia po których jest on zmuszony na innych ścieżkach. Uczeń na tej drodze nie potrzebuje znajomości skomplikowanych teorii, złożonych kosmologii, rozbudowanych hierarchii bytów czy czegokolwiek podobnego - jedyne, czego poza wynikającą z duchowej dojrzałości odpowiednią dyspozycją potrzebuje, to rzetelny i poprawny opis ścieżki Śri Ramany wystarczający do podjęcia praktyki. Powinien również znać zasady filozofii Adwaity i Ramany Maharishi w takim zakresie, aby nie pogubił się na tej ścieżce.

Nadmiernie skomplikowana duchowa wiedza nie jest żadną wiedzą, co Bhagawan jasno stwierdził w rozmowie z jednym z odwiedzających go pielgrzymów, który, będąc osobnikiem bardzo uczonym, zainteresowanym człowiekiem i jego konstytucją, prosił Śri Ramanę o wyjaśnienie mu ze swojego doświadczenia kwestii różnych ciał, powłok, buddhi, manasu itd.

Bhagawan odpowiedział:

„Zawiłe labirynty filozoficzne różnych szkół duchowych twierdzą, że wyjaśniają adeptom wszystkie potrzebne kwestie i ukazują Prawdę, ale tak naprawdę tworzą zamęt tam, gdzie zamęt nie jest potrzebny.

Żeby cokolwiek wiedzieć, trzeba mieć wiedzę Czystego Istnienia. Po co w ogóle zajmować się ciałami, ahankarą, buddhi, stworzeniem, światem [...] – czyli wszystkim, co jest nie-Jaźnią? Dlaczego nie być po prostu Jaźnią i nie cieszyć się pokojem?

Weźmy na ten przykład Wedantę: mówi o piętnastu różnych pranach, nazwy i funkcje których student musi wykuć na pamięć. Czy nie wystarczyłoby powiedzieć mu, że tylko jedna prana wykonuje całą pracę utrzymania życia w ciele? Naucza się o antahkaranie, że myśli, pragnie, wybiera, rozumuje etc. Po co te wszystkie detale?

Czy ktoś widział antahkaranę lub pranę? Czy one naprawdę istnieją? Wszystko to są konceptualne twory i podziały wykreowane przez nauczycieli filozofii wskutek ich nadmiernych, zbędnych analiz. Gdzie te wszystkie koncepcje mają swój kres? Po co gmatwać, a potem to rozplątywać?

Szczęśliwcem jest ten, który nie daje się wciągnąć w labirynty filozofii i zgubić w nich, lecz zmierza prosto do Źródła, z którego wszystkie one się wyłaniają.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mouna.Ramana Maharishi znany jest z tego, że najgłębszy przekaz jego nauczania dokonuje się w Milczeniu [Mouna]. Jak powiedział pewnego razu: Milczenie [Mouna] jest najwyższą formą łaski i najwyższą formą pouczenia.

Terminu Milczenie lub Mouna w naukach Śri Ramany nie należy jednak rozumieć jako zwykłego nieartykułowania dźwięków czy ich braku znamionującego ciszę. Mouna to nieporuszony, wolny od myśli stan Milczenia [w niektórych polskich przekładach tłumaczony jako Cisza], charakteryzujący Jnanę. To czyste doświadczanie świadomości naszego czystego istnienia „ja jestem”, które jest Jaźnią.

Termin „Mouna” pochodzi od słowa „muni” oznaczającego mędrca i określa stan, w jakim znajduje się urzeczywistniony mędrzec. Stan ten może być "odczuwany" przez adepta w obecności mędrca, dlatego w szczególności termin ten ilustruje zdolność Jnany do manifestowania się i bycia odczuwaną/doświadczaną bez pomocy słów. Mouna jest naturalnym językiem Jnaniego [mędrca], poprzez który "przekazywane" jest doświadczenie Jnany. Najdoskonalszym, najbardziej dojrzałym uczniom Śri Ramana przekazuje istotę swych nauk poprzez Milczenie [mouna-upadesa]. To znacznie głębszy i znacznie potężniejszy przekaz niż jakiekolwiek słowa.

Milczenie jest samą naszą prawdziwą naturą, a nasza prawdziwa natura nie może zostać objawiona żadnym innym sposobem, niż sama przez siebie - nie da się jej objawić słowem. Nauczanie, jakie Bhagawan przekazał nam słowy, ma jedynie za zadanie wskazanie nam właściwego kierunku i metody skierowania się do wewnątrz i zanurzenia w źródle, z którego jako osoby się wyłoniliśmy, aby tam doświadczyć prawdziwego Milczenia [Mouna].

Śri Ramana tak zdefiniował Milczenie [Mouna]: "Stan, w którym nie istnieje nawet najmniejszy ślad myśli ‘ja’, jest Jaźnią. Tylko to nazywa się 'Milczeniem’ [Mouna]."

Aby zatem uczeń mógł dzisiaj wsłuchać się w najwyższe, przekazywane w Milczeniu [Mouna] pouczenie Śri Ramany, musi za pomocą Atma-vichary usunąć myśl-ja, myśli korzeń, aby w ten sposób osiągnąc stan Milczenia. Milczenie [Mouna] jest najwyższym akordem Atma-vichary.

W swoich naukach Bhagawan Ramana nazywa Milczenie [Mouna] zarówno środkiem prowadzącym do Wyzwolenia, jak i jedyną bramą do Wyzwolenia, poprzez którą każdy dążący do tego stanu musi przejść, dodając też, że Mouna jest jednocześnie samą naturą Wyzwolenia.

Biorąc to wszystko pod uwagę otrzymujemy taki oto obraz stanu rzeczy:
a) droga do Wyzwolenia wiedzie poprzez Milczenie [Mouna], które jest osiągane na etapie właściwej praktyki Atma-vichary;
b) to samo Milczenie [Mouna] jest bramą, poprzez którą wchodzi się do Wyzwolenia;
c) to samo Milczenie [Mouna] jest samą naturą Wyzwolenia.

Istnieje zasada, która mówi, że jeżeli środek wiodący do celu nie jest tej samej natury co cel, nie doprowadzi do niego. Ponieważ na ścieżce Śri Ramany droga i cel mają tę samą naturę - naturę Milczenia, Jaźni - to ta droga faktycznie posiada moc doprowadzenia do urzeczywistnienia Jaźni czy Wyzwolenia [Mukti, Moksza].

Śri Ramana Maharishi głosi, że to jedyna taka droga.

Wszystkie inne scieżki, która mówią o Wyzwoleniu czy urzeczywistnieniu Jaźni, a które nie prowadzą adepta już na etapie praktyki przez stan, który ma tę samą naturę co stan Wyzwolenia, nie doprowadzą do niego(2D). Próby osiągnięcia Wyzwolenia poprzez takie ścieżki Śri Ramana porównuje do prób człowieka, usiłującego zakopać własny cień.

---------------
(2D) Ilekroć na naszych stronach odnosimy się do innych ścieżek duchowych, za Ramaną Maharishim i jego uczniami podając, że są podrzędne w stosunku do ścieżki Śri Ramany, nie jest bynajmniej naszą intencją deprecjonowanie tych ścieżek czy umniejszanie ich. Komunikujemy jedynie w oparciu o nauki Bhagawana Ramany, że z podanych powodów ścieżki te nie mają mocy doprowadzenia adepta do stanu Wyzwolenia, co wcale nie oznacza, że są bezwartościowe.

Droga duchowa człowieka jest ustopniowana. Na każdym stopniu duchowej drabiny istnieją właściwe dla danego szczebla ścieżki czy metody, które na tym poziome wykonują stosowną pracę i na tych stopniach mają swoją niewątpliwą wartość, pozwalając aspirantom na oczyszczenie i wspięcie się w górę na kolejny szczebel. W tym sensie doceniamy i uznajemy wartość tych ścieżek.

Metoda Atma-vichary nauczana przez Ramanę Maharishi jest właściwa dla ostatniego stopnia duchowej drabiny służąc do ostatecznego wyjścia się z koła samsary i osiągnięcia Wyzwolenia [Moksza, Mukti]. Jak mówi Śri Ramana jest to jedyna taka droga i żadna inna ścieżka do tego nie doprowadzi m.in. dlatego, że natura tych innych ścieżek różni się od natury celu - Wyzwolenia.

Ponieważ zatem inne ścieżki dotyczą stopni niższych niż dotyczy Atma-vichara, tak – tzn. jako stojące poniżej ścieżki Śri Ramany - zostały w kilku miejscach naszych stron ukazane.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Spisane nauki Śri Ramany Maharishi.Jeżeli nauczyciel duchowy opuszczając powłokę ciała materialnego pozostawi po sobie wiarygodny, najlepiej własnoręcznie sporządzony zapis swojego nauczania, to taki zapis może spełniać rolę pełnowartościowego przekaźnika nauk Guru i formy kontaktu z nim, zazwyczaj koniecznej do skutecznego podążania ścieżką duchową wiodącą do Wyzwolenia [Moksza, Mukti]. W takiej sytuacji nie jest niezbędny fizyczny kontakt nauczyciela z uczniem; uczeń może kroczyć pewnie drogą wytyczoną przez Guru kierując się spisanymi przez niego naukami. Jednakże, jak często podkreślał Ramana Maharishi, Guru i Jaźń nie różnią się, dlatego właściwy i najważniejszy kontakt z Guru i prowadzenie przez niego odbywa się poprzez zwrócenie się do wewnątrz i wewnętrzne, milczące trwanie w Jaźni, które wykracza poza cielesność.

Ramana Maharishi jest nauczycielem, który w pierwszej kolejności naucza w Milczeniu [mouna upadesa], które dokonuje się wewnątrz. Pewnego razu powiedział tak:

„Milczenie [mouna] jest prawdziwą upadesą [pouczeniem]. To doskonała upadesa. Jest stosowna tylko dla najbardziej zaawansowanych adeptów. Pozostali nie są w stanie zaczerpnąć z niej w pełni, dlatego potrzebują słów dla objaśnienia Prawdy. Jednak Prawda znajduje się poza słowami. Nie poddaje się wyjaśnieniom. Słowem można ją jedynie zasygnalizować.”

Jako że Ramana Maharishi zostawił własnoręcznie spisane nauki, dlatego jego uczniowie, nawet jeśli nie są w stanie pojąć pełni milczącego nauczania, są w pozycji uprzywilejowanej w stosunku do pozostałych uczniów urzeczywistnionych nauczycieli, posiadając pewne i wiarygodne źródło przekazanego na piśmie nauczania, na którym mogą się oprzeć.

Czytając nauki Śri Ramany warto mieć na uwadze następującą regułę:

„Jeżeli ktoś podejmuje się spisywania, tłumaczenia lub komentowania nauk urzeczywistnionego mędrca [Jnani], a nie jest mu całą dostępną sobie mocą oddany i nie praktykuje ostro i żarliwie zaleconych przez niego praktyk w stopniu zaawansowanym, to taki człowiek na pewno nie uniknie popełniania błędów”.

Podobna reguła obowiązuje również przy zapisywaniu ustnych pouczeń wypowiadanych przez mędrców – na wartość zapisu ma wpływ czystość umysłu i duchowa dojrzałość słuchającego i zapisującego; w przypadku osób o nieoczyszczonym umyśle, posiadających choćby najlepsze intencje, niedostatek czystości ich umysłów znajdzie swoje odbicie w zapisanych naukach [naturalnie nie mówimy tutaj o drobnych pomyłkach czy nieścisłościach, lecz o przeinaczeniach wypaczających w sposób istotny sens nauk].

Kierując się m.in. powyższym sugerujemy, by czytając nauki Ramany Maharishi, w celu uniknięcia obarczonych ewentualnym błędem interpretacji, wybierać w pierwszej kolejności tłumaczenia, zapisy lub komentarze dokonane przez następujące osoby:

Śri Muruganar – naukowiec i poeta, najważniejszy i najbliższy uczeń(3, 3A) Ramany Maharishi, który przeżył w bezpośredniej z nim bliskości ok. 26 lat, i sam przez wielu jest również uznawany za Jnaniego.

Od pierwszego dnia wykazywał ogromną pokorę i niezwykle wielką miłość do Bhagawana; zapamiętano go jako tego, na którego policzkach pojawiały się łzy wzruszenia ilekrość ktoś wspomniał w jego obecności imię Śri Ramany; dedykował mu całą swoją twórczość powstałą od dnia przybycia do aśramy; jak podają niektóre źródła był niemal zawsze najbliżej Bhagawana siadając tuż przy jego boku, często przyjacielsko z nim rozmawiając, stąd niektórzy nazywali go nawet żartobliwie "cieniem Śri Ramany".

W spisanych przez siebie najwyższej próby tekstach wyśmienicie oddaje istotę i ducha nauk Ramany Maharishi.

Bhagawan bardzo blisko współpracował z Muruganarem, gdy ten spisywał jego nauki - utwory takie jak "Guru Vachaka Kovai" czy "Ramana Puranam" nie dość, że były przez Bhagawana sprawdzane i poprawiane, to jeszcze sam dopisywał w nich istotne wersy. Przez cały czas pobytu ze Śri Ramaną Muruganar komponował wiersze, pieśni lub spisywał jego pouczenia. Był jedynym, któremu Bhagawan pozwolił na bieżąco w swojej obecności zapisywać swoje nauki, które na dodatek sprawdzał i poprawiał.
Znane są przypadki, kiedy ktoś przychodzący do Bhagawana z komentarzami czy interpretacjami jego nauk był przez niego najpierw kierowany do Muruganara, by to on najpierw dokonał oceny i wyraził swoją opinię na temat rzeczonych tekstów, co jednoznacznie świadczy o ogromnym zaufaniu jakim Bhagawan obdarzał Muruganara oraz pewności co do jego znajmości istoty swoich nauk.

To Muruganar skłonił Śri Bhagawana do stworzenia Ulladu Narpadu i Upadesa Undiyar.

Postawa Muruganara wobec Ramany uznawana jest za szczyt Guru-bhakti. W dniu kiedy Śri Ramana opuszczał ciało, Muruganar był tym, który wyczuwając co się dzieje klęczał przed nim z błagalnymi łzami w oczach, w odpowiedzi na co Ramana powiedział: "Nigdzie nie odchodzę, dokąd miałbym pójść?", co przez niektórych uważane jest za ostateczną, prowadzącą od Guru-bhakti do Para-bhakti upadesę Muruganara [choć inni utrzymują, że Muruganar osiągnął kres duchowej drogi znacznie szybciej, tuż po przybyciu do Śri Ramany].

Śri Muruganar jest również wyjątkowy pod tym względem, że chociaż Ramana Maharishi z reguły nie potwierdzał niczyjego urzeczywistnienia, to - jak się wydaje - wobec Muruganara uczynił wyjątek, np. w napisanym własnoręcznie dokończeniu "Ramana Puranam", gdzie przyjmując punkt widzenia Muruganara dziękuje Bhagawanowi za łaskę urzeczywistnienia Jaźni, co jest uznawane za pośrednie potwierdzenie stanu Jnany Muruganara.

Śri Sadhu Om – również jeden z najbliższych uczniów Śri Ramany i znakomity praktyk Atma-vichary, który posiadł rzadki dar jej klarownego objaśniania. Na postawiony mu niegdyś zarzut, że przecież mieszkał z Ramaną tylko pięć lat, a wielu innych znacznie dłużej, odpowiedział: „Tak, jestem zawstydzony, gdyż jeśli nawet pięć sekund to więcej niż potrzeba by boska moc obecności Śri Ramany domknęła duchową ścieżkę dojrzałego ucznia, a mnie zajęło to pięć lat, to jak to świadczy o mojej dojrzałości?”. Również uznawany przez część adeptów za Jnaniego. Wielu twierdzi, że sposród wszystkich uczniów - obok Śri Muruganara - najwierniej i najdokładniej opisał ścieżkę Śri Ramany. Po opuszczeniu ciała przez Ramanę spędził kolejne 23 lata w towarzystwie Śri Muruganara.

Muruganar uważany jest za tego, który skłonił Bhagawana Ramanę do stworzenia kilku ze swoich najważniejszych dzieł oraz tego, który dokonał najpełniejszego i najdoskonalszego zapisu ustnych pouczeń Bhagawana, natomiast Sadhu Om uznaje się za najwybitniejszego komentatora i objaśniacza tych nauk. Tak więc role obu z nich uzupełniają i dopełniają się, obaj wykazywali również tę samą skromność i pokorę, przez całe swoje życie pozostając w cieniu Bhagawana.

Kiedy Muruganar podupadł na zdrowiu i wiadomo było, że jego życie w ciele dobiega końca, opiekę nad nim - nie bez oporu samego zainteresowanego - przejął Ramanasramam, który chciał również przejąć kilka tomów luźnych, tworzonych przez cały czas pobytu w pobliżu Ramany zapisków Muruganara zawierających pieśni lub wiersze ku czci Ramany oraz zapis jego pouczeń. Śri Muruganar ostro przeciwko temu zaoponował i postawił jednoznaczny warunek: albo całość tych tekstów przejmnie Śri Sadhu Om, albo zostaną spalone, argumentując, że Sadhu Om jest jedyną osobą na tej planecie, która ma odpowiednie kwalifikacje by poprawnie te zapiski odczytać i uczynić z nich właściwy użytek.

Swami Annamalai - jeden z najbliższych uczniów Ramany Maharishi, budowniczy Ramanaśramu i znakomity praktyk Atma-vichary. W jego zapiskach znajdziemy wiele cennych wskazówek do prowadzenia praktyki. Przez część sympatyków również uznawany za Jnaniego. Jednak w zapisach nauk Swamiego znajdziemy również pouczenia pośrednie, które trudno zakwalifikować stricte do bezpośredniej ścieżki Śri Ramany - z tego względu część ludzi patrzy z rezerwą na jego postać i nauki. Inni natomiast zauważają, że w jego wydaniu nawet te pośrednie nauki podpięte są pod Atma-vicharę i pełnią wobec niej rolę służebną, mając za zadanie pomóc adeptom w dojściu do stanu samouważności.

Swami Annamalai jest m.in. świetnym przykładem w jaki sposób i pod jakimi warunkami Bhagawan troszczy się o swoich wyznawców.

Przez ok. 10 lat pracował on przy budowie Ramanasramam otrzymując w tym czasie bezpośrednie wskazówki od Ramany - o czym na początku nikt nie wiedział - zgodnie z którymi wznosił budynki znacznie większe [na owe czasy dużo za duże] i kosztowniejsze niż planował menedżer Ramanasramam, na które nie było funduszy, musiał więc forsować „swoje” plany, nieustannie narażając się na niezrozumienie i utarczki z kierownictwem aśramy. Jednak wbrew wszystkim dookoła wiernie trzymał się wytycznych Śri Ramany, utrzymując w sekrecie, że pracuje wg. jego zaleceń. Z czasem okazywało się, że środki na zapłatę za towar lub pracę pojawiały się cudownie w dniu, kiedy były potrzebne; skojarzono również, że Swami nie realizuje swoich pomysłów tylko Bhagawana, pozwolono mu więc spokojnie pracować.

Kiedy po 10 latach nagle opuścił aśramę nie miał ani gdzie mieszkać ani żadnych środków na utrzymanie ani perspektyw na ich uzyskanie. Jednakże już w bramie Ramanasramam spotkał innego Swamiego, który pilnie musiał wyjechać i właśnie szedł na dworzec w ręku dzierżąc klucze do swojej chatki, które wręczył Swamiemu Annamalai prosząc, by pod jego nieobecność ten w niej zamieszkał. Od razu znalazł się także inny majętny wyznawca, który najpierw przysyłał Swamiemu codziennie żywność, by potem zastąpić to comiesięczną kwotą, za którą ten mógł z powodzeniem się utrzymać. Kiedy to wsparcie się skończyło tego samego dnia pojawił się cudownie inny wyznawca z finansowym wsparciem, a wkrótce cała ich grupa wspierająca Swamiego. W międzyczasie ktoś inny sfinansował budowę solidnego domu, w którym Swami Annamalai mieszkał do końca życia. Dzięki – jak mówił - łasce Bhagawana przez całe swoje życie miał zapewniony dach nad głową i środki na utrzymanie bez martwienia i starania się o nie.

Sam tak o tym powiedział:

„Życie z Bhagawanem nauczyło mnie jaka jest wartość wiary, posłuszeństwa i poddania. Kiedy byłem posłuszny słowom Bhagawana i kiedy miałem pełną wiarę, że będzie się on troszczył o wszystkie moje materialne i duchowe potrzeby, wszystko szło dobrze. Kiedy jednak sam próbowałem kształtować ścieżki mojego losu, wszystko szło źle. Życie udzieliło mi więc lekcji o konieczności całkowitego poddania. Jeżeli ktoś poddaje się całkowicie Bhagawanowi, jeżeli żyje jego słowami, ignorując pozostałe, jeżeli ma dość wiary w Bhagawana, by przestać snuć plany na przyszłość, jeżeli jest w stanie porzucić wszystkie wątpliwości i zmartwienia, mając pełną wiarę w omnipotencję Bhagawana – wtedy i tylko wtedy Bhagawan będzie kształtował i dopasowywał okoliczności jego życia w taki sposób, że wszystkie jego materialne i duchowe potrzeby będą zawsze spełnione.”

Lakshmana Sarma (Who) – uczeń Ramany, który pod okiem jego i Muruganara spisywał nauki Bhagawana (dokonał m.in. przekładu Ulladu Narpadu na sakskryt, napisał komentarz do Ulladu Narpadu i Maha Jogę). Śri Ramana potraktował go w wyjątkowy sposób udzielając mu "prywatnych lekcji" polegających na objaśnianiu dzień po dniu kolejnych fragmentów Ulladu Narpadu, które Lakshmana tłumaczył następnie na sanskryt. Pisał pod tak ścisłym nadzorem Bhagawana i Muruganara, że podpisywał książki pseudonimem „Who” [Kto], mówiąc, że tak naprawdę nie wie, kto właściwie te książki napisał. Śri Ramana przyznał, że ze wszystkich komentarzy do Ulladu Narpadu jego był najlepszy [wówczas nie powstały jeszcze komentarze Śri Sadhu Om]. Maha Joga do dziś stanowi zasadnicze źródło wykładni filozoficznych podstaw nauczania Śri Ramany w zestawieniu z mądrością Upaniszad.

W naszej opinii najwartościowszy, najwierniejszy i niemalże nieskazitelny przekaz nauk Bhagawana i ich objaśnień spisany został piórem Śri Muruganara i Śri Sadhu Om.

W naukach Ramany spisanych piórem innych osób mogą, lecz nie muszą, znajdować się nieścisłe interpretacje, wypaczenia czy błędy. Odkrycie ich czasem nie jest proste i wymaga dobrze rozwiniętego daru rozróżniania [viveka] i własnej głębokiej praktyki na ścieżce samobadania.

Odradzamy poleganie na popularnych w dzisiejszych czasach guru/nauczycielach [lub pisarzach, wykładowcach czy prowadzących spotkania nazywane "satsangami"] tzw. neo-Adwaity czy innych współczesnych ruchów sięgających do filozofii non-duality(3B), nawet jeśli podłączają się pod postać Ramany Maharishi objaśniając jego nauki, sugerując swój z nim związek i kontynuację jego nauczania w swoim. Najczęściej dysponują tylko ograniczonym wglądem w duchowe nauki Bhagawana, zazwyczaj też brak im własnego doświadczenia wykonania od początku do końca całej koniecznej praktyki i własnej realizacji, w wyniku czego w ich interpretacjach mogą [ale nie muszą] pojawiać się znaczące nieścisłości, przeinaczenia czy rozbierzności z istotą nauk Bhagawana.

Więcej o tym, po czym z grubsza rozróżnić autentycznego Satguru od jego imitacji można przeczytać tutaj.

---------------
(3) Ramana Maharishi formalnie nie miał żadnych uczniów. Jak sam kiedyś powiedział, dla Jnaniego nie istnieją żadni "inni", więc kto i jak miałby być jego uczniem i czyim on miałby być Guru? Jest to absolutny punkt widzenia, charakterystyczny dla urzeczywistnionych mędrców. Jednakże ze względnej perspektywy uwikłanego jeszcze w dualność adepta - a już od najwcześniejszych lat gromadzili się wokół Ramany tacy w coraz większej liczbie - sprawa może wyglądać nieco inaczej. Jeżeli taki adept przyjmuje w pełni nauki Jnaniego, nimi się kieruje, podejmuje żarliwą praktykę według jego pouczeń, a jego "przyjmuje" za swojego Guru i nawiązuje z nim relację Satguru-uczeń, to trudno określić go inaczej niż mianem ucznia. Taka sytuacja miała i ma nadal miejsce w przypadku aspirantów podążających wiernie i gorliwie za naukami i prowadzeniem Śri Ramany. Dlatego też na naszej stronie na określenie ludzi spełniających podane wyżej kryteria używamy słowa "uczeń", zaś na Śri Ramanę słowa "Guru" bądź "Satguru".
Śri Ramana nie miał również żadnego Guru, jednak wielu za jego Guru uznaje Arunaczalę. Czym jest Arunaczala piszemy nieco dalej.

(3A)Cześć komentatorów nie aprobuje używania w stosunku do bliskich wyznawców Bhagawana słowa „uczeń” i nie uważa za właściwe mówienie o „linii nauczania Śri Ramany”, argumentując to brakiem formalnych, tzn. nakazanych przez tradycję duchową Indii wskazań, inicjacji bądź namaszczeń tych ludzi na uczniów bądź następców i kontynuatorów nauk Bhagawana.
Jest to stanowisko o tyle niezrozumiałe, o ile wydaje się nie uwzględniać faktu, że Ramana Maharishi sam jest nauczycielem dalekim od formalizmu - formalnie sam nie przeszedł żadnych inicjacji ani namaszczeń [poza wspomnianą upajaną], formalnie sam nie był nawet sannjasinem, formalnie nikt go nie mianował duchowym nauczycielem. Co więcej Śri Ramana jest nauczycielem dokonującym najwyższego przekazu swych nauk w Milczeniu [Mouna] i tak też nawiązuję się z nim wieź, a trudno wskazać punkt styczny między formalizmem a Mouną. Nie należy też zapominać, że miecz formalizmu jest obosieczny – ktoś może przecież zapytać, jakie oczekujący formalizmu komentatorzy mają formalne prerogatywy do komentowania nauk Bhagawana Śri Ramany, kto ich formalnie do tego namaścił i czy ten ktoś sam był namaszczony przez właściwą osobę w odpowiedniej linii, mającej formalne kompetencje do interpretowania nauk Jnanich. Bo jeśli nie mają takich formalnych umocowań, a formalizmu oczekują, to ile są warte ich twierdzenia?

(3B) Wśród współczesnych komentatorów nauk Adwaity i Ramany Maharishi są niewątpliwie tacy, którzy poprawnie lub w miarę poprawnie interpretują te nauki.
Kiedykolwiek na naszych stronach odnosimy się krytycznie do neo-Adwaity lub podobnych ruchów nie mówimy o takich ludziach a jedynie o tych, których interpretacje nauk Śri Ramany w znacznym stopniu odbiegają od istoty tych nauk, nadmiernie je upraszczają i/lub przekręcają ich sens.
Co oczywiste nie znamy wszystkich komentatorów czy interpretatorów nauk Ramany. Jeśli jest ktoś kto pisze/głosi wysokiej próby komentarze, a nie ma go na naszej liście, to bez wątpienia ten brak uzupełnimy w chwili, gdy się o nim dowiemy.


----------------------------------------------------------------------------------------------------

Główne utwory literackie stworzone przez Bhagawana Śri Ramanę Maharishi:1. Nan Yar? (polski tytuł „Kim ja jestem?”(4) lub "Kto ja jestem?")
2. Upadesa Undiyar lub Upadesa Saram (polski tytuł „Istota Pouczenia” lub "Trzydzieści Wierszy o Prawdzie")
3. Ulladu Narpadu (polski tytuł „Czterdzieści wersów o Rzeczywistości” lub "Sat-Widia czyli Wiedza Bytu" lub "Sat-Widia - Poznanie Prawdy")
4. Ulladu Narpadu Anubandham (polski tytuł „Czterdzieści wersów o Rzeczywistości – dodatek”)
5. Five Hymns to Arunachala (polski tytuł "Hymny do Arunaczali")
W ich skład wchodzą:
- Arunachala Aksharamanamalai [The Marital Garland of Letters], polski tytuł „Małżeńska Girlanda Liter”
- Arunachala Navamanimalai [The Necklet of Nine Gems]
- Arunachala Padikam [Eleven Verses to Sri Arunachala]
- Sri Arunachala Ashtakam [Eight Stanzas to Sri Arunachala]
- Sri Arunachala Pancharatnam [Five Stanzas to Sri Arunachala]

___________
(4) Oryginalny tamilski tytuł tego utworu to „Nan Yar”, dosłownie „Ja kto?”. W niektórych polskich tłumaczeniach tytuł ten brzmi „Kim jestem?”, co jest niewątpliwie poprawnym przekładem angielskiego „Who am I?”. Jeżeli jednak weźmie się pod uwagę istotę nauczania Ramany Maharishi tzn. jego nieustanne kierowanie naszej uwagi na podmiot, pierwszą osobę, „ja”, to rodzi się wątpliwość, czy ukrycie podmiotu i zastosowanie w polskim przekładzie tytułu podmiotu domyślnego jest wiernym oddaniem istoty rzeczy i czy taki zabieg ułatwia czy utrudnia podążanie za naukami Śri Ramany.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Główne utwory literackie częściowo stworzone przez Bhagawana Śri Ramanę Maharishi:1. Guru Vachaka Kovai (polski tytuł „Girlanda Pouczeń Guru”). Zapis ustnych pouczeń Śri Ramany udzielanych na przestrzeni kilkunastu lat. Kilkadziesiąt wersów tego utworu skomponowanych zostało osobiście przez Śri Ramanę. Ponadto Ramana Maharishi – co należy do rzadkości - sprawdził, poprawił i zaaprobował nauczanie spisane w tym dziele przez Śri Muruganara, nazywając je nieskazitelnym zapisem swoich nauk.

2. Vicharasangraham (polski tytuł Wićara samgraham – Poszukiwanie siebie)(5).

_____________
(5)Oficjalnie w całości przypisuje się Śri Ramanie autorstwo tego utworu, jednak budzi to wątpliwości części jego uczniów i badaczy nauk, w tym nasze.

Utwór ten – jako jeden z pierwszych - powstał jako efekt rozmów i pytań zadawanych przez Gambhirama Sashayya młodemu Ramanie, na które ten zachowując milczenie odpowiadał pisząc na ziemi, co zostało następnie przepisane przez Sashayya.

Gambhiram Sashayya był urzędnikiem, w owym czasie zafascynowanym Radża Jogą i w sposób naturalny jego pytania koncentrowały się wokół tego tematu. W Vicharasangraham znajdziemy rozliczne nawiązania do Radża Jogi, czego nie da się powiedzieć o pozostałych tekstach Śri Ramany. Wydaje się, że pouczenia te są zapisem nauk Ramany dostosowanym do pytań, poziomu, zainteresowań i zdolności Sashayya, na czym najprawdopodobniej ucierpiała istota przekazu sedna nauk Śri Ramany.

Ponadto znane są przypadki innych utworów zapisanych w podobny sposób jak np. „Nan Yar?”, kiedy to autor, Sivaprakas Pillai, dopisał prawie cały akapit do oryginalnego tekstu Ramany. Kiedy Ramana w 1928 przepisywał ten utwór uśmiechając się pozostawił dopisek Sivaprakasa, który jest w tym tekście do dzisiaj i przez większość czytelników uznawany jest za słowa Ramany.

Prawdopodobnie podobne zabiegi mogły zostać poczynione w Vicharasangraham, a oryginalne wypowiedzi Ramany w mniejszym lub większym stopniu zredagowane, poprawione i uzupełnione [niestety, w przeciwieństwie do Nan Yar? Vicharasangraham nie zostało zweryfikowane przez Śri Ramanę].

Podzielając te wątpliwości uznajemy ten utwór za jedynie w pewnej części stworzony przez Śri Ramanę i/lub zawierający tylko część z istoty nauk dotyczących jego ścieżki. Jest to nasza subiektywna opinia i niekoniecznie musi być poprawna. W każdym razie z praktycznego puntu widzenia książka ta - naszym zdaniem - jest znacznie mniej przydatna niż pozostałe wyżej wymienone utwory.


Mniejsze utwory stworzone przez Bhagawana Śri Ramanę Maharishi:1. Ekatma Panchakam (lub Five verses on the Self)
2. Appalap Pattu (lub The song of poppadum, polski tytuł "Pieśń o poppadum")
3. Atma Vidya Kirtanam (lub Atma-Vidya, polski tytuł "Atma Widia czyli Poznanie Ducha" lub "Poznanie Jaźni")
4. Ramana Puranam (liczący 540 wersów poemat w którym Śri Muruganar skomponował ok. 200-250 początkowych wersów a pozostałe dopisał własnoręcznie Śri Ramana)
5. Vichara Mani Malai (Powstały w Hindi utwór zatytułowany Vichara Sagara przetłumaczony został na tamilski i opatrzony tytułem Vichara Sagaram. Jeden z towarzyszących Śri Ramanie wyznawców, Arunachala Mudaliar, skarżył się Bhagawanowi, że ta tamilska wersja jest zbyt trudna żeby ją przeczytać, w odpowiedzi na co Śri Ramana opracował przystępne streszczenie tego dzieła. Ponieważ nie przywiązywał wagi do kwestii autorstwa, przystał na prośbę Arunachala Mudaliara aby ten opublikował ten utwór pod swoim nazwiskiem jako Vichara Sagara Sara Sangraham. Przyznał się do autorstwa tego utworu dopiero wiele lat później, kiedy przygotowywana była jego angielska wersja. Od tego momentu utwór ten nosi nazwę Vichara Mani Malai).

Przypisuje się również Śri Ramanie autorstwo ponad 20 krótkich (czasem nawet jednozdaniowych), okazjonalnych tekstów na różne, nie tylko duchowe tematy(6).

Bhagawan przetłumaczył również niektóre dzieła literatury duchowej z sanskrytu na język tamilski, takie jak np. "Vivekachudamani" czy "Drik Drisya Viveka" Śri Śankary [pełny wykaz tłumaczeń i adaptacji dokonanych przez Bhagawana znajduje się w książce "The collected works of Sri Ramana Maharshi"].

_____________
(6) Na podstawie „The collected works of Sri Ramana Maharshi” wydanej przez Ramanasramam.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Lektura książek z naukami Śri Ramany Maharishi."Jakkolwiek wiele pouczeń nie udzieliłby Guru, prawdziwym wsparciem dla duchowych aspirantów jest wnikanie w naturę swojej własnej Jaźni jakie wykonują."Wszystkim pragnącym się zapoznać z naukami Śri Ramany Maharishi w formie książkowej polecamy w pierwszej kolejności lekturę własnoręcznie spisanych przez niego dzieł, gdyż te zawierają pouczenia i filozofię Bhagawana w nieskażonej, czystej i autentycznej postaci. Najpewniej opierać się na tłumaczenich tych prac wykonanych przez Sadhu Om i Michaela Jamesa, które w zasadzie oddają jeden do jeden istotę przekazu Bhagawana; warto też pamiętać o zastrzeżeniach formułowanych względem Vicharasangraham, który to utwór, choć z reguły przypisywany Śri Ramanie, to w naszej ocenie zauważalnie odbiega od pozostałych jego prac.

My na równi z utworami Bhagawana traktujemy Guru Vachaka Kovai, które Śri Ramana bezpośrednio i jednoznacznie wskazał jako dzieło, które zawiera jego nauki w nieskazitelnym kształcie, a które jest wyczerpującym źródłem duchowych pouczeń Bhagawana na różnorodne tematy, nie rozmywającym przy tym ani o odrobinę ich istoty. Jego autor, Śri Muruganar, jako jedyny miał zgodę Śri Ramany na zapisywanie na bieżąco dzień po dniu pouczeń Śri Ramany, które ten po spisaniu na dodatek sprawdzał i korygował tam, gdzie zaszła potrzeba. Jest to więc niewątpliwie źródło autoryzowane przez Śri Ramanę.
Zdarza się, że rozpoczynający swą przygodę ze ścieżką Śri Ramany uważają tę książkę za zbyt wymagającą; jest to prawdopodobnie wynikiem tego, że, jak możemy się domyślać, większość zapisanych tam pouczeń była adresowana do Muruganara czy innych dojrzałych uczniów, co z automatu podnosi wysoko poprzeczkę i zostawia niewiele miejsca na kompromisy, które znacznie częściej znajdziemy w wypowiedziach Śri Ramany kierowanych do zwykłych pielgrzymów.

Niewiele od Guru Vachaka Kovai odbiega Padamalai, książka będąca zbiorem pouczeń zebranych w zasadzie z tego samego poletka jakim są zapiski Muruganara. Angielska wersja Padamalai nie była już jednak tłumaczona przez Sadhu Om i Michaela Jamesa, a pouczenia zapisane przez Śri Muruganara są w niej poprzetykane naukami Śri Ramany pochodzącymi z innych źródeł [mowa o pierwszym wydaniu].

Na pewno warto zwrócić uwagę na to jak nauki Śri Ramany wyjaśniał i komentował Śri Sadhu Om, w szczególności w książce pt. Ścieżka Śri Ramany. Śri Muruganar, dobiegając kresu życia w tym ciele, przekazał Sadhu Om wszystkie swoje zapiski z nauczaniem Śri Ramany nazywając go jedynym człowiekiem na tej planecie, który ma kompetencje żeby się nimi zająć i zrobić z nich właściwy użytek – i bez wątpienia wiedział o czym mówi. Z tego samego względu my opieramy się tam gdzie to tylko możliwe na przekładach Śri Sadhu Om i/lub jego komentarzach.

Nie można też zapomnieć o Lakshmanie Sarmie, piszącym pod pseudonimem „Kto”, który dostał osobiście od Śri Ramany zadanie przełożenia Ulladu Narpadu na sanskryt, po czym przez kilka miesięcy Bhagawan objaśniał mu to dzieło wers po wersie, a Lakshmana zapisywał to w sanskrycie, wielokrotnie poprawiając i korygując notatki według wskazówek Śri Ramany. Po wielu miesiącach pracy powstał przekład, do którego Lakshmana w kolejnym kroku napisał komentarze, oficjalnie uznane przez Bhagawana za najlepsze ze wszystkich. Jeśli ktoś przychodził i pytał o znaczenie pouczeń zawartych w Ulladu Narpadu, Śri Ramana wręczał mu kopię komentarzy Lakshmana Sarmy mówiąc: „Przeczytaj to”. Godna polecenia jest również pisana pod czujnym okiem Śri Muruganara i Śri Ramany Maha Joga zawierająca wyczerpujący opis filozoficznych podstaw nauk Ramany Maharishi zestawionych z mądrością Upaniszad, w której nie brak licznych odniesień do Ulladu Narpadu czy Guru Vachaka Kovai.

Na wyróżnienie zasługują także pouczenia Swamiego Annamalai dostępne głównie w formie spisanych z nim rozmów [po części były rejestrowane jako nagrania audio, można też spotkać nieliczne nagrania audiowizualne ze Swamim], należy jednak wziąć pod uwagę, że nie były one spisywane bezpośrednio przez Swamiego, lecz przez inną osobę podlegając po drodze przekładowi jeszcze kogoś innego. Choć jest tam wiele bardzo wartościowych pouczeń to, z tego czy z innego powodu, my znajdujemy tam również pewne nauki, które nie pokrywają się tak ściśle z istotą nauk Bhagawana Ramany jak ma to miejsce w przypadku Muruganara czy Sadhu Om.

Ponadto istnieje wiele innych publikacji zawierających nauki Śri Ramany, komentarze lub objaśnienia do nich, z których sporo kryje w sobie wiele wartościowych nauk Śri Ramany Maharishi czy ich wyjaśnień, ale spotyka się wśród nich również takie, które zawierają idee obce Śri Ramanie wkładane w jego usta, rozmydlenia lub niepoprawne interpretacje jego nauk, przeinaczenia czy zwykłe błędy.

Przystępując do lektury książek z naukami Ramany Maharishi warto wiedzieć o podejściu Bhagawana do zagadnienia spisywania, tłumaczenia, udostępniania czy publikowania jego nauk, które ma dwa diametralnie rożne oblicza.

Z jednej strony w stosunku do zdecydowanej większości tekstów mających prezentować jego nauki czy będących do nich komentarzami lub objaśnieniami Bhagawan zachowywał całkowity dystans i niezaangażowanie. Nawet jeśli teksty te istotnie odbiegały od sedna jego nauk, zawierały idee całkowicie mu obce czy wręcz zwykłe nonsensy, zupełnie w tę kwestię nie ingerował, nie oponując nawet wobec sprzedaży takich książek pod dachem aśramy.

Gdy pewnego dnia ukazała się książka pretendująca do miana komentarza do nauk Ramany i dostała się w ręce Lakshmana Sarmy, ten, przecztawszy ją, był tak wielce zniesmaczony przedstawionym tam zniekształconym obrazem nauk Bhagawana, że udał się do niego i powiedział: „Jeżeli twoje nauki są tak bardzo wypaczone jeszcze za twego życia, to co będzie w przyszłości? Ludzie będą myśleć, że to ty zaaprobowałeś tę książkę. Czy ta błędna interpretacja nie powinna zostać głośno potępiona?”. Śri Bhagawan z życzliwym uśmiechem odparł: „Te same nauki są rozumiane w różny sposób przez różnych ludzi, odpowiednio do stopnia czystości ich umysłów. Jeżeli uważasz, że możesz wyłożyć je lepiej, napisz swój własny komentarz”.

Mało tego, gdy innym razem powstał stworzony w języku malajam rękopis książki opisującej postać Śri Ramany Maharishi, zawierający kompletnie poprzekręcane fakty, autor tegoż – z uwagi na brak w pobliżu innych osób znających malajam – poprosił Bhagawana o zrobienie korekt, co ten wykonał nanosząc językowe poprawki, lecz w ogóle nie ingerując w warstwę merytoryczną. Kiedy po jakimś czasie do aśramy wrócił znający malajam Kunju Swami i zapoznał się z treścią książki, a co gorsza zobaczył na marginesach własnoręczne notatki Bhagawana, pobiegł do niego skonfundowany i oburzony, lecz dostał mniej więcej tę samą ripostę co Laksmana: takie jest rozumienie tego człowieka odpowiadające czystości jego umysłu, jeśli sam masz inne, napisz własną książkę.

Takie było zatem pierwsze podejście Śri Ramany Maharishi - pozwalał każdemu pisać zgodnie ze stanem jego umysłu, nawet jeśli w efekcie powstawał obraz wypaczający sens jego nauk; co więcej, nie oponował przeciwko rozpowszechnianiu takich książek tuż pod jego bokiem, w dodatku zdarzało się, że proszony dokonywał w nich korekt językowych - nie wnikając w warstwę merytoryczną tekstu - co mogło sprawiać mylne wrażenie jego aprobaty.

Z drugiej strony Śri Ramana Maharishi miał bardzo staranne baczenie na to, żeby jego nauczanie zostało spisane bardzo precyzyjnie, w nieskazitelnej, wolnej od najmniejszych błędów formie. Do tego celu wybierał odpowiednich, bardzo nielicznych uczniów, którzy pod jego czujnym okiem spisywali te nauki. Do tych uczniów należą Śri Muruganar i Lakshmana Sarma.
O ile wiadomo Ramana Maharishi nigdy bezpośrednio nie wskazał w tym kontekście na Sadhu Om, jednakże – jak wspomnieliśmy wcześniej – zrobił to Muruganar jednoznacznie wskazując go na spadkobiercę spuścizny po sobie w postaci spisanych nauk Śri Ramany, uznając go za jedyną kompetentną na owe czasy osobę do zajęcia się nimi. Jako że Bhagawan miał zaufanie do ocen Muruganara można więc przyjąć, że jest to niebezpośrednie wskazanie Sadhu Om jako kolejnej osoby spisującej i objaśniającej wiernie i bez przekłamań istotę jego nauk. Jego Ścieżka Śri Ramany jest wysokiej próby opisem praktyki Atma-vichary, do której od jej powstania [1971] nikt się jeszcze za bardzo nie zbliżył. Podobnie ma się sprawa z komentarzami do utworów Bhagawana takich jak Ulladu Narpadu, Guru Vachaka Kovai czy Upadesa Undiyar. Tak więc my uznajemy, że trzecim takim uczniem jest Sadhu Om.

Śri Muruganar był jedynym, któremu Ramana Maharishi zezwolił na spisywanie na bieżąco w swojej obecności swoich nauk, poprawiając je później i co najmniej pośrednio aprobując.
Wszelkie pozostałe zapiski z rozmów z Ramaną Maharishim, które ukazały się w książkach i które stanowią najprawdopodobniej najobszerniejszy zbiór z naukami Bhagawana, nie były spisywane na bieżąco lecz zwykle dobrych kilka godzin po tym jak dana rozmowa się odbyła, najczęściej wieczorem po zakończeniu dnia, nieraz w innym języku niż pouczenia te były udzielane, nie przez uczniów wybranych do tego celu przez Śri Ramanę, nie zostały też przez Bhagawana poprawione ani zaaprobowane. Dlatego choć rozmowy te stanowią bardzo obszerny zbiór nauk Śri Ramany i wiele z nich przedstawia dużą wartość, to dobrze jest mieć na uwadze, że siłą rzeczy narażone były na powstawanie nieścisłości, szczególnie znajdując wśród nich słowa ewidentnie niewspółgrające z tymi naukami Bhagawana, co do których jest pewność autentyczności.
Trzeba też pamiętać, że w takich rozmowach Śri Ramana nieraz dostosowywał swoje nauczanie do ograniczonych możliwości pojmowania zadającego pytania pielgrzyma i w takim przypadku udzielone odpowiedzi nie muszą wcale wyrażać istoty nauk Bhagawana Ramany, lecz być jedynie nauczaniem dostosowanym do poziomu tych ludzi i jemu odpowiadającym, nie należy więc przyjmować, że są one sednem nauk Śri Ramany.

Interesującym przykładem dbałości Bhagawana o poprawność zapisu swoich nauk był przypadek Lakshmana Sarmy.

Pewnego dnia Śri Ramana zapytał Lakshmanę: „Czytałeś Ulladu Narpadu?”. Ten odparł, że nie, gdyż nie był w stanie zrozumieć starotamilskiego, jakim książka ta została napisana, lecz szybko dodał, że chętnie by ją przestudiował, jeżeli tylko Śri Bhagawan zgodzi się objaśnić jej znaczenie. To zapoczątkowało bliską współprace ucznia z Mistrzem. Śri Ramana wyjaśniał Lakshmanie powoli, wers po wersie, dokładne znaczenie dzieła, a Lakshmana zapisywał wszystko w sanskrycie starając się oddać znaczenie każdego tamilskiego wersu dokładnie tak, jak był mu objaśniony. Zapisane strofy wędrowały do rąk Śri Ramany, który je akceptował bądź odsyłał do poprawek aż do momentu, gdy słowa nabrały właściwego kształtu; zazwyczaj każdy wers był kilka razy poprawiany zanim Bhagawan był skłonny go zaaprobować. W ciągu trzech miesięcy Ulladu Narpadu zostało przełożone na sanskryt.
Wówczas jeden z uczniów zaproponował, żeby Ganapati Muni, który był wybitnym sanskryckim poetą i znawcą tego języka, przejrzał powstałe dzieło i ewentualnie zgłosił poprawki. Śri Ramana i Laksmana przystali na to, przekład powędrował więc do Ganapatiego. Jako że Ganapati Muni nie we wszystkich aspektach zgadzał się z nauczaniem Bhagawana Ramany, dokonał więc przeróbek Ulladu Narpadu w taki sposób, by uwzględniały jego zastrzeżenia, rekomponując je przy tym w znakomity poetycki tekst. Kiedy Laksmana zobaczył efekt był zachwycony widząc w nim kunszt poetycki daleko lepszy od swojego. Kiedy natomiast Śri Ramana zobaczył to dzieło po poprawkach kazał je wyrzucić do kosza. Oznajmił też Lakshamnie, że zaczynają całą pracę od początku tym razem z dwa razy dłuższym metrum, tak żeby nikt nie miał wątpliwość jakie jest w istocie nauczanie Ramany Maharishi i nie mógł go tak łatwo poprzekręcać.

Tak więc sugerujemy, by lektura książek zawierających nauki Śri Ramany Maharishi była podparta uwzględnieniem tych dwóch całkowicie odmiennych postaw Bhagawana wobec zapisywania ich. Wszystkim, którzy chcą się oprzeć na jego naukach i być przez nie prowadzonym do wewnątrz tak by móc prawidłowo wykonywać praktykę Atma-vichary, radzimy opieranie się o jego własnoręczne utwory lub te, na których postawił swój stempel i czujne podejście do tych, które narażone były na powstawanie nieścisłości lub były kierowane do mniej dojrzałych wyznawców.

Nade wszystko prosimy pamiętać, że Ramana Maharishi jest nauczycielem, który w pierwszej kolejności naucza w Milczeniu w głębi naszego jestestwa i tam należy szukać uchwycenia istoty jego nauk, kontaktu z nim i jego prowadzenia. Aby ten proces uruchomić zwykle potrzebna jest odrobina nauczania zaczerpnięta z zewnątrz, np. z lektury tekstów, jednak funkcję tę spełniają w zupełności własnoręcznie spisane teksty Śri Ramany Maharishi, Śri Muruganara, Śri Sadhu Om czy w następnej kolejności Laksmana Sarmy bądź Swamiego Annamalai. Dla dojrzałego aspiranta wystarczy kilka zdań by odnalazł w sobie drogę do Jaźni i nie ma on w zasadzie potrzeby dalszego czytania. I choć sami umieściliśmy na naszej stronie nieco więcej tekstów niż wymienione wyżej, to uczyniliśmy tak głównie z uwagi na różną dojrzałość adeptów i wynikającą z niej różną potrzebę czytania i rozważania nauk, przestrzegamy jednak przed zapętleniem się w nadmiernym czytaniu duchowych tekstów. Jest to jedna z trzech istotnych przeszkód na drodze do urzeczywistnienia Jaźni, na którą Śri Śankara wskazuje w Vivekaćudamani.

Jak Bhagawan powiedział w Guru Vachaka Kovai: wyzwolenie od więzów ignorancji przez zwykłe studiowanie literatury duchowej jest tak samo prawdopodobne jak to, że koniowi wyrosną rogi. Wiedza zawarta w pismach powinna pomagać i inspirować człowieka do zanurzenia się w Sercu - źródle, z którego ja-myśl się wyłania - i przyjęciu Łaski Najwyższego [ja jestem] jako jedynego w tej drodze oparcia tak, by tym sposobem ego zostało zniweczone. Jeśli zamiast tak czynić człowiek czyta i czyta, lecz nadal jest przywiązany do ciała i nie podejmuje żadnych kroków, by to przywiązanie usunąć, to jego wyczytana wiedza jest tak samo bezużyteczna, jak kołysanie się brody kozła na wietrze.

Jaźni nie znajdziemy w książkach, gdyż te znajdują się na zewnątrz, zaś Jaźni należy szukać wewnątrz - mówi Śri Ramana.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Linia nauczania Śri Ramany – jest czy jej nie ma?Linia nauczania guru, określana w sanskrycie słowem "parampara", ma szczególne znaczenie w tradycji duchowej Wschodu. Parampara oznacza dokonane rozmyślnie i celowo upoważnienie lub przekazanie duchowych prerogatyw przez duchowego nauczyciela [Guru] wyznaczonemu następcy, którym jest jeden z jego bezpośrednich uczniów [śiszja]. Celem takiego zabiegu jest zapewnienie zachowania kontynuacji autentycznego duchowego nauczania i nieprzerwanej linii wykwalifikowanych duchowych nauczycieli.

Kwestię linii nauczania Śri Ramany Maharishi można rozpatrywać z kilku różnych punktów widzenia.

Jeżeli spojrzeć na nią z formalnego punktu widzenia, to bez wątpienia Śri Ramana nigdy nie pozostawił po sobie żadnej linii przekazu – nikt z jego otoczenia w żaden sposób nie został wyznaczony do roli następcy, spadkobiercy czy kontynuatora jego nauczania. Śri Ramana nigdy o czymś takim nawet nie wspomniał. W tym sensie ponad wszelką wątpliwość żadnej linii nauczania Ramany Maharishi nie ma.

Warto przy tym pamiętać, że ścieżka Śri Ramany jest co do zasady wolna od formalizmu - z formalnego punktu widzenia sam Ramana nigdy nie przyjął nawet sannjasy ani nie przeszedł żadnych innych formalnych procedur. Indagowany raz przez sąd powiedział o sobie, że jest athiashrami - kimś poza wszelkimi kastami czy aśramami życia, którego nie odtyczą żadne typowe formalne czy rytualne wymogi lub zasady postępowania. Zatem przykładanie tutaj formalnej miary wydaje się być nader dyskusyjnym pomysłem.

Z kolei jeżeli sprawę będziemy rozpatrywać z absolutnego punktu widzenia urzeczywistnionego mędrca, Jnaniego, to z tej perspektywy – czemu Śri Ramana dawał wiele razy wyraz swoimi wypowiedziami - nie ma żadnych „innych”, więc gdzie tu miejsce by mówić o Guru, uczniach i przekazie nauczania?

Z pewnością żadnej linii przekazu nauk Ramany Maharishi nie znajdziemy również w nauczaniu neo-Adwaity, nawet jeśli niektórzy z jej nauczycieli mniej lub bardziej wprost istnienie takiej linii sugerują, czy wręcz otwarcie o niej mówią lub piszą. Więcej o tym piszemy w zakładce Adwaita.

My jednak proponujemy, by na specyfikę bezpośredniej ścieżki jakiej naucza Ramana Maharishi spojrzeć pod praktycznym kątem i na tej podstawie spróbować wyciągnąć wnioski co do istnienia linii nauczania Śri Ramany bądź jej braku.

W jednym z pouczeń Śri Bhagawan powiedział „Słowa są niepotrzebne, kiedy oczy Satguru spotykają oczy ucznia. Milczenie [mouna] jest najwyższą formą Łaski, jest to również najwyższa forma pouczenia [mouna-upadesa]”, definiując w ten sposób naturę relacji Satguru-uczeń, która zawiązuje się i jest utrzymywana na poziomie Milczenia. Co więcej, Ramana Maharishi jest nauczycielem znanym z dokonywania najdoskonalszego przekazu swojego nauczania właśnie w Milczeniu. Jeżeli tak, to co stoi na przeszkodzie, żeby na tym samym poziomie ustanowiona została linia przekazu nauczania Satguru Ramany?

Wśród uczniów Śri Ramany znajdziemy takich, którzy oddali Bhagawanowi całe swoje życie, ciało i umysł, swoje talenty i umiejętności, którzy nawiązali z nim na płaszczyźnie Milczenia relację Satguru-uczeń otrzymując w ten sposób pouczenia i Łaskę, którzy pisali najwyższej próby komentarze i objaśnienia do nauk Śri Ramany wyjawiając precyzyjnie i poprawnie niuanse jego ścieżki, sami będąc na tej ścieżce co najmniej bardzo zaawansowanymi adeptami. Ich komentarze i objaśnienia doskonale, bez najmniejszej fałszywej nuty współbrzmią z nauką Ramany Maharishi tworząc razem wspaniałą symfonię, w którą z uwagą wsłuchują się ci, którzy na poważnie kroczą jego bezpośrednią ścieżką. Czy takie wyborne unisono nie zasługuje na miano linii nauczania?

W naszej opinii takie kryteria spełniają i takimi uczniami są Śri Muruganar i Śri Sadhu Om – ich piórem spisany został najwartościowszy, najwierniejszy i niemalże nieskazitelny przekaz nauk Bhagawana, objaśnień do nich czy tłumaczeń.

W takiej sytuacji niech każdy sam spróbuje sobie odpowiedzieć, czy jest linia nauczania Satguru Śri Ramany Maharishi czy jej nie ma.

Przypominamy na koniec słowa Ramany wypowiedziane w dniu, w którym jego ciało umierało: „Nigdzie nie odchodzę, dokąd miałbym pójść?” by czytelnik pamiętał, że kontakt i Satsanga z Bhagawanem bynajmniej nie skończyły się w dniu śmierci jego ciała i jeśli ma wątpliwości co do linii nauczania Śri Ramany, to może sobie ją sam w Sercu w stanie Milczenia [mouna] poprzez praktykę Atma-vichary ustanowić. Taką drogą otrzyma najlepszą z odpowiedzi.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Arunaczala - Góra Świętego Płomienia

"Arunaczala, góra, która przyciąga tych,
co ku mądrości dążą i dla niej srogi uprawiają tapas."


arunaczala joga


"Bez żadnej wiedzy, w ślepym pragnieniu Ciebie rozpocząłem poszukiwania
i jestem zmęczony.
Arunaczalo, obdarz mnie czystą wiedzą przenoszącą poza poszukiwania
aby zakończyć te męczarnie."W wymiarze materialnym Arunaczala to góra położona w południowych Indiach, w stanie Tamil Nadu, u której podnóża leży miasto Tiruvannamalai, pod którą przybył i na której stokach lub u której stóp zamieszkiwał od szesnastego roku życia Śri Ramana Maharishi, nigdy się od niej nie oddalając.

Jednakże Arunaczala to nie tylko góra jakich wiele - ma ona również swoje głębokie duchowe znaczenie.

Sanskryckie słowo Arunaczala [Arunaćala, rzadziej spotykane nazwy to: Arunagiri, Annamalai, Arunachalam, Arunai, Sonagiri czy Sonachalam] łączy w sobie dwa człony: słowo „aruna”, które oznacza „czerwony, jasny jak płomień ognia”, przy czym nie chodzi tutaj o fizyczny płomień, lecz o jnanagni – płomień mądrości , oraz słowo „aćala” oznaczające górę. Zatem słowo Arunaczala można przetłumaczyć jako „Góra Płomienia Mądrości” lub prościej „Góra Mądrości”.

Tamilskim odpowiednikiem słowa Arunaczala jest słowo „Annamalai”(7), do którego dodano prefiks „tiru” znamionujący świętość i w ten sposób zrodziła się tamilska nazywa miasta położonego u stóp Arunaczali - Tiruvannamalai, którą można tłumaczyć jako „Góra Świętego Płomienia Mądrości” lub po prostu „Góra Świętego Płomienia”.

Sam Ramana wyjaśniał, że sylaby „A”, „RU” i „NA”, oznaczają odpowiednio Sat-Ćit-Ananda [Istnienie-Świadomość-Szczęśliwość], podczas gdy „aćala” znaczy doskonałość. Arunaczala jest więc tym, co sygnifikowane jest przez Mahawakje „Ty jesteś Tym” - doskonałym stanem istnienia w świadomości i szczęśliwości, jednią Brahman-Atman.

Arunaczala to imię Boga. Ze wszystkich imion Boga imię Arunaczala było najdroższe Bhagawanowi, czemu przy wielu okazjach dawał wyraz. W dniu kiedy jego ciało umierało, kiedy na 20 minut przed odejściem wierni w świątyni zaintonowali pieśń Aksharamanamalai, Bhagawan usłyszawszy imię Arunaczala otworzył oczy, które jaśniały miłością, a zły ekstazy płynęły po jego policzkach.

W Puranach zapisana została następująca historia stworzenia tej góry.

Pewnego dnia Wisznu i Brahma wdali się z sprzeczkę o to, który z nich jest potężniejszy. Ich kłótnia wywołała chaos na ziemi, Devy udały się więc do Śiwy, aby ten zakończył ich spór i przywrócił spokój. W odpowiedzi Śiwa ukazał się jako sięgający od ziemi do nieba słup światła z którego wydobył się głos oznajmiający, że ten kto znajdzie jego dolny lub górny koniec ten jest potężniejszy. Wisznu od razu przyjął postać dzika i zaczął kopać otwór w ziemi by znaleźć podstawę kolumny światła, podczas gdy Brahma przyjął formę łabędzia i wzleciał w górę, by poszukać jej wierzchołka. Wisznu nie znalazł podstawy słupa światła, jednak szukając zaczął postrzegać siebie jako najwyższe, rozświetlające serca wszystkich światło, zatracił się więc w kontemplacji niepomny na fizyczne ciało i tego, który poszukiwał. Z kolei szybujący w górze Brahma zobaczył unoszony podmuchami wiartu kwiat, pochwycił go i myśląc, że wygra podstępem, zabrał ze sobą oznajmiając, że zerwał go na szczycie kolumny światła.

Wisznu przyznał się do porażki i zwrócił do Najwyższego z pokorną modlitwą: „Ty jesteś Jaźnią-Świadomością. Ty jesteś OM. Ty jesteś początkiem, środkiem i końcem wszystkiego. Ty jesteś wszystkim i Ty rozświetlasz wszystko”. Dzięki temu pokornemu aktowi uznana została jego wielkość, podczas gdy sprytna sztuczka Brahmy została zdemaskowana, a on sam przyznał się w niesławie do oszustwa.

[W przypowieści Wisznu reprezentuje intelekt, Brahma ego, a Śiwa to Jaźń, Atma, Duch.]

Ponieważ jednak kolumna światła świeciła zbyt oślepiającym blaskiem by można było na nią patrzeć, Śiwa zamanifestował się w zamian jako góra Arunaczala, deklarując: „Tak jak księżyc bierze swoje światło ze słońca, tak i inne święte miejsca będą czerpać swoją świętość z Arunaczali. Jest to jedyne miejsce w którym przyjmuję taką formę dla pożytku tych, którzy będą oddawać mi cześć i osiągną Wyzwolenie. Arunaczala to OM. Będę się pojawiał na szczycie tej góry w każde święto Kartigai jako niosące pokój światło.”

Wspomniana świętość dotyczy nie tylko świętości góry Arunaczali jako takiej lecz również doniosłości doktryny Adwaity i praktyki Atma-vichary [samobadania, samouważności], której centrum jest Arunaczala.

W Indiach znajduje się mnóstwo świętych miejsc poświęconych Śiwie czy innym imionom i formom Boga, z których wiele jest bardziej znanych i popularniejszych niż Arunaczala. Jednakże w Arunachala Mahatmyam znajduje się przetłumaczony przez Bhagawana na tamilski wers, który mówi: „Arunaczala jest naprawdę świętym miejscem. Ze wszystkich świętych miejsc to jest najświętsze! Wiedz, że jest to duchowe serce świata. To naprawdę jest Śiwa! To jest siedlisko serca, to jest sekretna, mistyczna kshetra. W tym miejscu Śiwa przebywa zawsze jako góra światła - Arunaczala.”

Pytany o szczególną świętość przypisywaną Arunaczali Śri Ramana zwykł odpowiadać, że pozostałe święte miejsca dedykowane Śiwie to mieszkania Śiwy, podczas gdy Arunaczala to Śiwa sam w sobie. Jest to święte miejsce, które obdarza Jnaną, jednak ponieważ większość ludzi żywi wiele różnych pożądań i tak naprawdę nie pragnie Jnany, miejsce to jest więc stosunkowo mało znane. Jednakże Arunaczala musi zostać poznana tym czy innym sposobem przez tych, którzy szczerze i gorliwie poszukują Jnany, Wyzwolenia [Mukti, Moksza].

Bhagawan powiedział kiedyś: „Na końcu każdy musi przyjść do Arunaczali”.

"Arunaczalo, tyś słońce samo w sobie.
Czy to możliwe, że nawet Ty, niczym bezradna pszczoła
mogłabyś stanąć przede mną pytając: 'pąk jeszcze nie otwarty?'?"


Każde duchowe centrum w Indiach ma swoją własną tradycję i charakter. Tiruvannamalai [Arunaczala] jest jedynym z pięciu głównych - reprezentujących pięć żywiołów z których Arunaczala to żywioł ognia - świętych miejsc Śiwaizmu, gdzie znajduje się majestatyczna świątynia Śiwy.

W głębszym wymiarze Arunaczala reprezentuje najbardziej bezpośrednią, najmniej formalną i najmniej rytualistyczną ścieżkę Atma-vichary - bezpośrednią ścieżkę prowadzącą do Wyzwolenia [Mukti, Moksza]. Przez wieki Arunaczala przyciągała licznych świętych i mędrców, nie jest więc przypadkiem, że Śri Ramana Maharishi uczynił ją swoim domem.

Pewnego dnia jeden z pielgrzymów starał się przekonać Bhagawana o wyższości Ćidambaram [innego miejsca poświęconego Śiwie] nad Arunaczalą mówiąc, że Ćidambaram jest ważniejsze od Arunaczali, ponieważ Ćidambaram reprezentuje eter [akaśa], który jest nadrzędny w stosunku do innych żywiołów w tym ognia reprezentowanego przez Arunaczalę, gdyż wszystkie pozostałe elementy siłą rzeczy zawierają się w przestrzeni eteru. W odpowiedzi Bhagawan wyjaśnił, że podczas gdy w innych ośrodkach takich jak Ćidambaram Śiakti tańczy swój taniec zaś Śiwa musi tańczyć przed nią by tym sposobem ją unieruchomić, to na Arunaczali Śiwa pozostaje przez cały czas nieporuszony [aćala], przez co Śiakti automatycznie i bezwysiłkowo stapia się z nim w bezmiarze miłości. Zatem Arunaczala jaśnieje jako najważniejsza i najpotężniejsza kshetra ponieważ tutaj Śiakti, która na pozór stworzyła całą tę przejawioną różnorodność, stapia się z Najwyższym. Ci dojrzali aspiranci, którzy naprawdę poszukują położenia kresu fałszywym przejawieniom dualności, znajdą w Arunaczala-kshetra wielką pomoc.

W jednym z hymnów do Arunaczali Śri Ramana mówi, że od wczesnego dzieciństwa myśl o Arunaczali jako o czymś wzniosłym jaśniała w głębinach jego umysłu. Ta myśl działała w nim tak silnie, że mając szesnaście lat zatopił się w misterium śmierci, co na zawsze roztopiło jego umysł w Jaźni. Już jako młodzieniec dowiedział się od jednego z krewnych, że jego ukochana Arunaczala to znane miejsce kultu Śiwy. Krewny, który właśnie powrócił z pielgrzymki do Tiruvannamalai, na pytanie Ramany, skąd wrócił, odparł, że z Arunaczali, czym wprawił go w zdumienie, gdyż sam wcześniej nigdy nie przypuszczał, że Arunaczala może być jakimś miejscem na ziemi, ale krewny wyjaśnił mu, że to po prostu inna nazwa Tiruvannamalai.

W swoich dziełach Śri Ramana wielokrotnie podkreślał znaczenie jakie myśl o Arunaczali odegrała w jego życiu. W jednym z hymnów do Arunaczali mówi: „To jest Arunaczala-Śiwa, ocean łaski, który obdarza Wyzwoleniem, kiedy się o nim myśli w sercu”, w innym pisze: „Arunaczalo, Ty wykorzeniasz ego tych, którzy myślą o Tobie w sercu 'Arunaczala to ja'”.
Wyjaśniając w innym miejscu, jak myśl o Arunaczali działa w umyśle, Śri Ramana powiedział, że myśl ta wstrzymuje wszystkie aktywności umysłu kierując jego uwagę na Jaźń i w ten sposób czyniąc go nieruchomym. Inaczej mówiąc Ramana zapewnia, że myśl(8) o Arunaczali wprowadza umysł na ścieżkę Atma-Vichary [samobadania] nazywaną „bezpośrednią drogą dla wszystkich”, tak jak stało się to w jego przypadku.

"Arunaczalo, księżycu łaski, dotknij mego serca swoimi promieniami
niczym chłodnymi palcy,
niechaj otworzą się nektarowe usta ukryte wewnątrz."Śri Ramana powiedział, że Arunaczala jest Najwyższą Jaźnią, która jaśnieje jako prawdziwe „Ja” w sercach wszystkich istot. Arunaczala jest niedualną Rzeczywistością przekraczającą czas, przestrzeń, imiona i formy. Dlatego stworzone przez Ramanę przepełnione mistyką Hymny do Arunaczali powinny być raczej rozumiane jako hołd oddany bezforemnej i bezimiennej Jaźni, niż mającej formę i imię górze. Z tego powodu większość wielbicieli przyjmuje znaczenie jakie Śri Ramana przypisywał Arunaczali jako całkowicie alegoryczne, odnoszące się w istocie do Jaźni. Są też tacy, którzy pytają: „Jeśli Arunaczala jest Jaźnią, po co mamy nadawać jakieś szczególne znaczenie tej górze?”.

Wyjaśnienie znajdziemy sięgając do różnych dzieł Bhagawana w których mówi, że tak długo jak długo my sami identyfikujemy się ze swoim ciałem i imieniem nie możemy postrzegać Boga jako czegoś innego niż imię i forma. Nawet jeśli myślimy o Bogu jako o bezforemnej rzeczywistości, to już sama ta myśl jest formą, zwykłą mentalną koncepcją nadającą Bogu formę.

Zatem tak długo jak długo my identyfikujemy się z ciałem, równie prawdziwym jest, że Bóg jest górą. Ponieważ my utożsamiamy się z ciałem, kierowany bezkresnym współczuciem wobec nas Śiwa, Najwyższa Rzeczywistość, zamanifestował „Ja” w fizycznej formie jako góra, tak że możemy go widzieć, myśleć o nim, otrzymywać jego łaskę i prowadzenie.

Będąc doskonałym duchowym mistrzem Śri Ramana wiedział, jak ważna i potrzebna jest nieustannie przywiązanym do form umysłom ludzkim forma Boga. Znał wyjątkową moc Arunaczali, moc której nie można znaleźć w takiej obfitości w żadnej innej formie Boga, mianowicie moc kierowania umysłu do Jaźni i wykorzeniania ego. Chociaż Arunaczala zewnętrznie manifestuje się jako nieruchoma, nieczuła, skalista góra, prawdziwi wyznawcy wiedzą, że tak naprawdę jest wszechmocą, wszechwiedzą i wszechmiłością – Najwyższym, który prowadzi ich od wewnątrz i od zewnątrz w każdym kroku życia, wiodąc bez wątpienia i z całą mocą do zniweczenia ego.

"W Sercu Arunaczala,
to jest Śiwa, to jest Śankara,
w Sercu Arunaczala,
to jest Śiwa, to jest Ramana,
w Sercu ..."Ciekawostka: Fenomen świetlny nad Arunaczalą 24.06.2020
_____________
(7) Można się również spotkać z wyajśnieniem, że słowo "Annamalai" w języku tamilskim oznacza "niedosiężne lub nieosiągalne" wzgórze, w nawiązaniu do niedosiężnych/nieosiągnalnych krańcy kolumny światła stworzonej przez Śiwę. Nazwa ta odnosi się też do Najwyższego, który jest poza zasięgiem wszelkiej myśli, słowa, poza możliwością opisu czy wyrazu.

(8) Używane niekiedy przez Bhagawana określenia "myśl o Arunaczali" [Jaźni, Rzeczywistości] czy "medytacja nad Jaźnią" [Rzeczywistością] nie oznaczają aktywności mentalnej ukierunkowanej na obiekt drugiej lub trzeciej osoby, a jedynie skierowanie uwagi na pierwszą osobę. Ta kwestia została obszerniej wyjaśniona w wersie 1208 Guru Vachaka Kovai i komentarzu do niego oraz w przypisie 6 do Nan Yar?, a także w pierwszym wersie inwokacji do Czterdziestu Wersów o Rzeczywistości.